AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvos dukterų draugijos Detroito skyrius surengė labdaros pietus

Lietuvos dukterų draugijos Detroito skyrius surengė labdaros pietus
Lietuvos dukterų draugija (LDD) buvo įkurta 1959 m. Čikagoje, IL. Tai viena pirmųjų labdaros organizacijų, kuri veikia jau daugelį metų. Lietuvos dukterų draugijos steigėjas ir kapelionas buvo kun. dr. Feliksas Gureckas. Jis draugiją globojo ir jos veikla rūpinosi iki paskutinio savo atodūsio. Mirė dr. F. Gureckas1977 m. vasario 4 d. Jam išėjus amžinybėn, draugijos veikla...
Continue reading
1579 Hits
0 Comments

Konsulate atidaryta tapybos darbų paroda „Iš tamsos į šviesą“

Konsulate atidaryta tapybos darbų paroda „Iš tamsos į šviesą“
Lapkričio 5 d. Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje atidaryta dailininkės Aušrinės Marcinkevičiūtės-Kerr tapybos darbų paroda „Iš tamsos į šviesą“. Čikagos priemiestyje Evanston gyvenanti ir kurianti menininkė konsulate eksponuoja 28 naujausius savo darbus, visi jie sukurti šiais metais. A. Kerr yra įkūrusi savo meno studiją „Ausrine’s Arts Room of Evanston“, kurioje kuria pati bei moko kitus. „Džiaugiuosi, kad...
Continue reading
1171 Hits
0 Comments

Kiek Lietuvai yra svarbus užsienyje gyvenančių lietuvių politinis aktyvumas?

Kiek Lietuvai yra svarbus užsienyje gyvenančių lietuvių politinis aktyvumas?
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai jau pasibaigė. Išrinkome LR Seimą, kuris šiais iššūkių kupinais laikais kurs modernią, saugią ir klestinčią Lietuvą. Be galo džiaugiuosi ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu dėkoju užsienio lietuvių bendruomenėms ir organizacijoms, kurios parodė vienybę ir įdėjo daug darbo ir laiko, kad paskatintų užsienyje gyvenančius lietuvius registruotis...
Continue reading
1256 Hits
0 Comments

LSU ir toliau bendradarbiaus su LTOK

LSU ir toliau bendradarbiaus su LTOK
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Lietuvos sporto universitetas (LSU) tęs jau ne vienerius metus trunkantį bendradarbiavimą. Sutarties pratęsimą LSU vykusioje ceremonijoje parašais patvirtino LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir LSU rektorius dr. Aivaras Ratkevičius. LTOK ir LSU  kartu siekia efektyvesnio sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms, populiarina olimpinį judėjimą, skatina sporto plėtrą, kuria olimpinių sporto šakų didelio meistriškumo...
Continue reading
1056 Hits
0 Comments

Brighton Parko bažnyčioje

Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) šį sekmadienį, lapkričio 20 d., 10.00 val. r. švęsime Kristaus Karaliaus šventę, užbaigsime C ciklo liturginius ir Dievo Gailestingumo metus. Eucharistijos šventimą atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Po šv. Mišių parapijos salėje JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia pietus ir kviečia į...
Continue reading
1165 Hits
0 Comments