AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

NAUJA  KNYGA

NAUJA  KNYGA
Prieš pat Kaziuko mugę išleistas žymios tautodailininkės, sertifikuotos meistrės Lietuvoje Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės knygos „Margučių marginimas Aukštaitijoje“ antrasis papildytas leidimas. Ši knyga sudomins liaudies meno mylėtojus, visus besidominčius tradicine tautodaile. Tai mokomasis leidinys, plačiai pristatantis tradicines lietuviškų margučių marginimo technikas: skutinėjimą bei išrašymą  karštu vašku. Taip pat aprašomi nauji, šiuolaikiniai kiaušinių marginimo būdai: puošimas šiaudais, karpiniais, džiovintomis...
Continue reading
361 Hits
0 Comments

NUO MALDOS IKI DAINOS. BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO LIETUVIAI PAMINĖJO VASARIO 16-OSIOS,  KOVO 11-OSIOS IR LIETUVOS 100 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS JUBILIEJŲ

NUO MALDOS IKI DAINOS. BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO LIETUVIAI PAMINĖJO VASARIO 16-OSIOS,  KOVO 11-OSIOS IR LIETUVOS 100 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS JUBILIEJŲ
Su Dievo pagalba šis mažas Čikagos lietuviškas kampelis įstengė pagerbti Lietuvą, švenčiant jos 100 metų Nepriklausomybės jubiliejų. Vasario 18 dieną, tautiniais rūbais pasipuošę, nešdami JAV ir Lietuvos vėliavas, prie lietuviškais motyvais išpuošto altoriaus žengė Vytas Stanevičius, Jonas Subata ir Vilija Vakarytė.  Kun. Gediminas Keršys savo pamoksle priminė, kad Lietuva laikoma Marijos žeme, buvo sukalbėta speciali malda...
Continue reading
321 Hits
0 Comments

Lithuanian City of Chicago Club renginys „Pieškime Lietuvą kartu“

Lithuanian City of Chicago Club renginys „Pieškime Lietuvą kartu“
Lithuanian City of Chicago Club (LCCC) susiformavo prieš metus. Per tuos metu LCCC   jaunuoliai surengė nemažai įvarių renginių, norėdami kuo tikslingiau pasiekti savo tiklsą – „Suvienyti jaunus lietuvius su įvairia gyvenimo ir darbo patirtimi, gyvenančius Čikagoje bei Čikagos apylinkėse, kurie galėtų tobulėti drauge su  bendraminčiais profesinėse srityse, skleisti žinią apie Lietuvą ir lietuvius, bendrauti ir dalintis...
Continue reading
443 Hits
0 Comments

Lietuvos užsienio reikalų ministro susitikimas su garbės konsulais

Lietuvos užsienio reikalų ministro susitikimas su garbės konsulais
Kovo 6-7 d. LR ambasadoje Vašingtone įvyko kasmetinis Lietuvos Garbės konsulų, akredituotų JAV ir Meksikai, susitikimas. Konsulus pasveikino ir apie Lietuvos- JAV santykių raidą diskutavo užsienio reikalų ministras L. Linkevičius. „Kiekvieno jūsų pastangos ir iniciatyvos pastebimos ir vertinamos, pradedant informacijos siuntimu, kontaktų užmezgimu, pagalba rengiant vizitus ir pristatant Lietuvą, ypatingai šiais, Lietuvos šimtmečio metais, kuomet kartu...
Continue reading
290 Hits
0 Comments

L.Linkevičius: susitikime su R.Tillersonu pasimatė sutarimas tiek dėl strateginių tikslų, tiek dėl taktinių žingsnių

L.Linkevičius: susitikime su R.Tillersonu pasimatė sutarimas tiek dėl strateginių tikslų, tiek dėl taktinių žingsnių
  Kovo 5 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius drauge su Latvijos ir Estijos kolegomis Vašingtone susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Valstybės sekretoriumi Rexu Tillersonu. „Džiaugiamės, kad egzistuoja sutarimas su JAV tiek dėl strateginių tikslų, tiek dėl taktinių žingsnių, reikalingų jiems pasiekti“, – sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras po susitikimo, kuriame buvo aptarti  visoms...
Continue reading
236 Hits
0 Comments