AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Ar tai buvo tik sapnas?

Ar tai buvo tik sapnas?
Kelionė į XV šokių šventę Baltimorėje taip greitai prabėgo…   Trejus metus buvo rengtasi XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventei Baltimorėje. Vyko organizaciniai susirinkimai, nuotolinės konferencijos, pokalbiai telefonu, finansinės šalpos renginiai, siųsti laiškai lietuvių visuomenei prašant finansinės paramos, rengtos žinutės spaudai, įvairūs straipsniai, šventės lankstinukai bei knygutės. 26 savanoriai iš Vašingtono, Baltimorės, Toronto bei kitų įvairių...
Continue reading
2094 Hits
0 Comments

Tradicinį „Ambasadoriaus taurės“ turnyrą laimėjo Niujorko lietuvių krepšinio komanda „Geležinis vilkas“

Tradicinį „Ambasadoriaus taurės“ turnyrą laimėjo Niujorko lietuvių krepšinio komanda „Geležinis vilkas“
Spalio 8 d., šeštadienį, Vašingtone vyko tradiciniu tapęs „Ambasadoriaus taurės“ krepšinio turnyras, jau 13 kartą subūręs draugėn daugiau nei 100 krepšininkų. Varžybos buvo surengtos Lietuvos ambasados JAV ir Meksikoje kartu su stambiausia išeivijos lietuvių sporto mėgėjų organizacija ŠALFASS (Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga). Šiais metais turnyras skirtas paminėti Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių...
Continue reading
2092 Hits
0 Comments

JAV LB Tarybos sesija

JAV LB Tarybos sesija
Spalio 7–9 d. Silver Spring, MD vyko XXI JAV LB Tarybos 2-oji sesija. Joje dalyvavo ne tik JAV LB apylinkių ir apygardų pirmininkai bei kiti Tarybos nariai, bet ir didelis būrys svečių iš JAV, Kanados ir kitų pasaulio šalių. Susirinkusiuosius sveikino LR ambasadorius Vašingtone R. Kriščiūnas, LR generaliniai konsulai iš Čikagos, Los Andželo ir Niujorko, Pasaulio...
Continue reading
2321 Hits
0 Comments

Lietuvių komandoje Čikagos maratone – net 24 bėgikai

Lietuvių komandoje Čikagos maratone – net 24 bėgikai
Spalio 9 d., sekmadienį, lietuviai tradiciškai dalyvavo Čikagos maratone, net 24 jų prisijungė prie lietuviškos komandos ir dar būrys palaikė sportininkus lietuviškame sirgalių punkte. Akcija „Lietuviai Čikagos maratone“ rengiama nuo 2009 m., o šiais metais ją organizavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Čikagos lietuvių bėgimo klubu, dosniai rėmė: „Globali Lietuva“, Čikagos apylinkių lietuvių Rotary...
Continue reading
2485 Hits
0 Comments

Pasirinkę gyvenimą

Pasirinkę gyvenimą
Pasisiūliau Anoniminių alkoholikų lietuvių draugijai apie juos parašyti.   Jų veikla keičia žmogaus gyvenimą į gera. Ir ne tik vieno žmogaus, bet ir jo aplinkos: artimųjų, draugų, bendradarbių. Anoniminių alkoholikų (AA) draugijos susirinkimai lietuvių kalba vyksta Pasaulio lietuvių centro konferencijų salėje du kartus per savaitę: sekmadieniais nuo 7 val. v. iki 8 val. v. ir trečiadieniais nuo...
Continue reading
2233 Hits
0 Comments