AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Venckienė „Apie Neringą Venckienę. Kitaip.“

Venckienė „Apie Neringą Venckienę. Kitaip.“

Šį straipsnį „parašė“ Audronė Balčiūnė, o „Bičiulystė“ jį paskelbė savo laikraštyje. Atrodo, jog autorės vardas išgalvotas, o straipsnio autorė, tikriausiai, profesionali žurnalistė.

Pažįstant „Bičiulystės“ redaktorę, nesuprantu, kodėl tas straipsnis pilnas nesąmonių, redaktorės nepastebėtas, pasirodė viešumoje. Pasitaiko.

Venckienei atsidūrus federaliniame kalėjime Čikagoje, jos pasekėjai staiga, lyg per komandą, pabudo iš miego. Jos kamera prilyginama beveik Hilton viešbučio kambariui. Nutylima, kad tame „viešbutyje“ tarnai duoda įsakymus, o gyventojai juos vykdo, nes jie yra bebalsiai. Antra, už tas gyvenimo patalpas ir maistą tos institucijos gyventojai nemoka. Tas išlaidas padengiame mes, JAV mokesčių mokėtojai. Todėl mes turime pilną teisę reikalauti greičiausio jos atsikratymo – perdavimo Lietuvai.

Venckienės sūnus Karolis, neva „studijuojantis teisę“, parodė savo sugebėjimus, per labai trumpą laiką, „surinkęs“ peticijai savo motinos gelbėjimui, virš 38,000 parašų. Tokiais jaunuolio sugebėjimais turėtų susidomėti Čikagos politikieriai. Jis jiems galėtų būtų labai pravartus.

Tikriausiai, peticijos parašams rinkti buvo naudojami Čikagos metodai, kur net numirėliai atsiranda sąrašuose. O gal panaudotas sovietinis metodas, kur 100% privalo būti viršijama?

Tad, kad gavus tikrąjį peticijos pasirašytojų skaičių, ar nebūtų tiksliau nuo tų 38,000 nubraukti tris nulius?

Venckienės rėmėjai sukruto organizuoti demonstracijas už jos „dūšią“. Čia aiškiai pastebime kiek pasekėjų ji turi. Lietuvoje, prie JAV Pasiuntinybės, piketavo apie 30 jos pasekėjų. 2018 m. kovo 2o d. demonstracijos turėjo vykti Toronte, Canada (skaičius nežinomas), o 2018 m. kovo 22 d. Čikagoje, su pusantro tuzino piketuotojų. Tokį piketuotojų skaičių negalima pavadinti visų „Amerikos lietuvių“ vardu.

Įdomu, kas ir kokie „Amerikos lietuviai“ davė tokį sutikimą. Manęs, ir daugumos kitų, niekas net neprakalbino apie leidimą arba dalyvauti demonstracijose.

Ar nevykdoma nusikalstama veikla skelbiant, kad demonstracijas vykdo „Amerikos lietuviai“?

Toks pasivadinimas „Amerikos lietuviai“ turi ir pasekmes kurios daugiau kenkiančios nei gera darančios. Paskaičius Lietuvos lietuvišką spaudą apie Venckienę ir šias demonstracijas, radau komentarų atsiliepimuose daug pasipiktinimų ir nepritarimų. Galiu sakyti, kad net grasinamoje formoje, būtent: „Amerikos lietuviai“ neverti tos norimos Lietuvos pilietybės išlaikymo priėmus kitos šalies pilietybes“, todėl jie (komentatoriai) balsuos kad referendumas nepasisektų. Manau, jog aiškinti nereikia, kad suagituoti žmones, kad jie balsuotų už referendumo pasisekimą, yra sunkiau nei raginti ignoruoti balsavimus, arba balsuoti prieš referendumo pasisekimą.

Kadangi šie šių demonstracijų organizatoriai yra referendumo priešininkai, tai galime tvirtinti, kad jie savo tikslą pasiekė arba pasieks.

Gauname tikrą meškos patarnavimą. Tauta ir išeivija skaldoma. Toje veikloje aiškiai pastebima komunistinė šmėkla, kuri vis dar randa pritarėjų: „Spjauk į tiesą, garbink melą, būk šuva o ne žmogus“.

Kur yra ir kur pradingo JAV Lietuvių Bendruomenė. Ji turėjo žinoti apie tokias demonstracijas ir užšokti įvykiams už akių. Gal tuomet, nebūtų panaudotas nekaltas vardas: „Amerikos lietuviai“. Juk demonstracijų organizatoriai galėjo pasivadinti tikruoju vardu nesukeliant pykčio išeivijos tarpe.

Kviečiame į Loretos Janulevičiutės autorinį koncer...
Į Naująją Zelandiją – ir iš O'Hare
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 kovo 24, Sekmadienis