AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Vašingtone pristatyta  Lietuvos ambasadoriaus fondo ateities lyderiams iniciatyva

Vašingtone pristatyta  Lietuvos ambasadoriaus fondo ateities lyderiams iniciatyva

Vašingtono lietuvių profesionalų klubas bendradarbiaudamas su Lietuvos ambasada JAV gruodžio 8 dieną pristatė atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio proga inicijuojamą Lietuvos ambasadoriaus vardo fondą, skirtą Amerikos lietuviams - naujos kartos lyderiams, ir surengė lėšų telkimo vakarą šio fondo steigimui. Ambasadoje surengto renginio metu koncertavo žinoma pasaulyje pianistė Evelina Puzaitė, į renginį atvyko „Lietuvių fondo“ Tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius Karalius.Sveikindamas renginio svečius ambasadorius Rolandas Kriščiūnas pristatė steigiamo fondo ateities lyderiams viziją ir pakvietė kartu įgyvendinti šią idėją. Ambasadorius su dėkingumu prisiminė savo studijas Ohajo valstijos universitete, kuriame studijavo specialios JAV vyriausybės suteiktos stipendijos dėka, ir paragino visus prisidėti ir paremti naujos kartos lyderius, kurie ateityje galėtų kurti dar tvirtesnius transatlantinius ryšius. „Lietuvos ambasadoriaus fondo tikslas – ugdyti lietuvių kilmės profesionalus ir lyderius, kurie prisidėtų prie strateginių Lietuvos ir JAV ryšių puoselėjimo ir stiprinimo“, pabrėžė Rolandas Kriščiūnas.Fondas ateities lyderiams bus steigiamas kaip Čikagoje įsikūrusio „Lietuvių fondo” specialios paskirties fondas. Lietuvos ambasadoriaus fondas rems naujos kartos lyderius, kurie ateityje galėtų dirbti įvairiose vyriausybinėse ir nevyriausybinėse JAV institucijose. Specialaus, pagal „Lietuvių fondo“ įstatus veikiančio, fondo stipendijos bus skirtos gabiausiems politikos mokslus, diplomatiją, tarptautinius santykius ir kitas su viešuoju administravimu susijusias studijų kryptis pasirinkusiems studentams, skatins juos atlikti praktiką JAV Kongreso narių, valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų biuruose.Ambasadoriaus vardo fondas skatins ir rems studentus - Lietuvos diasporos JAV atstovus - studijuojančius Jungtinių Valstijų ar bet kurios kitos pasaulio šalies aukštosiose mokyklose siekti puikių studijų rezultatų ir aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Lietuvos ambasada tarpininkaus ir sieks šio fondo stipendijas gavusiems studentams sudaryti sąlygas vykti kelių savaičių pažintinei stažuotei į Lietuvą viešojo administravimo srityje.

 

Fondo steigimą inicijuoja Lietuvos ambasada JAV, glaudžiai bendradarbiaudama su Vašingtono lietuvių profesionalų klubu, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentu ir „Lietuvių fondu“. Viso JAV lietuvių bendruomenės nariai, organizacijos ir mūsų gausios diasporos atstovai yra kviečiami tapti Lietuvos ambasadoriaus fondo rėmėjais. Pirmuosius įnašui naujai steigiamam fondui skyrė Lietuvos Respublikos garbės konsulai Jonas Prunskis ir Jeff Nelson bei visi renginio ambasadoje svečiai, dalyvavę surengtame aukcione, kurio lėšos buvo skirtos Ambasadoriaus fondo steigimui.

Tokios tokelės
Lietuvių Fondo parama lietuvybei  
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 20 Rugsėjis 2019