AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Vasario 16-osios minėjimas Čikagos lituanistinėje mokykloje

Vasario 16-osios minėjimas Čikagos lituanistinėje mokykloje

  Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo – minėjimo šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje prasidėjo suskambus Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos himnams. Visi mokiniai, pasipuošę tautiniais drabužiais, buvo pakiliai nusiteikę ir su nekantrumu laukė savo pasirodymų. Netrukus į sceną lipo 7-okai ir 8-okai, kurie, užsidėję skrybėles ant galvų, sušoko lietuvių liaudies šokį „Kepurinė“.

  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga visus susirinkusiuosius sveikino Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Vida Rupšienė. Anot jos, „Vasario 16-oji – labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį“. Mokyklos direktorė prisiminė labai svarbius ir reikšmingus Lietuvos istorinius įvykius, kai prieš 99 metus vasario 16-ąją buvo pasirašytas Nepriklausomybės atkūrimo aktas ir ši diena tapo lemtinga mūsų, lietuvių, dabarčiai ir ateičiai. V. Rupšienė, baigdama savo sveikinimo žodį, visiems palinkėjo: „Būkime verti iškovotos Nepriklausomybės, mylėkime ir saugokime Tėvynę. Tegul mūsų laisvė skamba suvienydama lietuvius visame pasaulyje!“

    Sveikinimo žodį taip pat tarė JAV LB Vidurio Vakarų apygardos atstovas Jonas Platakis, visų renginyje dalyvaujančių žmonių retoriškai klausdamas: „Kas yra nepriklausomybė ir laisvė?“ J. Platakio nuomone, ji leidžia gyventi laisvai, suteikia galimybę siekti svajonių ir tikslų. Tai yra brangi dovana, kurią reikia saugoti ir branginti, nors mes, čia esantys, ir negyvename Lietuvoje. JAV LB Vidurio Vakarų apygardos atstovas savo kalbą užbaigė Maironio eilėmis: „Lietuva, būk per amžius laisva.“

  Vasario 16-osios minėjimo renginyje dalyvavo ir buvusi Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Laima Apanavičienė. Ji kaip Lietuvių fondo atstovė, įteikdama mokyklai paramos čekį, visus susirinkusiuosius pasveikino šios nuostabios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Atėjus į mokyklą, jai džiugu matyti tiek daug lietuvių, besimokančių lietuvių kalbos ir kitų dalykų. Viešnia padėkojo, kad mokiniai stengiasi išsaugoti savąją kalbą, palinkėjo visiems susirinkusiems geros likusios šventės ir savo kalbą užbaigė šiais žodžiais: „Būkite tikrais lietuviais!“

 Visus dalyvius ir žiūrovus šios svarbios ir reikšmingos šventės proga taip pat pasveikino ČML tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašymas. Jis paskelbė ir jubiliejinės loterijos laimėtoją, kuria tapo mokytoja Sandra. Ji laimėjo 4 bilietus į ledo ritulio rungtynes.

     Po ČML direktorės ir šventės svečių sveikinimo žodžių į sceną lipo 6-okai ir linksmai bei nuotaikingai sušoko „Linksmapolkę“. Viena įdomiausių renginio akimirkų buvo, kai 10-okai – vyriausi mokyklos mokiniai, padeklamavę eilėraščius apie Lietuvą, pirmokams išdalijo lietuviškus pasus. Kaip gera buvo matyti visų plačias ir nuoširdžias šypsenas! 7-os klasės mokiniai šventę įprasmino gražiąja „Kaimiška polka“, o 6-okai eilėraščiu „Tėvynė“. Renginio pabaigoje visi, susirinkę į šią Vasario 16-osios minėjimo šventę, drauge dainavo dvi visiems puikiai žinomas dainas – „Brangiausios spalvos“ ir „Žemė Lietuvos“. Šios šventės akimirkos dar ilgai išliks kiekvieno mūsų atmintyje!

Giedrė Namikaitė

Augustina Palionytė

„Aldi“ atsinaujins
Šunų savininkai raginami paskiepyti savo augintini...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 20, Trečiadienis