AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

“Vardan  tos Lietuvos   vienybė težydi…”

Liepos  6- Mindaugo karūnavimo –Lietuvos Valstybės  diena paminėta PLC Lemonte.

Liepos  6-tą, kai šventė  nuvilnijo per visą  Lietuvą, jos atgarsiai  girdėjosi ir Čikagoje, bei  jos apylinkėse. Graži ir šilta diena,  gražus šurmulys lietuvaičių susibūrė Lemonte.  Tai ir vaikų klegesys ir savų susitikimai apsikabinimai ir  toks mielas draugiškas bendravimas tarpusavyje. Regis pati dainų  šventė, kuri skambėjo pirmomis liepos mėnesio dienomis Lietuvoje, priartėjo   prie mūsų čia Lemonte. Lietuviškomis dainomis ir akordionu pasitiko Algirdas Razumas ir grupė pritariančiųjų.

Visi  džiaugėmės p. Virginijos kepamu  šakočiu, vaikų išradingumu daryti tautinius ženklus  ant molio, kuriuos parūpino “Sielos” galerijos vadovė  Asta. Susirinko daug lietuvių, ir jaunų ir vyresnių giedoti  Lietuvos Himną- “Tautišką giesmę”.

Lietuvos generalino konsulato kvietimu, Lietuvių Bendruomenės  Marquette Parko apylinkės valdybos pirmininkė Auksuolė Marčiulevičienė, LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Violeta Valaitytė ir kitų bendruomenių valdybų vadovai ir nariai   daug prisidėjo prie PLC bendruomenės Lemonte himno giedojimo iškilmių. Lygiai 1 val. po pietų (9 val. vak. Lietuvos laiku) visi vienbalsiai užtraukėme Lietuvos himną.

Daug  gerų minčių  ir gražių prisiminimų,  jausmų apgaubia per tokias  šventes, susibūrimus. Tai yra  pasididžiavimas, kad esi Lietuvis!  Pasitikėjimas ir stiprybė savo tauta,  savo šaknimis ir tais, kurie nepamiršta tokių svarbių sukakčių ir atranda laiko švęsti kartu.

Tegul tai ir būna visų mūsų bendras tikslas - “Vardan  tos Lietuvos vienybė težydi…”

 

LB Marquette Park bendruomenės valdybos narė  Bronė Steikūnienė

 

Karšta? „Jet's Pizza“ pica – už pusę kainos!
Kultūros istorija paženklinta autografais
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 vasario 16, Šeštadienis