AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Vaizdai iš  Kalėdinio pobūvio Brighton Parke

Vaizdai iš  Kalėdinio pobūvio Brighton Parke

Sekmadienį, gruodžio 17d. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje vyko Kalėdinis pobūvis. Renginį paruošė JAV LB Brighton Parko Valdyba ir parapijos choras.

Rasos Miliauskaites nuotraukos

„ŽIEMOS SAULĖGRĮŽA, ELNIO DEVYNIARAGIO ŠVENTĖ
Kūčias praleiskite Indianos kopose
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 19, Ketvirtadienis