AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (5)

Tokios tokelės (5)

Demokratai JAV Kongrese niršta nenorintys pripažinti 2016 metų pralaimėtus prezidentinius rinkimus. Viso to chaoso kaltininkė yra pralaimėjusioji. Jeigu ji savo pasekėjams būtų pasakiusi, kad šaukštai po pietų – gerbkime išrinktą JAV prezidentą, nors jis ir respublikonas, šiandieną įvairiausių šmeižiančių pasisakymų prieš jį nebūtų. Taip, jis išrinktas ne balsuotojų balsų dauguma, bet Elektorių Kolegijos balsais. Jis nepažeidė JAV Konstituciją. Pralaimėjusioji piktinasi, kad prezidentu tapo mažiau balsų gavęs kandidatas. Kaip galėtų tokia ponia būti JAV prezidente ir gerbti Konstituciją jos net nesuprantanti. Nejaugi ji nežino, kad JAV prezidentą išrenka Elektorių Kolegija? Tai tikra „šiaudadūšė“ JAV patriotė. Ji buvo pasiryžusi tapti pirmąja moterimi JAV prezidente JAV istorijoje, o po jos, kad ir tvanas. Gerai, kad ji nebuvo išrinkta į prezidentūrą. Blogai, kad ji kursto tuos visus neramus, nors ir netiesiogiai.

 

Visi stebėjome JAV Senato komisijos tardymą paskirto kandidato į šalies Aukščiausią Teismą. Demokratams tardytojams nerūpėjo jo garbinga teisinė veikla JAV apeliaciniame teisme, kuris yra sekantis po JAV Aukščiausio Teismo. Jų tikslas buvo tęsti tardymo laiką, ieškant įvairiausių jo galimų prasižengimų sulaukiant lapkričio 6 dienos rinkimų rezultatų (demokratų naudai).

 

Nejaugi JAV Senato tardymo komisijos nariai yra tokie buki, kad net neatmena, jog ir jie buvo jauni, ir yra pridarę, studijų laikais, tokių ir panašių, būtų ir nebūtų, „nusižengimų“ kaip kad ir siūlytas kandidatas į šalies Aukščiausią Teismą. Nuo kuomet tie demokratai, tardymo komisijos nariai, tapo šventaisiais? Taip, šiandieną jie Senatoriai, galingi, o rytoj gali būti niekas. Tam yra rinkimai kuriems paklusta ir jie.

 

Tikriausiai, nemažai pastangų įdėjo demokratai, kol surado moterų pasiryžusių apkaltinti ir apšmeižti rekomenduojamą kandidatą į JAV Aukščiausią Teismą. Tos moterys sugebėjo apkaltinti net nepagalvodamos jog jos pačios bus, apie tuos prieš 36 metus įvykusius įvykius, kruopščiai tardomos. Tardant jos neišlaikė tardymų. Neturint tvirtų įrodymų, apkaltinti neįmanoma. Matyt kaltintojos yra labai priešiškai nusistačiusios prieš prez. Trump, užkibdamos ant niekšingo demokratų kabliuko.

 

Demokratai, JAV Kongrese užmiršo jų pačių, jiems būnant valdžioje, pakeistą įstatymą, kad į paskirtą JAV Aukščiausio Teismo teisėjo vietą kandidatas patvirtinamas paprasta JAV Senato balsų dauguma. Ne be reikalo sakoma, kad lazda turi du galus. Šį kartą, ta lazda, vožė demokratams.

 

Demokratai privalėtų gėdintis pravedę JAV Kongrese tokį tardymo cirką.

 

Negalima sutikti, kad demokratai laimėję daugumą JAV Kongrese, imtų ir naikintų dabartinio Kongreso priimtus demokratus netenkinančius įstatymus. Kerštauti – ne amerikiečių tradicijos. Demokratai neturi teisės kaitalioti įstatymus pagal savo norus. Demokratai privalo apsišvarinti, atsisakyti diktatūriškų veiksmų, kaip pav. Illinois valstijos Seime, Čikagos mieste ir JAV Kongrese. Kitos partijos ir kitokios nuomonės privalo būti gerbiamos, nes ir jie yra amerikiečiai.

 

Illinois valstijos gubernatorius,respublikonas, prašo balsuotojų suteikti jam galimybę dar 4 metus ištverti prie valstijos vairo. Teisingai jis nurodo, jog dešimtmečius įsigalėjusią korupciją pašalinti reikia daugiau laiko. Jam, jau 4 metus vadovaujant valstijai, korupcijos sostas braška. Darbo dar labai daug. Manau, verta suteikti jam teisę dar 4 metus vairuoti valstiją gerovės link. Pritarkime korupcijos naikinimui, balsuodami už respublikoną gubernatorių Bruce Rauner ir kitus respublikonų kandidatus.

 

Ateinančiuose (lapkr. 6 d.) rinkimuose nėra tikslo atiduoti savo balsus demokratų partijos kandidatams, nes ta partija supuvusi iš vidaus. Jų kerštavimo šauksmai sako, kad jie neverti būti prie valstybės vairo.

 

Truputį kitokios politikos. Mes, lietuviai, 50 metų pažinę ir savo kailiu patyrę rusų okupaciją, pritarkime Ukrainiečių tautos šauksmui „Okupantai lauk iš Krymo ir Rytų Ukrainos“. Okupacija netoleruojama. Istorijoje dar nebuvo, nėra ir niekuomet nebus gero okupanto. Rusų pasiteisinimai apie referendumus nepriimtini. Ukraina privalo būti vientisa nepriklausoma valstybė.

 

Neužmirškime niekuomet rusų politikams apie okupaciją kalbėti TIESĄ kurios jie nekenčia. Lietuva, buvusiems okupantams, tarė savo žodį iškilmingai palaidodama tautos didvyrio, rusų nukankinto, paskutinio Lietuvos partizano Adolfo Ramanausko-Vanago palaikus. Tebūna amžina šlovė Jam.

Atidaryta laikina „Google“ „ūkio prekių“ parduotuv...
Užsienyje gyvenantys lietuviai reikalauja TS-LKD g...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019