AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (4)

Tokios tokelės (4)

Illinmois valstijos gubernatoriaus ir „storulio“, norinčio būti sekančiu gubernatoriumi pasisakymai antrame varžybų pasirodyme rodė „storulio“ nesusigaudymą reikale. Antrame pasirodyme, mano nuomone, „storulis“ savo puolimais prieš dabartinį gubernatorių pralaimėjo. Į kai kuriuos užduotus klausimus nesugebėjo atsakyti. Nežinant, negalime tvirtinti koks jis gubernatorius būtų. Žinome tiek, kad jis yra dabartinio Seimo pirmininko statytinis, kurį dabartinis gubernatorius pavadino korumpuočiausiu asmeniu valstijoje.

 

„Storulis“ savo pirštus yra susitepęs dėl nuosavybės mokesčių lengvatos. Vagis, grąžindamas pavogtą daiktą, vis vien lieka vagimi. Jokie jo pasiteisinimai nepriimtini. Jis nėra vertas gubernatoriaus posto.

 

Dabartinio gubernatoriaus tikslas, tai suvaldyti demokratų partijos mašinos korupciją. Juk negali vienas žmogus diktuoti savo norus valstijos Seime (apie 30 metų). Tai pilkojo gubernatoriaus pasiekimai delsiant pravesti biudžetą, dėl to delsimo kaltinant gubernatorių.

 

Perrinkdami šį gubernatorių dar vienam tarnybos laikotarpiui suteiksime galimybę toliau karpyti korupciją, kuri, kaip vėžys kūne, apima visą valstiją.

 

Čikagos kriminalas. Nepaisant įvairių policijos pasigyrimų apie konfiskuotus ginklus ir patrauklius nuošimčius, ginklų ir ginkluotų nusikaltimų skaičius nemažėja. Čikagos Sun-Times praneša, jog keturiose miesto apylinkėse, kuriose daugiausiai nusikaltimų, kas trečias jaunuolis nešiojasi ginklą, ne plėšimui, bet savęs apsigynimui. Mat, yra didesnė galimybė būti užpultam, nei policijos sustabdytam patikrinimui. Kriminaliniai nusikaltėliai be leidimo naudoja ginklus nusikaltimų vykdymui, o jaunuoliai, nelegaliai apsiginklavę ir be leidimo nešiojantys ginklus, pažeidžia įstatymus ir, tikriausiai, neatsilieka nuo ginklo panaudojimo kriminaliniam nusikaltimui.

 

Čikagos teisme, kaltinamąjį policininką Jason Van Dyke prisiekusieji pripažino kaltu, įvykdžius  antro laipsnio žmogžudystę. Mieste keliose vietose vyko demonstracijos, tikriausiai, demonstrantai net nežinojo kodėl jie demonstruoja. Mes visi turime savo nuomones apie policininko padarytus veiksmus, bet ne mūsų pareiga jį ginti ar „linčiuoti“. Tai teisėsaugos pareiga. Teismo prisiekusieji tarė savo nuomonę, o teisėjas paskirs bausmę.

Visame tame šurmulyje pasigedau Čikagos garsaus rėksnio bei rasisto dalyvavimo. Paseno? Niekas jo žodžiais nebetiki? Užgeso kadaise aiškiai švitėjusi žvaigždė?

 

Korupcijos sostas jau braška. Čikagos miesto meras nebesieks mero vietos trečiam laikotarpiui. Pats susiprato, kad vadovauti miestui jis netinkamas. Jo vietą užimti pasiruošę apie tuzinas kandidatų. Ar laimėtojas nenuvarys Čikagą Detroito keliais? Ar sugebės naujas meras pažaboti korupciją, ne žodžiais bet darbais? Svarbiausiai, ar sugebės žymiai sumažinti nuosavybės mokesčius ir apkarpyti miesto išlaidas?

 

JAV Senatas patvirtino į šalies Aukščiausią Teismą prezidento paskirtą kandidatą. Kova buvo arši. Demokratų partijos senatoriai buvo pasiryžę ne tik atmesti jo kandidatūrą, bet visiškai sunaikinti jį ir jo reputaciją. Šis, garbingas žmogus, JAV teismų sistemoje pasiekęs labai aukštą vietą nepasidavė šmeižto kampanijai. Atlaikė visus prasimanytus, mestus jam kaltinimus ir tapo JAV Aukščiausio Teismo nariu.

Tai buvo dvejų partijų kova. Vos tik prezidentui paskelbus šio žmogaus kandidatūrą, tuojau pasigirdo kai kurių demokratų partijos Senatorių balsai, kad jie jo kandidatūrą nerems, net neapklausinėjus. Tai demokratinių Senatorių nedemokratiniai pareiškimai. Visi prieštaravimai kilo dėl to, kad jį skyrė respublikonas prezidentas. Tai demokratų partijos siauraregiškumas.

 

Demokratai, jeigu laimėtų lapkričio mėn. rinkimus tapdami dauguma, žada naujai paskirtą teisėją „linčiuoti“. Jiems net nė motais, kad jį išrinko JAV Senato dauguma, santykiu 50:48. Garsiausiai šaukia tie kuriems rinkimuose gresia pralaimėjimas. Taip, tikrai, politikoje nėra draugų, tiktai interesai.

 

Esu pasipiktinęs demokratų Senatorių elgesiu, todėl mano balsas rinkimų dieną (lapkričio 6) skirtas respublikonų kandidatams. Kviečiu ir kitus sekti mano pavyzdžiu.

 

Šiandieną ne vienas demokratas turėtų gėdintis būdamas demokratu.

 

Truputį kitokios Politikos. Mes, lietuviai, 50 metų pažinę ir savo kailiu patyrę rusų okupaciją, pritarkime Ukrainiečių tautos šauksmui „Okupantai lauk iš Krymo ir Rytų Ukrainos“. Okupantų kėslai neprivalo būti toleruojami. Istorijos bėgyje dar nebuvo, nėra ir nebus gero okupanto. Rusų pasiteisinimai apie referendumus nepriimtini. Ukraina privalo būti vientisa nepriklausoma valstybė.                                                                                                                                               

Čikagos šunys nusileidžia tik Seattle ir Denver šu...
Trečiadienį prasideda tarptautinis Čikagos kino fe...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019