AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (32) POLITIKA

Tokios tokelės (32) POLITIKA

 

Mūsų, amerikiečių, prezidentas viešai yra pareiškęs, kad niekas Amerikai nepasakys ką ir kaip ji turi elgtis. Niekas! Tą savo pareiškimą prezidentas garbingai vykdo.

 

Dabar spauda užsiėmusi prezidento kritika dėl jo pasakymo apie Grenlandijos pirkimą nuo Danijos. Kalbėta apie Grenlandijos pirkimą buvo jau ir Truman‘ui prezidentaujant. Tuomet spauda net nekreipė dėmesio į tokį pasakymą.

 

Prezidentas tą salą norėtų pirkti ne sau, bet prijungti ją prie JAV. Danams salos išlaikymas labai 

nuostolingas. Trumpas, pramatydamas jog investavus į salą, kuri turi nemažai žemės turtų, būtų gaunamos patenkinamos pajamos. Danams tokios investicijos nepakeliamos.

 

Manau, nesitikėkime tokio elgesio iš Trump‘o kaip kad pasielgė Putinas okupuodamas Krymą. Putinas yra šimtaprocentinis rusas barbaras, o Trump‘as sėkmingas amerikietis verslininkas. 

 

Prezidentas nori pirkti daugiau teritorijos, o Čikagos miestas pardavinėjo savo teritorijas. Chicago Skyway ir tiltas, miesto automobilių statymas, kurias dabar valdo privatūs investuotojai ir pelną  semia saujomis. Taigi, įdomu, kodėl miestas nesugeba pelningai verstis kaip privatūs investuotojai?

 

Viename iš p. Angelės Kavak komentarų skaičiau kur demokratai valdo didmiesčius jie juos nuskurdina. Pavyzdį išduoda Detroit, Baltimore ir Chicago. O California, visa valstija labiau rūpinasi nelegalų apgyvendinimu ir socialiniais aprūpinimais nei savais piliečiais, apdėdami juos aukščiausiais mokesčiais. Gatvės pilnos valkataujančių ir savo išmatomis teršiančių šaligatvius. Jie Californijos valdžiai nerūpi.

 

Skaičiau Fb p. Angelės Kavak pranešimą:  South Carolina ends fiscal year with 350 million surplus!!! South Carolina žemi nekilnojamo turto mokesčiai, žemiausios benzino kainos visoj Amerikoj, nemokama už šiukšlių surinkimą, miesto autobusus ir, kas „blogiausia“ - valstijai vadovauja respublikonai.

 

Turėjome ir mes, Illinois valstijoje gubernatorių respublikoną kuris bandė tramdyti unijas. Darbas buvo labai nedėkingas, nes demokratai, unijoms remiant, jo nebeperrinko. Išrinktas naujas demokratas gubernatorius, pirmiausiai griebėsi mokesčių didinimo. Mat, jis pats labai turtingas ir apie taupymą nieko nenusimano.

 

Mūsų, Illinois valstijos žmonės, prispausti išsigimusios demokratų partijos padu, didėjant mokesčiams, nusivylę, bet vis vien dauguma jų remia demokratus. Remia kodėl? Valdantieji turi valdžią savo rankose ir, reikalui esant sugeba šantažuoti. Dar prisimenu 13-to Ward‘o šantažą, ne demokratų klano žmogui, kandidatuojančiam David Krupa. Garsus, buvęs įtakingas 14-to Ward‘o oldermenas pasitraukė iš savo advokatų agentūros. Gal bendradarbių tapo išmestas. Praradęs savo įtaką, jis nebesugebės, šantažuojant, nukreipti klientus mokesčių mažinimui, į savo buvusią įstaigą. Prisiplėšė nemažai. Godumas yra liga, ir ji gydoma belangėje.    

 

O Illinois gubernatorius skuba greitai pasirašinėti naujus įstatymus, nes jie jam nė motais. Jis juk turtingas. Jam iš gubernatūros pasipelnymas nereikalingas. Jam svarbu garbė ir, kad jo paveikslas kabotų Illinois Kapitolyje, o gal belangėje.

 

Besidairant po mažesnius valstijos miestelius, kur darbo unijos neturi galios diktuoti politikieriams, palyginimui, atrodo jog Čikagos miestas yra gerokai atsilikęs nuo gyvenimo. Gyvenu Joliet mieste, kur automobiliams ant priekinio stiklo lipinukai nereikalaujami. Labai skiriasi ir šiukšlių surinkimas ir išvežimas, kur vienas asmuo atlieka keleto asmenų darbą, su tam tikslui pritaikintais sunkvežimiais. Čikaga neturėdama pinigų, unijų spaudžiama, kad įdarbinus kuo daugiau asmenų tokiam pat darbui, samdo sunkvežimio vairuotoją ir vieną asmenį šiukšlių surinkimui ir pakrovimui. Jokia privati kompanija nesugebėtų miesto pavyzdžiu dirbti. Anksčiau buvo daug kalbų perduoti šiukšlių surinkimą privačiom kompanijom, bet unijos stojo piestu ir miesto valdyba pasidavė. Unijos neturi jokio pasigailėjimo. Jų vadai išreikalauja vis naujų nuolaidų iš miesto politikierių – jeigu negausim tai nebebūsi iš/perrinktas. Tai šantažas.

 

Vėliausiu metu įklimpo vienas Illinois valstijos senatorius imdavęs net algą iš vežėjų (teamsters) unijos „nežinodamas“ net už ką. Galima jam priminti, jog algą jis gavo už unijos reikalavimų vykdymą pravedant įstatymus pagal unijos norus. Dabar šis Senatorius aiškinasi federalams.

 

Korupcijos duomenų yra tiek daug, kad išvardinti juos raštu neįmanoma. Čikaga pirmauja. Kol valdžia sudarinės miestui nuostolingas sutartis su unijomis, sulauksime tiktai neigiamų pasekmių kaip miestų taip ir valstijos apimtyje. Sudarant sutartis, naudingas tiktai unijoms, iš korupcijos liūno išlipti neįmanoma. Privataus sektorių unijos tokių privilegijų neišsideri, ir neturi problemų.

 

Korupcija teisinėje sistemoje. Aktorius Jussie Smollett bandęs sukurti rasistinį skandalą yra teisėsaugos akiratyje. Nors Cook apskrities vyriausia prokurorė jam policijos mestus kaltinimus atmetė, jo sukeltas skandalas pateko į nešališko advokato rankas (special prosecutor), kuris sugebės ištampyti kiekvieną jo gyslelę. Tai patyręs advokatas, buvęs federalinis prokuroras. Jam svarbi tiktai tiesa. Mokesčių mokėtojai apmokės jo pateiktą sąskaitą, kuri tikriausiai pasieks septyniaženklį skaičių. Dabartinė Cook apskrities vyriausia prokurorė dėl aktoriaus Jussie Smollett, prarado piliečių pasitikėjimą, ir ateinančiuose rinkimuose jai gali būti parodytos išėjimo durys. Ji to nusipelnė. Nei kiek negeresnis ir valstijos vyriausias prokuroras pritariantis jai. Manau, šiems pralaimėjus ateinančius rinkimus, girdėsime šauksmus, jog tai rasizmas, diskriminacija. Tai normalu Čikagoje.

Richardson ūkis kviečia pasiklysti kukurūzų labiri...
Apie knygos pristatymą, dedikacijas ir meilę žmogu...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 06 Gruodis 2019