AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (24)

Tokios tokelės (24)

Referendumas dėl „dvigubos“ pilietybės nepavyko. Likau nusivylęs, nes ta tema daug rašiau, ir buvau tikras, jog tauta sutiks pakeisti Konstitucijos 12 straipsnį. Deja. Sakoma, jog galima arklį privesti prie geldos, bet negalime priversti jį tą vandenį gerti. Taip įvyko ir su referendumu dėl „dvigubos“ pilietybės. Balsavimo duomenys aiškiai rodo, jog balsavimui dėl referendumo, nežiūrint į LR Konstitucijos aukštus reikalavimus, yra įmanoma suagituoti reikalingą skaičių balsuotojų. Tai didis nuopelnas išeivijos piliečių, suinteresuotų pasisekimu. Tik nepasisekė surinkti reikalingus „už“ balsų skaičių. Nenusiminkime. Sulauksime kitos progos, geresniam pasirodymui. Dirbdamas darbe sakydavau bendradarbiams ir pavaldiniams, kad šiandieną stenkimės atlikti darbą geriau nei vakar. Nesusipratimų nebūdavo. Todėl jau dabar, bendrai, pradėkime dar geriau dirbti, ir turėsime žvirblį saujoje, o ne balandį ant stogo. Sėkmės.

 

Čikagoje pradėjo pūsti nauji vėjai. Miestas turi naują merę. Ji man sudarė įspūdį, kad ji seka  prezidento Trump pavyzdžiu. Trump savo rinkiminėje kampanijoje skelbė: „Make America Great Again“ (MAGA), o ši savo kalboje pasakė panašiai, jog Čikagą reikia prikelti ir naujai atgaivinti. Pirma jos pasirašyta direktyva apriboja oldermenų galias. Ta direktyva sukėlė oldermenų tarpe daug nepasitenkinimo. Juk iki šiol oldermenai savo valdose buvo tikri kunigaikščiai, išduodant ar atimant leidimus, įskaitant alkoholio prekybai, statyboms, net ir šiukšlynams. Tai tikrai karališka galia, kurią jau anksčiau įrodė oldermenas Burke, kuris už verslo prievartavimą jau tampomas po teismus. Merės sprendimas apriboti oldermenų galias, gal pristabdys jų nelegalius ir nekontroliuojamus pasipelnymo šaltinius. Kartu tai būtų ir oldermenų apsaugojimas nuo kalėjimų, nes kandidatų iš jų tarpo, siunčiamų į kalėjimus, Čikagoje niekuomet netrūko. Tai Čikagos „Trade Mark“.

 

Atrodo, jog naujoji merė, nors yra „neužauga“, drąsiai ėmėsi triuškinti demokratų partijos politinę mašinos mafiją. Gal todėl tarp visų inauguracijos svečių neteko pastebėti Illinois valstijos Seimo pirmininko. Gal jis labai užsiėmęs, skaičiuojant valdžioje likusias dienas, matydamas pabaigą jo diktatūrinei valdžiai. Čikagoje žmonės pasipriešino „mašinai“, pasipriešins ir valstijoje.

 

Linkėti reikia naujai merei, kuri nėra „mašinos“ auklėtinė, kad „šviesa ir tiesa jos žingsnius lydėtų“. Dar reikia įspėti ją, kad neimtų pavyzdį iš Cook apygardos vyriausios prokurorės. Stebėdamas inauguraciją, pasigedau Čikagos garsiausio rėksnio ir rasisto. Aišku, ir manęs ten nebuvo.

 

 

 

„Metra“ vaikus vasarą vežios nemokamai
Paruošta HHS Skausmo valdymo gerosios patirties da...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 22 Lapkritis 2019