AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės

Tokios tokelės

Nepasisekus balsų sukčiavimui, keletas demokratų privalėjo užleisti vietas teisėtai išrinktiems

respublikonams. Tai didelė juoda dėmė demokratams. Kartu gauname labai žemo lygio

rinkimus kur teisė balsuoti, kai kuriose apygardose, buvo suteikiama net ir nelegalams. Šitokiais

sukčiavimais šį kartą labiausiai pasižymėjo Floridos valstija ir jos demokratai.

Čikagos pietinio priemiesčio bare, policija nušovė to baro ginkluotą apsaugininką. Nors smulkios

detalės nežinomos, policininko, įvykdžiusio nušovimą, linčiavimo teismu užsiėmė keletas

juodaodžių kunigų su baltaodžiu kunigu priešakyje. Manau, jog šaukiantieji kunigai privalo žinoti,

kad teismų pareiga daryti sprendimus. Minios triukšmingi sprendimai neturi pagrindo. Taip pat

verta žinoti ar tas apsaugininkas buvo tinkamai paruoštas ginkluotai baro apsaugai. Ar jis žinojo,

kad iškviesta policija? Gal jis pats iškvietė policiją? Jeigu žinojo, kad policija iškviesta, ginklą

privalėjo įdėti į dėtuvę ir atvykus policijai iškelti rankas. Aišku, policija būtų paėmusi ginklą ir

uždėjusi antrankius, tik laikinai. Po išsiaiškinimo kad jis apsaugos darbuotojas turintis leidimą

ginklui, būtų buvęs paleistas. Jeigu jis nežinojo, kad atvyksta policija ir bare švaistėsi ginklu

apsaugos tikslu, policija pamanė jog jis yra tas žudikas, ir savęs apsigynimui šovė. Šūvis buvo

mirtinas. Ar policija žinojo, kad bare veikia apsaugininkas? Kaip jį atpažinti? Ar jis buvo

uniformuotas? Šių ir panašių klausimų atsakymų nežinant negalima reikalauti policininko,

nušovusio tą apsaugininką, galvos. Bet, rasistams viskas, jeigu negalima, tai leidžiama ir

įmanoma. Juk jie privalėtų žinoti, kad policija, kol vyksta tyrimai arba teisminis procesas, jokios

informacijos neteikia.

Toliau. Maždaug savaitę vėliau, Mercy Hospital ligoninės ribose žuvo trys asmenys, kurių tarpe

vienas policininkas. Sekančią dieną pasikėsinta į kito policininko gyvybę. Jo gyvybė tapo

išsaugota dėka neperšaunamos liemenės. Du pasikėsinimai į policijos pareigūnus, kurių vienas

mirtinas, šiems „šėtonams“ kunigų rūbuose, nė motais. Taip ryškėja neapsakomas kerštas

policijos pareigūnams, nesvarbu kokios jie rasės ir kokie jų veiksmai. Jie net nemato ir negirdi

kai nužudomi policijos pareigūnai. Tai aukščiausio laipsnio niekšiškumas. Tą daro neva save

vadinantys juodaodžiai kunigai kuriems, kaip papūga pritardamas, galva linkčioja ir gerai

pažystamas baltaodis kunigas. Juk kunigų pareiga propaguoti atleidimą o ne kerštą. Bet, keršto

sėkla duoda didesnį derlių nei atleidimo sėkla. Jiems svarbiau kiekybė o ne kokybė. Šie

„kunigai“ sutepė kunigo rūbą ir suniekino kunigo vardą. Taip savo niekšiškumu jie paveikia ir

savo parapijiečius skleisdami neapykantą policijai. Bet, ir vėl bet, kai gyvybės išsaugojimui

reikalinga pagalba, jie sugeba kreiptis į tuos pačius jų pačių paniekintus policijos pareigūnus.

Policija neatsisako padėti net ir savo neprieteliams.

Nors tie bruzdėjimai vadovaujasi šūkiu „Black lives matter“, aš tariu „Blue lives matter too“.

Pasaulinis banditas riaumoja, Azovo jūroje užpuldamas ukrainiečių laivus. Tiesiog nesuprantami

jo patarėjų ir generolų veiksmai. Laukime Rusijos pranešimo, jog Ukrainos laivas norėdamas

pasiduoti rusams, pats pastojo kelią rusų kariniam laivui ir jūreiviai pasiprašė politinio

prieglobsčio. Taip pat pasielgė ir kiti rusų okupuoti Ukrainos laivai bei jūreiviai. Toks gali būti

rusų pasiteisinimas. Nesvarbu koks pasiteisinimas, bet piratavimas lieka piratavimu, arba tiesiog

banditizmu. Praradęs Ukrainos draugystę, šitokiu būdu jos nesusigražins. Ukraina pasisuko

veidu į vakarus, todėl Putinas bado jos nugarą. Putinas aiškiai jaučia, kad pasaulyje jis yra

atstumtas ir niekur nepageidaujamas, todėl dar rodo savo paskutinį pasispardymą. Jis žino, jog

diktatoriaus galas būna ne labai garbingas.

Mes, lietuviai, 50 metų pažinę ir savo kailiu patyrę rusų okupaciją, pritarkime Ukrainiečių tautos

šauksmui „Okupantai lauk iš Krymo ir Rytų Ukrainos“. Okupacija netoleruojama. Istorijos bėgyje

dar nebuvo, nėra ir niekuomet nebus gero okupanto. Rusų pasiteisinimai apie referendumus

nepriimtini. Ukraina privalo būti vientisa nepriklausoma valstybė. Visuomet, pasaulinį teroristą

rusą, vadinkime tikruoju vardu. Ką užsipelnė, tą ir privalo gauti.

Ar pasaulio galingų valstybių vadai tą supranta? Taip. Bet jie jo bijo, nes jis valdo surūdijusias,

atomines galvutes nešančias, raketas. Jeigu jie suprastų, jog tai blefas, jie tą teroristą Putiną

seniai būtų sutvarkę, padėdami jį į jam priklausiančią vietą, Maskvos Kremliaus patvoryje, šalia

Stalino.

Sužinokite, kada bus valoma jūsų gatvė
Prieš gripą ir imunitetui stiprinti pataria Vincen...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 balandžio 21, Sekmadienis