AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės

Tokios tokelės

Galų galia, po visų triukšmingų smegenų plovimų rinkimų kampanijos metu, išaušo diena be triukšmo ir be purvinų skalbinių, be jokių gyrimosi, šmeižimų ir melavimų vienų apie kitus – tai balsavimo diena. Rinkimų rezultatai mums privalomi. Aišku, vieni džiaugiasi balsavimo rezultatais, kiti lieka nepatenkinti, tad ir toliau išrinktiesiems kaišios pagalįs į ratus.

 

Šie „midterm“ rinkimai skiriasi nuo prezidentinių rinkimų. Šiuose rinkimuose nėra „Elektorių Kolegijos“ kuri išrenka prezidentą. Čia vyrauja principas kur mažuma paklusta daugumai. Todėl kviečiu visus gerbti balsavimų rezultatus. Sakoma, jeigu Čikagoje oras nepatinka, palauk dvi valandas ir jis pasikeis. Tačiau politikoje pakaitų laukti reikės du metus, nes Atstovų Rūmai renkami kas du metai. Ne piliečių, neturinčių balsavimo teisių, kalbos apie rinkimus neturi jokios galios. Rinkimams pasibaigus, pagal lietuvišką patarlę, jog „viščiukai skaičiuojami rudenį“, jau yra nemažai ginčų tarp laimėjusiųjų ir pralaimėjusiųjų. Sukčiavimams, skaičiuojant balsus, dirva plati, ypač Floridoje. Ten pralaimėjusieji nori būti laimėtojais. Ai, keisti šio pasaulio žmonės.

 

Vėjuoto miesto, vėjuota istorija tęsiasi.  Į mero vietą yra daug kandidatų. Kokie jie bus mes nežinome. Žinome tik tiek, kad dabartinis meras turi gan neblogų valdymo rodiklių. Pavyzdžiui, sugebėjo su pompastika suteiktą, vėliau negarbingai panaikinti „Trump Plaza“ pavadinimą. Niekas nežinome ir niekas neskelbia kokį nusikaltimą prieš Čikagos miestą padarė Trumpas. Žinome, kad ir vienas įtakingas miesto tarybos narys atsisakė patarnauti Trumpo mokesčių reikalams. Juk iki šiol jam ir jo advokatūros įstaigai, už mokesčių patarnavimus tam pačiam Trumpui, įplaukdavo dideli pinigai. Politikoje dažnai būna, jeigu iš vieno atėmei, tai tą atimtą reikia duoti kitam. Taip ir įvyko, Trump Plaza panaikinus, dalį kitos gatvės pavadino Puerto Rico teroristo Oscar Lopez Rivera vardu. Teroristo vardu? Tai nepateisinama. Vieni kovoja prieš  terorizmą, o Čikagos miesto valdžia jį garbina. Kriminalas mieste klesti, ginkluotas pasipriešinimas varžomas, policija demoralizuota. Tai Čikagos niekadėjaus mero nuopelnai. Betrūksta dar, kad miestas pavadintų Federalinį kalėjimą „Neringos“ vardu. Nejaugi violetiniai praleis progą paprašyti išeinančio mero Federaliniam kalėjimui suteikti „Neringa“ vardą. Nesvarbu, kad jis priklauso Federalinei valdžiai. Čikagos meras galingesnis. Tai paskutinė proga, nes violetiniai nusiminę, kad Kongresmenas Hultgren neteko savo vietos JAV atstovų rūmuose, tai jo dalyvavimas Helsinkio komisijos posėdyje liko bevertis. O Venckienė saugiai tebesėdi už grotų ir laukia lapkričio 27 dienos, kai bus sprendžiamas jos likimas.

 

Rusija, pelnytai užsitarnavusi pasaulinio teroristo vardą, braunasi su savo nusikalstama veikla į kaimyninių valstybių valdas. Užsigeidė Rytų Ukrainoje, jų remiamose atsiskyrėlių provincijose, pravesti rinkimus, pagal rusų tvarką, nes jie ten turi savo kariuomenės dalinių. O turint karinę galę kitoje valstybėje, rinkimus pralaimėti būtų gėda, nes tai reikštų pažeminimą. Rinkimų rezultatai nuspręsti jau seniai. Todėl ir nebe paslaptis, kad laimėjo Rusijos šalininkai. Pasaulis tų rinkimų nepripažįsta. Rusija stengiasi, kad atsiskyrusios provincijos taptų matuškos Rusijos sąjungininkėmis. Tai viešas Ukrainos valstybės skaldymas. Rusai, kaipo pasauliniai teroristai, į Vakarų nuomones nekreipia jokio dėmesio. Kaip reaguos Vakarai ir laisvasis pasaulis? Ar kas sugebės Putinui nulenkti ragus?

 

Rusija, tai vienintelė valstybė  pasaulyje, kelianti neramumus, nuostolingus karus ir šantažuojanti kaimynus. Aišku, kad tokiems nusikaltimo veiksmams reikalinga skaitlinga kariuomenė ir ginklai. O ginklams reikalingos neapskaičiuojamos sumos pinigų, kurių pas juos nėra. Pinigai oligarchų išvogti ir saugomi užsieniuose. Oligarchų vedlys yra pats caras Putinas. Liaudis palikta skurde kenčia nepriteklių ir negali nieko padaryti, nors neramumų šalyje daugėja. Tai valdančios klikos diktatūra su stalinizmo žiaurumų tęsimu. Blogai, kai dėl visų nepriteklių kaltinama Amerika. Juk Amerika pasiryžusi „užkariauti“ Rusiją, todėl reikalingi nauji ir galingesni ginklai. Dalis Rusijos žmonių tiki tomis pasakomis. O Amerika į rusų pusę net nežvelgia ir negalvoja rusams iškelti rankas ir pasiduoti.

 

Mes, lietuviai, 50 metų pažinę ir savo kailiu patyrę rusų okupaciją, pritarkime Ukrainiečių tautos šauksmui „Okupantai lauk iš Krymo ir Rytų Ukrainos“. Okupacija netoleruojama. Istorijos bėgyje dar nebuvo, nėra ir niekuomet nebus gero okupanto. Rusų pasiteisinimai apie referendumus nepriimtini. Ukraina privalo būti vientisa nepriklausoma valstybė.

 

Linkiu prasmingai sutikti ir praleisti Padėkos dieną. Viršytomis kalakutų kalorijomis atsikratyti yra gera proga „Juodojo penktadienio“ dieną svečiuojantis krautuvėse, amerikietiškai tariant „shop ‘till you drop“. Sėkmės!

 

6 turistai įstrigo buvusiame Hancock pastate
Kadenciją baigęs Lietuvos Prezidentas Valdas Adamk...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 balandžio 21, Sekmadienis