AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės

Tokios tokelės

 

Washington‘e, DC, Helsinkio komisijos posėdyje, buvęs Lietuvos Seimo narys Vytautas Matulevičius parodė tikrąjį savo veidą. Net ir aršiausi Lietuvos komunistai, per visą okupacijos laikotarpį, nesugebėjo taip teršti Lietuvos vardo kaip šis niekšas. Teršdamas Lietuvos vardą, jis neprisidėjo prie Venckienės padėties pagerinimo, nes ji tebesėdi dar vis. Kodėl toks niekšas vis dar mindo šventą Lietuvos žemelę dėl kurios laisvės, kuria ir jis pats naudojasi, daug kraujo pralieta? Jis net nesupranta žodžio laisvės prasmę. Tai buka išdavikiška, niekšinga asmenybė, kurią žmogaus vardu vadinti būtų nusikaltimas žmonijai.

 

Žinome, jog Lietuvoje dar daug negerumų, tad paklauskime kiek gero Vytautas Matulevičius, būdamas seimūnu, padarė Lietuvai?

 

Nejaugi jo, nors ir buvusio seimūno, priesaika įgalioja plūsti valstybę kuriai jis davė priesaiką? Juk jis prisiekė  tarnauti Lietuvos žmonėms ir dirbti valstybės gerovei. Ta priesaika neatšaukiama. Tad kokiais gerais darbais jis gali pasididžiuoti? Nejaugi korupcija jam svetima? Gaila, asmuo įgijęs daktarato laipsnį, prarado protelį. Psichuškoje jo vieta.

Jis privalo būti teisiamas už, nors ir buvusio, Seimo nario priesaikos ir LR Konstitucijos paniekinimus.

 

Girdimi reikalavimai JAV Senate atstatyti 60:40 balsavimo praktiką tvirtinant asmenis į JAV Aukščiausio Teismo teisėjus. Neužmirškime, jog demokratai JAV Senate, būdami daugumoje, pakeitė tą įstatymą savo naudai. Kadangi tvirtinant vėliausią kandidatą buvo panaudota demokratų pakeista tvarka, ta jų sutverta lazda smogė patiems įstatymo pakeitėjams. Tai kodėl jie dabar purkštauja?

 

Tikriausiai atmename, kai buvęs JAV prezidentas Obama savo kalbose pareikšdavo jog nelegalūs lieka nelegalais ir privalo apleisti šalį. Demokratams tokios jo kalbos buvo priimtinos, nes jis buvo demokratas prezidentas. Dabartinis prezidentas, respublikonas, apie nelegalus kartoja demokratų prezidento žodžius, bet demokratams tos jo kalbos nepatinka. Sunku, gal net neįmanoma, suprasti besmegenių demokratų galvojimus. Tokiais savo veiksmais demokratai gilina savo duobę, nes už juos balsuoti ir jiems vėl patikėti valdžią nebegalime. Netvirtinu, kad respublikonai yra be nuodėmių. Jų didžiausia nuodėmė yra tiktai, kad jie respublikonai.

 

Demokratai galvoja, kad šis respublikonas prezidentas, Donald J Trump, darys nuolaidų rusams. Patirtis rodo atvirkščiai.

 

Šis prezidentas sugebėjo nepasididžiuodamas kalbėtis net su Šiaurės Korėjos diktatoriumi. Yra sveika, kai du priešai kalbasi. Nejaugi tai valstybės išdavimas? Kalbėdamas su diktatoriais, jis nurodo, jog jų ginklavimasis niekuomet nepralenks JAV. JAV prezidentas aiškiai yra pareiškęs, kad JAV išliks stipriausia valstybė pasaulyje. Kalbant su Rusijos ir Šiaurės Korėjos diktatoriais, jis vis labiau veržia jiems užnertą sankcijų kilpą. Nuo Trump išrinkimo į JAV prezidentus, pastebima, kad Putino ir Lavrovo balsai pasaulinėje arenoje nutilo. Jų elgesys patvirtina jų užspendimą kampe. Jų užsienio vizitai sumažėjo beveik iki nuliaus. Kinija irgi blaškosi dėl prekių apmuitinimo, kuris labai kenkia jų ekonomijai.

 

Truputį kitokios politikos. Mes, lietuviai, 50 metų pažinę ir savo kailiu patyrę rusų okupaciją, pritarkime Ukrainiečių tautos šauksmui „Okupantai lauk iš Krymo ir Rytų Ukrainos“. Okupacija netoleruojama. Istorijos bėgyje dar nebuvo, nėra ir niekuomet nebus gero okupanto. Rusų pasiteisinimai apie referendumus nepriimtini. Ukraina privalo būti vientisa nepriklausoma valstybė.

 

Kol Rusija kišis į svetimų šalių reikalus ir grobimais didins savo teritoriją, tol ji bus, kaip agresorė, nustumta į paskutines gretas pasaulinėje bendruomenėje. Nors turizmas į Rusiją padidėjęs, ji lieka vis dar uždara valstybė. Laisvas turistų judėjimas dar neįmanomas, kol valdžia tvirtins, kad visi užsieniečiai yra šnipai, nes patekti į Rusijos užkampius jie nori tiktai šnipinėjimo tikslais. Rusijos žmonės tokiomis nesąmonėmis pradeda nebetikėti.

 

Rusai, apsilankantys Lietuvoje, arba keliaudami traukiniais tarp Baltarusijos ir Karaliaučiaus (nes Lietuva su Rusija neturi bendros sienos. Karaliaučiaus kraštas ne Rusija), pastebi lietuvių Lietuvoje padarytą pažangą, apie kurią Rusijoje jie tiktai svajoja. Kol Rusija bus atžagari, užsidariusi savyje valstybė su diktatorišku valdymo būdu, tol pažangos joje tikėtis negalima.

 

Mūsų tiesioginė pareiga, kur tik įmanoma, pareikšti rusams apie jų padarytą žalą mūsų tautai jos 50  metų trukusia okupacija. Lai rusai supranta, jog Lietuva niekuomet savo noru neatsisakys nepriklausomybės Rusijos naudai. Lietuvių patarlė sako: „Geriau būti alkanam bet laisvam nei sočiam ir pririštam“. Rusija nežada nei laisvės nei sotaus gyvenimo, tiktai vergiją.

 

Artėjant rinkimams, manau visiems įgriso TV matomi ir girdimi niekinimai vieni kitų. Atrodo, jog balsavimui siūlomos tiktai šiukšlės. Visi, ypač demokratai šaukia jog tiktai jie gali mažinti mokesčius. Juk būtų politinė savižudybė prieš rinkimus skelbti mokesčių didinimą. Tie pažadai po rinkimų išgaruoja, lyg jų net nebūta. Balsavimo dieną atmeskime tuos demokratų beverčius pažadus balsuodami už respublikonus. Juk respublikonai irgi amerikiečiai. Juk sąjungoje yra daug valstijų kurias vairuoja respublikonai ir jos visos klesti, su mažesniais mokesčiais. Pasitikėkime dabartiniu gubernatoriumi. Jam vadovaujant korupcijos sostas pradėjo braškėti. Padėkime jam sunkioje kovoje su korupcija. Laimėti kovą įmanoma tiktai su mūsų pagalba.

 

Manau, kad civilizuotiems žmonėms, įskaitant ir mus lietuvius, netoleruotini bombų siuntėjai kurių tikslas yra žudymas ir fanatikas žudikas nužudęs vienuolika žmonių pamaldų metu žydų Sinagogoje, Pittsburgho mieste. Fanatikų elgesys neatspėjamas. Pas mus dar yra neblėstančių atsiminimų apie žydų tautos patirtas kančias Antrojo Pasaulinio Karo metu. Prisiminkime juos ir Pittsburgho aukas, tardami „Never again!“

 

Ačiū už dėmesį.

 

 

 

Highland Park – tarp geriausių miestelių Amerikoje
Lietuvoje lankosi JAV Kongreso narių patarėjų dele...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 gegužės 21, Antradienis