AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (25)

Tokios tokelės (25)

Rinkimai Lietuvoje baigėsi. Šį kartą tauta išsirinko prezidentą vietoje prezidentės. Tokia yra tautos valia kuri privalo būti gerbiama. Ateitis parodys naujo prezidento veiksmus. Kaip visuomet, dar ilgai bus kalbama apie daugeliui nepatinkamus rinkimų rezultatus.

 

Garsiausiai šaukia, tūpčiojanti žemiau nulio, pati nesugebanti pasiekti net nulinio įvertinimo, bet sugebanti prilyginti išrinktą LR Prezidentą nuliui, „turgaus boba“ p. Aušra Maldeikienė. Jos įgyti diplomai iš „Tiksliojo Spėliojimo Instituto“, neturint faktiškų įrodymų, remiantis tiktai paskalomis, yra beverčiai, kaip ir pati p. Maldeikienė. Nežinau, ar būtų galima patikėti jai auginti anūkus. „Turgaus boba“ liks „turgaus boba“, su turgaus protu ir liežuviu. Maironis, savo laiku, „pramatė“ tokią ar panašią į Maldeikienę ir, aprašė eilėraštyje "Apsaugok, Viešpatie":

 

"Apsaugok ir nuo skystapročių,

Kurie raidžių bent kiek palaižę,

Puikybėj sėdžias tarp galvočių,

Lyg visą išmintį išlaižę..."

Dar kitiems asmenims užkliuvo pirmosios būsimos ponios raudonas kostiumas. Galų gale, nejaugi lietuviai negali priimti drabužio spalvą kaipo grožio skonį, vietoje lyginant su sovietinės vėliavos raudona spalva. Dar kitiems užkliuvo jos šukuosena. Ir ko dar neišgirsime? Juk mes lietuviai.

Manau, visa tauta privalo gerbti, bet ne garbinti, rinkimus laimėjusįjį. Jokie paniekinimai, nei išrinktajam nei tautai, garbės nesuteikia. Tikėkimės, kad naujasis prezidentas sugebės nusikratyti tą nelemtą „Ekscelencijos“ titulą. „Tamsta Prezidente“ būtų tinkamiausias titulas. JAV prezidentas, pasaulio akyse, vadinamas „Mister President“ vardu, nes pavadinus jį „Jūsų ekscelencija“ jam būtų įžeidimas. Kodėl tokią tvarką neįvedus ir Lietuvoje?

Algirdas Paleckis, užsilikęs sovietinės sistemos išgama, rašo įvairias, neigiančias apie Lietuvą, žinias iš kalėjimo. Ar jis įsivaizduoja, sovietinį, arba dabartinį Rusijos kalėjimą, iš kurio galėtų ką nors rašyti viešai spaudai? Seniai būtų sunaikintas ir niekas net nežinotų kur jo kaulai trūnija.

Amerikoje, policininkas pastebėjęs keliu riedančio automobilio nebegaliojančius numerius, aišku, jį sustabdė. Paaiškėjo jog jaunuolio vairuotojo leidimas taip pat nebegaliojantis. Tai du nusižengimai nebūtinai baustini. Išsikalbėjus paaiškėjo, jog jaunuolis vyko į darbo apklausą. Susiklosčius tokiom nepalankiom aplinkybėm, galimybės laiku nuvykti į darbo apklausą, nebeliko. Tuomet policininkas, pasisiūlė pats jį nuvežti į apklausą, kuri buvo sėkminga. Nusižengimai dovanoti, o policininkas savivaldybėje pagirtas. Nuo automobiliui numerio įsigijimo, ir vairavimo teisių atstatymo, jis neatleistas. Viskas savo vietoje.

Lietuvoje, pėsčiųjų perėjoje su epilepsijos priepuolį patyrusiu vyriškiu, pasielgta buvo priešingai. Jis buvo areštuotas ir, priedui, išrašyta bauda. Jis prieš 10 metų patyręs priepuolį, pareigūnų buvo primuštas nes jie jį palaikė neblaiviu. Aišku, pareigūnai liko nekalti. Nors policininkai išteisinti, nemanau kad jie privalo būti robotai. Atrodo, jog Lietuvoje jeigu esi girtas, tai policija turi teisę primušti ir uždaryti į belangę. Pareigūnai privalo būti apmokomi žmoniškumo, ir kaip atskirti girtą pilietį nuo sunegalavusio, nesvarbu kokioje viešoje vietoje tas įvyktų. Smurtas neprivalo būti toleruojamas.

Vienoje ir kitoje Atlanto pusėje yra žmogaus teises negerbiančių pareigūnų. Kiekviename obuolių krepšyje rasime ir supuvusių obuolių, kuriuos būtina pašalinti, kad kiti neužsikrėstų. Taip pat reikia elgtis su smurtaujančiais pareigūnais, juos pašalinant. Įstatymai ir taisyklės parašytos ant popieriaus, o žmoniškumo taisyklės yra tiktai širdyse. Garbė garbingiems pareigūnams.

Žinome, jog daugiausiai rašinių skaitome apie neigiamus policijos pareigūnų poelgius. Yra ir labai daug pareigūnų atliktų gerų darbelių apie kuriuos spauda nutyli. Tai neteisėtas spaudos atstovų požiūris į įvykius.

Illinois valstijoje tebeveikia įstatymas kai, už nelegalius automobilių pastatymus neleistinose vietose, už tam tikrą skaičių surinktų baudų, yra suspenduojamas vairavimo leidimas. Dabar norima tą įstatymą pakeisti, kad nusižengėliai nebijotų vairuotojo teisių praradimo. Tai skatinimas nusižengimams. Kai kurių baudos siekia tūkstančius dolerių. Pasirodo, jog statyti automobilius neleistinoje vietoje sugebama, bet kai reikia mokėti baudas už tuos nusižengimus, pradedama šaukti jog tai taikoma etninėm mažumom. Argumentuojama, jog be vairuotojo leidimo nusižengėliai gali prarasti darbą. Tai ne nuostolis. Norinčiųjų užimti bet kokią nusižengėlių prarastą darbo vietą, yra masės. Tai ne problema. Problema yra nusižengimas ir tos baudos ignoravimas. Kodėl miestas nusižengėlius neperduoda Collection Agencies žinion, kurios, už tam tikrą sutartą nuošimtį, bandytų išrinkti skolas net iki kredito kortelių užblokavimų? Įkritus į kredito kortelių blokavimo liūną, aišku, sausas nekelsi. Dar prireiks daug laiko išsidžiovinimui. Tai yra galinga bauda, nes viską pirkti reikėtų tiktai mokant grynais. Bankai nesuinteresuoti suteikti kreditus tokiems prasižengusiems klientams.

Illinois valstijos Seime yra įneštas pasiūlymas atšaukti tą įstatymą. Nemanau, kad tai būtų protinga. Įstatymai rašyti visiems vienodai, nežiūrint ar turtingas ar elgeta. Šie nusižengėliai nekreipia dėmesio kur ir kada galima statyti automobilius. Jie – didžiausi ignorantai kuriems jokie atleidimai už nusižengimus neprivalo būti suteikiami.

Jeigu tokie nusižengėliai sugeba ignoruoti įstatymus, tai miestas privalo ignoruoti jų verkšlenimus, kad jie neįgalūs mokėti baudas. Šioje srityje jokio pasigailėjimo neprivalo būti.

Illinois valstijos rinkėjai patikėjo lapei saugoti vištas. Taip galime apibūdinti naująjį gubernatorių. Pirmasis jo pasirašytas dokumentas buvo minimalios algos padidinimas. Jo „geras“ noras nelabai gerai atsiliepia smulkesniam verslui. Yra atvejų kur verslas tiesiog užsidarė. Nemanau, kad valdžia privalo nustatinėti kiek kam mokėti. Tai ne valdžios pareiga.

Antras atvejis, gubernatorius užsiėmęs Illinois valstijos Konstitucijos pakeitimu referendumo būdu, suteikiant teisę naudoti sukurtą progresinę apmokestinimo sistemą. Skamba gražiai, bet tikrovė kitokia. Reiškia, „nedidinant“ mokesčių, išpešti daugiau pinigų. Jau dabar jis kalba apie mokesčių didinimą degalams ir alkoholiniams gėrimams. Kas toliau? Referendumo likimas priklausys nuo pačių balsuotojų. Referendumui pasisekus, balsuotojai suteiks politikieriams apmokestinimo, pagal reikalavimą, teisę. Tai tas pat kaip patikėti lapei saugoti vištas.

Prezidento Trump administracija rodo visišką griežtumą vykdant demokratų sukurtus įstatymus. Demokratai sukūrė gerus įstatymus, tiktai nesugebėjo juos vykdyti. JAV piliečiams, su labai mažomis pajamomis, suteikiama teisė į valdiškus butus. Tie butai yra skirti tiktai piliečiams, o ne žaliakortininkams ir nelegalams. Dabartiniu metu yra paplitęs reiškinys, kad daug kur tuose butuose pas saviškius, JAV piliečius, yra apsigyvenę nelegalai, kurie neturi jokios tiesės tuose butuose gyventi ir gauti bet kokį aprūpinimą amerikiečių mokesčių mokėtojų lėšomis. Yra įstatymas ir jis privalo būti vykdomas. Tuos įstatymus Trumpas paveldėjo. Tad, ar galime už tai kaltinti JAV prezidentą, kad jo administracija juos vykdo? “Ordnung muss sein“.

 

Lietuvių Tautinių Šokių Institutas ruošiasi šokių ...
Nauja  knyga apie Ministrą pirmininką Juozą Tūbel...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019