AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės

Tokios tokelės

Daugelis matėme US senatorių cirką „tardant“ prezidento skirtą kandidatą į JAV Aukščiausią Teismą. Tai buvo dviejų partijų kova. Mano nuomone, iš demokratų pusės buvo peržengtos mandagumo ribos. Buvo atvejų, kad kandidatas buvo tiktai kaltinamas neduodant jam net apsiginti. Bandant atsakyti į klausimus, jis būdavo nutraukiamas. Tai pasityčiojimas iš garbingo žmogaus.

 

Daug „tardytojų“ tapusių kaltintojais, nėra verti to kandidato garbingumo. Bet jie US Senatoriai.

Kandidatą, pasiekusį JAV Teismų sistemoje aukštą bei garbingą vietą, partijų rietenose bandoma sunaikinti. Kandidato sąžiningumas bei dorovė „tardytojams“ yra neįdomi. Jis jiems nepriimtinas tik todėl, kad jį skyrė respublikonas prezidentas.

 

Sakoma, juo toliau į mišką tuo daugiau medžių. Kažkas, kažkur, mums nežinomu vardu dirba bandydami pakišti koją prezidento skirtam kandidatui į šalies Aukščiausią Teismą. Surasta moteris kuri jį, po 36 metų, kaltina nepadoriu elgesiu. Kodėl po 36 metų? Ar neužuodžiamas šantažas?

 

Manau, tokio jauno amžiaus būdami, mus įdomavo ta pirmos meilės nežinomybė. Pasigauti mergaitę ir ją apčiupinėti buvo nenusikaltimas, nes ir tos mergaitės troško to paties. Juk teisingai apdainuojama: „Ta atmaina ne spakaina ...“. Nejaugi tie „tardytojai“ yra kitokios tešlos? Ar galima toleruoti, kad viena asmenybė galėtų diktuoti JAV Aukščiausio Teismo sąstatą?

 

Izraelis sugebėjo. Izraelis, kaip geras skautas, visuomet budi. Izraelio lakūnai, naudodamiesi rusų žvalgybos lėktuvo priedanga, sudavė smūgių sirams jų teritorijoje. Sirai, aprūpinti priešlėktuvine gynybos sistema pagaminta Rusijoje taikė į Izraelio lėktuvus pataikydami ir sunaikindami ore skraidantį rusų žvalgybos lėktuvą. Putinas pyksta, nes izraelitai jam rodo špygą.

Nežinome, ar sirai, rusų apmokinti, valdė tą priešlėktuvinę techniką, ar patys rusai, kurie pasižymėję taikliai savo raketomis numušant keleivinius lėktuvus.

 

Truputį kitokios Politikos. Mes, lietuviai, 50 metų pažinę ir savo kailiu patyrę rusų okupaciją, pritarkime Ukrainiečių tautos šauksmui: „Okupantai lauk iš Krymo ir Rytų Ukrainos“. Okupantų kėslai neprivalo būti toleruojami. Istorijos raidoje dar nebuvo, nėra ir nebus gero okupanto. Rusų pasiteisinimai apie referendumus nepriimtini. Ukraina privalo būti vientisa nepriklausoma valstybė.

Lietuvių Fonde įsteigtas naujas vardinis fondas
Vasaros sezono palydėtuvės su sielos gydytoja
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 balandžio 23, Antradienis