AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės

Tokios tokelės

Pasauliui žinoma, kad mūsų prezidentas kartais nusišneka, pasakydamas netinkamą žodį ne vietoje. Tai žurnalistams didžiausias penas. Nejaugi tie patys žurnalistai galvoja, kad JAV prezidentas puls ant kelių jiems atsiprašinėdamas?

Aprašyti reikėtų ne kaip prezidentas pasakė, bet ką jis turėjo mintyje.

Pastarosiomis dienomis aršiai puolamas prezidentas už išpeikimą žaidėjų, rodant paniekinimą valstybės Himnui, giedant prieš rungtynes. Šaukiama, jog tai laisvo žodžio paneigimas. Taip, teisingai, niekas JAV negali ir net neturi teisės laisvo žodžio apribojimui. Prezidentas taipgi yra JAV pilietis ir turi pilną teisę reikšti savo nuomonę.

Bet ... bet būdamas tokiose pareigose tokiais pareiškimais neprivalėtų švaistytis, nors tai ir yra tiesa.

Žmonės, paniekindami valstybės Himną, net nesupranta ką jie daro. Jiems ant lūpų tiktai laisvas žodis, jų teisė. Jie net nepagalvoja, kad dėl to laisvo žodžio daug pralieta tiek juodo kraujo kaip ir balto. Taip, daug gyvybių prarasta dėl to laisvo žodžio. Todėl laisvas žodis privalo būti gerbiamas, o ne piktnaudojamas.  

Jeigu šiandieną reikėtų guldyti galvas dėl to laisvo žodžio, šie protestuotojai tikriausiai slėptųsi, kaip kad darė garsus boksininkas priimdamas tikėjimą, draudžiantį kariauti. Tai bent didvyriškumas.

Esu uolus ilgametis Chicago Sun-Times skaitytojas. Dabartiniu metu šis laikraštis tikrai naudojasi tuo laisvu žodžiu. Jeigu šiame laikraštyje nebūtų apsčiai straipsnių niekinančių JAV prezidentą, tai jame, išskyrus reklamas, nebūtų ko skaityti.

Kas yra tie sportininkai protestuotojai? Jie sugebėjo savo gabumais pasiekti sporto viršūnes, tapo daug uždirbančiais, bei sporto sirgalių dievaičiais. Savo pasiekimais jie garsina vieną ar kitą mokyklą, kurioms sportas svarbiau nei įdiegti mokiniams žinių. Ne be reikalo amerikiečiai sako, jog norint Amerikoje rast analfabetą, jo ieškoti reikia sportininkų tarpe.

Dabar prezidentas užsipuolamas apie jo Jungtinėse Tautose pasakytą (ne gražbylojančią diplomatinę) kalbą. Manau, prezidentas gerai supranta, kad diplomatinėm kalbom nieko pasiekti neįmanoma, ypač Rusijos ir Š. Korėjos atveju.

Šitoks prezidento elgesys supykdė Rusiją, su kuria jis nesitarė prieš sakant kalbą. Pirmiausiai, leiskite paklausti, kas yra tie rusai ir Rusija? Dabartinė Rusija yra terorizmą užstojanti ir jį platinanti valstybė. Toliau, ta pati Rusija, kaip, kad buvo anksčiau taip ir dabar, yra silpnesnių tautų užgrobikė, kuri vietoje gerovės žada tiktai skurdą reikalaudama vergiško paklusnumo vyresniam broliui rusui. Ar pasaulis mato šitokį Rusijos elgesį? Nemanau.

Visiškai teisingai pasakė LR prezidentė kalbėdama iš JT tribūnos. Lietuvos vadovė paragino pasaulio lyderius atsigręžti ir į Rytų Europą, kur Rusija taiko „šantažo, patyčių ir agresijos metodus“. Maža ta Lietuva, bet didi, sugebanti daug tiesos pasakyti visam pasauliui. Tos Tiesos išsigando „galingoji“ Rusija, išeidama iš posėdžių salės. Reiškia, Tiesa akis bado. Tik gaila, kad tas pasaulis į tokias įrodančias Rusijos agresyvumą kalbas, nereaguoja. O visgi reikėtų. Jeigu pasaulis nesilankstytų Rusijai, ji seniai būtų išmesta iš tos pasaulinės organizacijos ir sutramdyta. Rusijai suteikta ‚VETO‘ teisės privilegija, destabilizuoja šią organizaciją ir pasaulį.

Ukrainos prezidentas iš tos pačios tribūnos, kentėdamas rusų agresiją, irgi nedavė gero žodžio Rusijai.

Svarbiausia, ar pasaulis toje salėje išgirdo Lietuvos, Ukrainos ir kitų Rusijos skriaudžiamų valstybių skambinimą pavojaus varpais? Ar išgirdo jų aimanavimą: gelbėkite, apsaugokite ir užtarkite? Nemanau, kad šis šauksmas tarp pasaulio vadovų šioje sesijoje tapo išgirstas. Tai pasaulio gėda. Tai pasaulio valstybių bendra baimė prieš Rusiją, nes ji dar tebevaldo senas surūdijusias, nepatikimas raketas, kurios kadaise sugebėjo nešti atominius sprogmenis. O dabar?

Rusijos Putinas toje JT sesijoje nedalyvavo, tikriausiai, nujausdamas jam metamus kaltinimus. Pabūgo laisvo žodžio? Jo klapčiukas Lavrovas, kaip visuomet, meluodamas melavo.

Manau, sesijai pasibaigus visi suėjo bendrai puotai, ir džiaugsmingai pakėlė tostus, pagal Gustaitį: „Už tėvynę ašarėlę, už save konjaką“, ir, galbūt, pataikaujant Rusijai, už:  „lai gyvuoja terorizmas“?Sandros Avižienytės 4—sios knygos pristatymas
Parduodami John Hancock biurai, automobilių aikšte...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 13, Ketvirtadienis