AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės

Tokios tokelės

Nepasotinami lenkai. Lenkijos premjerė užsimanė reikalauti iš Vokietijos Antrojo Pasaulinio Karo (APK) pasekmių reparacijų, apie vieną trilijoną dolerių. Tiktai. Aišku, vokiečiai tokį reikalavimą atmetė.

Vokietija, pralaimėjusi karą tapo padalinta. Vakarų Vokietija išmokėjo milžiniškas sumas reparacijų karo metu nukentėjusioms valstybėms. Taip pat Vakarų Vokietija išmokėjo ir Pirmojo Pasaulinio Karo uždėtas reparacijas, kurias Hitlerio valdžia buvo atsisakiusi mokėti. Dar tebemokėdama tas milžiniškas reparacijų sumas, Vakarų Vokietija tapo, iš griuvėsių prisikėlusiu, Europos industrijos milžinu. Aiškiai pastebimas vokiečių sumanumas ir darbštumas. Juk lenkams niekas nedraudžia imti pavyzdį iš vokiečių. Bet, kam bebūtų lenkų šlėkta.

Taip pat žinoma, kad iš padalintos Vokietijos, rytų zonos, kurioje viešpatavo rusai, jie plėšė kas buvo įmanoma ir kiek galėjo, skriausdami tą Vokietijos dalį. Stalinas ašaromis netikėjo ir pasigailėjimo neturėjo. Susivienijus abiem Vokietijom, pasaulis pamatė neužginčijamą skirtumą tarp klestinčios Vakarų Vokietijos ir nualintos Rytų Vokietijos.

Lenkai, kaip ir rusai, iki šiol nėra atsisakę grobuoniškų tikslų. Lenkų kraujyje Vilnius tebėra Wilno. (Juk atmename, kai besočiai lenkai reiškė pretenzijas į Klaipėdą) Dėl reikalaujamų reparacijų, aiškiai pastebima svetima ranka norinti kuo labiau sukiršinti ir suardyti ES. Lenkai tampa tos svetimos (Putino) rankos auka. Suardžius ES ir ištraukus Lenkiją iš NATO rusams būtų labai patogu užimti Suvalkų koridorių ir sujungti Rusiją su Karaliaučiaus kraštu, kartu atkertant Pabaltijo valstybes nuo Vakarų.

1953 metais, Lenkija atsisakė bet kokių pretenzijų Vokietijai dėl karo metu patirtų nuostolių. Dabarties lenkai tvirtina, kad jie taip elgėsi spaudžiami Sovietų Sąjungos. Jeigu Sovietai spaudė, tai matyt jiems buvo į naudą.

Šis lenkų reikalavimas įrodo, jog lenkų ir vokiečių draugystės, išskyrus ant popieriaus, nėra, ir artimoje ateityje nebus.

APK pabaigoje Stalinas dovanojo daug vokiečių žemių lenkams. Nejaugi lenkai nežinojo, jog Stalinas dovanoja ne savo?

Jeigu lenkai dabar reiškia pretenzijas Vokietijai, tai vokiečiai turi tokią pat teisę reikalauti lenkų pasitraukimo iš tų Stalino dovanotų žemių.

Rusija. Putinas niršta, žadėdamas išvaryti iš šalies dar 155 JAV diplomatus. Kuo mažiau JAV darbuotojų, tuo sunkiau bus gauti, ir reikės ilgiau laukti, JAV vizų suteikimų Rusijos piliečiams. Tai tikras Putino „kilniadūšiškas“ patarnavimas savo piliečiams. Rusijai, Putinui vadovaujant, vis sparčiau grįžtant į Carų laikus su žemiausia bekultūra ir vis labiau klestinčia korupcija, laikas uždaryti visą Rusijos misiją Jungtinėse Tautose. Šioje organizacijoje Rusija iki šiol pasižymi tiktai kenkėjiškais veiksmais JAV atžvilgiu. Gal Trumpas sugebės žengti šį lemtingą žingsnį, kartu nutraukdamas JAV mokesčių mokėtojų pinigais šios organizacijos išlaikymą.

Ko siekia ir ką Putinas nori įrodyti kariniais „Zapad 2017“ manevrais? Vakariečių spauda tiesiog talkina Rusijai, rodant ir grėsmingai giriant jos karinį pajėgumą bei naujausią techniką. Žinant Rusijos ekonominį pajėgumą baimintis nereikų. Ką jie manevruose rodo apie savo pajėgumą, arba pranašystę, tai tik vienetai. Iki masinės naujų ginklų gamybos dar toli, o ir išteklių nėra.

Putinas siekia taikos Ukrainoje, teikdamas savo pasiūlymus. Taikai Ukrainoje atstatyti reikalingas vienintelis rusų veiksmas – atitraukti savo karius ir techniką iš rytų Ukrainos ir baigti Krymo okupaciją, ateityje nesikišant į kaimyninių valstybių reikalus. Visi siūlymai taikai, dalyvaujant rusams, iki šiol nedavė ir ateityje negali duoti teigiamų rezultatų. Juk rusai žinojo kaip pradėti karo veiksmus prieš Ukrainą, bet dabar nežino kaip juos užbaigti.

Rusai niekaip negali suprasti, kodėl Ukraina norėjo būti savarankiška valstybė, be Rusijos dominavimo. Rusija negali ir niekuomet nesupras kodėl iš Sovietų Sąjungos ištrūkusios valstybės, atstačiusios savo nepriklausomybes išsivystė ekonomiškai ir jose gyvenimas klesti, o Rusijoje merdi. Geresnio gyvenimo siekia ir Ukraina. Ji tam pajėgi. Gana kentėti rusų dominavimą. Juk rusai iš pavydo niekuomet neapkentė kaimynų geresnio gyvenimo.  

Rusijai reikalingas kaimyninių valstybių apsaugos skydas, apsaugant ją nuo ko? Kas žada pulti Rusiją? Nebent Kinija. Ukraina, norėdama apsisaugoti nuo Rusijos dominavimo, pasisuko veidu į vakarus. Tai baisus smūgis rusams. Dar didesnis smūgis rusams būtų Ukrainai tapus NATO nare. Rusija nebedominuotų Juodojoje Jūroje, nes šalia, Odesoje, būtų ir NATO laivynas.

Stalinas, APK metu, patyręs nemažai pralaimėjimų, sakė, kad laimėjus karą jis susidėtų ir su Dievu. Putinas, siekdamas jam vienam težinomų aukštumų, susidėjo su vagių ir teroristų mafijomis, tapdamas jų karaliumi, prikerkdamas valstybei teroristinį vardą.

Tikėkime, kad Putinas susilauks panašaus likimo kaip Stenka Razinas, kuris gulėdamas ant ketvirčiavimo trinkos dar tyliai ištarė paskutinius žodžius: “smulkmė pirmyn“, bet niekas jų nebegirdėjo.

Prisiminkime maldose, mintyse bei aukomis uraganų Harvey ir Irma padarytą žalą. Pasimelskime už gyvybių netekusius, už sužalotus ir likusius be pastogės. Pasimelskime ir už 9/11/2001 teroro aukas.

 

Gyvenimui vėl grįžus į normalumą, neužmirškime rugsėjo 30 dieną, kuri kalendoriuje įrašyta: „CEPELINŲ DIENA“.

Laimingiausių valstijų sąraše – Illinojus dvidešim...
Čikaga nori tapti antrąja „Amazon“ būstine
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 rugpjūčio 18, Šeštadienis