AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

 Tiesa nenuperkama

 Tiesa nenuperkama

Melas turi trumpas kojas. Anksčiau rašiau, kad deportacija neišvengiama (5-25-2018), už ką užsitarnavau daug nemalonės iš violetinių. Violetinių tiesa subliūško, o manoji pasiteisino. Manau, jog juokiasi tas, kuris juokiasi paskutinis. Kadangi tai yra tautos tragedija, juoktis neverta.

 

Kaip dabar reaguos violetiniai nepasitvirtinus jų svajonėm? Ar šmeižikai sugebės atsiprašyti apšmeižtų žmonių už įžeidimus? Aišku, nukentėjusieji susipras atleisti šmeižikams, tačiau užmiršti - niekuomet.

 

Kaip vedlė išaiškins saviems violetiniams sekėjams jos skleidžiamą melą? Nejaugi sekėjai ir toliau leisis būti naudojami nešvariems tikslams?

 

Daug pastangų dėta violetinėje stovykloje bėglės Venckienės išlaisvinimui. Vedlė sumaniai sugebėjo ne vieną asmenį patraukti savo pusėn, nors pati visą laiką buvo nepastebima. Už ją dirbo jos klapčiukai. Tai savęs apsidraudimas ir komunistinė taktika. Blogiausiu atveju klapčiukams leidžiama žūti, nes darbuotojas privalo išlikti ateities ardomajam darbui. Daug negalvojančių žmonių suviliojo pedofilinė propaganda.

 

Paskelbus Federalinio Teismo sprendimą, pastebima, kad tarp violetinių prasidėjo nesutarimai. Kuo jie baigsis – nenuspėjama. Gero tikrai nežada.

 

Violetinių komentaruose pasklido kaltinimai JAV Federaliniam Teismui jog Venckienei nebuvo leista apsiginti. Kaip žinome, Venckienei nebuvo pareikšti jokie kaltinimai, todėl ir apsiginti jai nebuvo reikalo. Iš Venckienės buvo reikalaujama tiktai įrodymo, kodėl ji neprivalo būti deportuojama. Venckienės politinis globos prašymas buvo nepriimtinas, nes Lietuvoje nėra jokio politinio persekiojimo. Venckienė net nesugebėjo pateikti kas ir kodėl ją nori nužudyti. Todėl tokios, iš piršto išlaužtos paskalos, be konkrečių įrodymų JAV Teismui nepriimtinos. Deportavimo nutarimas lieka galioje.

 

Gyvenant Illinois valstijoje, ji dar turi teisę kreiptis į Apeliacinį Teismą, ką jos advokatai ir įvykdė. Belieka laukti tiktai Apeliacinio Teismo sprendimo.

 

Pastudijavus Federalinio Teismo sprendimą, kurio yra 35 puslapiai, pastebime, jog Venckienė ir jos advokatai dėjo be galo daug pastangų jos išlaisvinimui. Pastangos nepasitvirtino. Federaliniai Teismai atlikę savo darbą, dokumentaciją perdavė Valstybės Departamentui. Venckienės likimas yra nuspręstas Valstybės Sekretoriui pasirašius išdavimo orderį. Teismai, išimtinais atvejais, jau nebeturi teisės nurodinėti Valstybės Departamentui, nes Valstybės Departamentas vykdo esamus įstatymus. Taip ir turime JAV valdžią: Kongresas - įstatymų leidėjas; Prezidentas su savo įstatymų vykdomąja valdžia vykdo įstatymus, ir Teisingumo institucija prižiūrinti, kad Konstitucija nebūtų pažeista.

 

Violetiniai skelbė, jog Venckienė pati prisistatė į federalinį kalėjimą Čikagoje. Visiška netiesa. Venckienė, teisėjo pavedimu, 2018, vasario 13 dieną buvo areštuota ir patalpinta į federalinį kalėjimą Čikagoje. Violetinis melas subliūško.

 

Du JAV kongresmenai, patekę į violetinių pinkles, savais „garsiais“ pareiškimais užregistravo Kongrese, kad Venckienė būtų paleista. Tai labai ilga procedūra, o pasisekimas neužtikrintas. To net neužtikrina Venckienė savo paskutiniame pasispardyme. Venckienės abejonė atsiliepia teismo sprendime.

 

Ne JAV Kongreso ir ne Kongresmenų reikalas nurodinėti vyriausybei ir teismams kaip elgtis. Teismai nepriklausomi. Teismai vadovaujasi įrodymais ir įstatymais, o valdžia tiktai įstatymais.

 

Gal būt, šie Kongresmenai, iki šiol nežino, kad jie „apmauti“, kad violetiniai nori tik jų padėtimi naudotis. Violetiniai yra pateikę tiktai savo suklastotą įvykių pusę. Antroji, tikroji pusė, sąmoningai nuslepiama. Tą nuslėpimą Federalinio Teismo teisėja Virginia Kendall išaiškino savo sprendime. Išvada – melo kojos trumpos.

 

Negaliu įsivaizduoti, kaip tie Kongresmenai reaguos supratę, kad violetiniai perlenkė lazdą. Šie Kongresmenai nesupranta, jog visos violetinių pastangos dvokia komunistine propaganda - meluok, trukdyk, niekink, šmeižk, o reikalui atsiradus imtis smurto ir grasinimų. Juk Facebook‘e jie jau buvo blokuojami. Tuomet persimetė į Lietuvių turgelį kuriame jie nieko neperka, tik skleidžia komunistines idėjas. Vienas garsus violetinis komentatorius pareiškė, kad į JAV valdžią sulindę „šiukšlės“. Įdomu, kodėl violetiniai tame „šiukšlyne“ tarp Kongresmenų ieško užtarimo. Nejaugi tie Kongresmenai taipgi „šiukšlės“? Atsargiai!

 

Gėda lietuvių tarpe turėti tokį savos tautos violetinį šiukšlyną.
Įteiktos Petro Viščinio premijos
Graikų kultūros šventė Glenview
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 birželio 19, Trečiadienis