AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tautų draugystės popietėje dominavo šypsena

Tautų draugystės popietėje dominavo šypsena

Tradiciškai daugiau nei penkiolika metų visuomeninį darbą dirbančio jaunosios kartos visuomenės veikėjo, istoriko ir pedagogo Žilvino Radavičiaus iniciatyva Padėkos dieną Lietuvos technikos bibliotekoje (LTB) surengta Lietuvos inteligentijos ir jaunimo „Tautų draugystės popietė“. Šią dieną sukviečiami ir supažindinami su vieni kitų kultūra, istorija, tradicijomis skirtingų Lietuvos tautų žmonės: lietuviai, lenkai, rusai, romai, totoriai...

Šventėje dalyvavo daug iškilių svečių: Lenkijos Respublikos konsulė Lietuvoje Irmina Szmalec, lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ vadovas, poetas, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas asistentas Edmundas Atkočiūnas, Jungtinių Tautų Lietuvos asociacijos direktorė Jūratė Landsbergytė, rusų estrados Lietuvoje žvaigždės Oleg Mozarskij, Aleksandr Belkin, rusų bajorės – tarptautinių kompozitorių konkursų laureatė pianistė Lidija Koroliova, net dvi nuostabias arijas prancūzų kalba atlikusi Jelizaveta Orlova, Lietuvos bajorai – Kazys Mackevičius (LTB direktorius), Anna Kowzan-Rimeikienė (naujų bajorų antkapių su jų šeimos herbais tradicijos atkūrimo iniciatorė), Aistis Radavičius, Natalijus Korsakas, Zigmas Juškevičius, žurnalistė, visuomenės veikėja Gitana Merkelienė ir daugelis kitų, taip pat Vilniaus Senamiesčio mokyklos (direktorė Liudmila Isajeva) ir Menachemo namų gimnazijos (direktorės Nechama Dina Krinsky ir Jurga Greblikienė) mokiniai bei jų pedagogai – Gražina Kosarieva, Liubovė Tkačiuk, Alina Grigelienė, Žilvinas Radavičius.

Jaunimą šiam renginiui taip pat ruošė pedagogės Marina Griškevičienė (Vilniaus Senamiesčio mokyklos direktorės pavaduotoja), Mildutė Janina Ivoškevičienė, Nijolė Noreikienė, Jurga Greblikienė. Visi kartu jie sukūrė nuostabią Tautų draugystės popietę. Daugelis šventėje kalbėjusių žmonių teigė, kad Padėkos dieną šioje šventėje dėkoti tikrai buvo už ką: skambėjo lietuviška, rusiška ir prancūziška gyva muzika, Vilniaus Senamiesčio mokyklos 8A ir 9A klasių moksleiviai, Menachemo namų gimnazijos gimnazistas Modestas Trubila deklamavo patriotines Lietuvai eiles lietuvių bei lenkų kalbomis, pasakojo apie žydų šventes ir istoriją.

„Tautų draugystės popiečių tikslas – supažindinti su skirtingų tautų kultūra, istorija, tradicijomis. Vykstant globalizacijos procesams daug keliaujame, susitinkame su skirtingais žmonėmis, todėl labai svarbu suprasti ir girdėti vieni kitus. Tai padeda mums kurti geresnę visuomenę – be smurto, nesantaikos, girtuoklysčių, narkomanijos, netolerancijos ir panašių problemų. Šių renginių metu jaunimas turi galimybę susipažinti su autoritetingais šalies asmenimis ir sekti jų, o ne gatvės chuliganų ar amoralų gyvenimo būdą gyvenančių asmenų pavyzdžiu. Man jus visus patikėjo auklėti, aš su jumis dalinuosi visu tuo, ką turiu geriausio“, – sakė šio renginio iniciatorius ir pagrindinis organizatorius Ž. Radavičius.

„Džiaugiuosi, kad šiame renginyje bandoma statyti draugystės tiltus tarp tautų per kultūrą ir auklėti jaunimą pagal aukščiausius standartus“,  – kalbėjo Lenkijos Respublikos konsulė Lietuvoje I. Szmalec,  kuri pritaria, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai turi nuolat gerėti.

Šio renginio organizatoriai bei dalyviai sulaukė ir nuoširdžių sveikinimų. Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus sveikinime, kurį atsiuntė Vilniaus miesto savivaldybės mero padėjėja Renalda Rutkauskaitė-Preskienienė, rašoma: „Vilniaus Meras Remigijus Šimašius siunčia  linkėjimus visiems gerus darbus Vilniui darantiems žmonėms. Ačiū!“.

Ne mažiau nuoširdus buvo ir Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininko prof. dr. Ado Jakubausko žodis: „Labai malonu, kad žinomas ir gerbiamas visuomenės veikėjas Žilvinas Radavičius jau keletą metų organizuoja labai prasmingus renginius, kurie suartina Lietuvoje gyvenančias tautines bendruomenes. Linkiu tokio pobūdžio renginius organizuoti ir ateityje, nes jie moko jaunąją kartą pagarbos ir tolerancijos mūsų valstybėje gyvenantiems kitų tautų bendrapiliečiams.“

Tautų draugystės filosofiją aktyviai palaiko Marinos Mižigurskajos privati gimnazija (direktorės Marina Mižigurskaja ir Romualda Jefremova). Jos daugiatautis ir daugiakultūris jaunimas daug metų iš eilės dalyvauja Tautų draugystės popietėse.

Organizatorių inf.

Alinos Stacewicz ir Zigmo Juškevičiaus nuotr.

 

Bėglė Venckienė
Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė Užsienio l...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sekmadienis, 17 Lapkritis 2019