AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Šventos Kalėdos Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Šventos Kalėdos Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį, Čikagos Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, klebono kunigo Manuel Dorantes iniciatyva,  Marija ir Juozapas buvo papuošti tautiniais rūbais, o parapijiečiai parėdė eglutes prie prakartėlės su lietuviškais papuošalais .

Nuotrauka Rasos Miliauskaitės

Ko norėtų žmogaus širdis
Praėjusiais metais Illinois neteko 45 000 gyventoj...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 22 Spalio 2019