AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios skliautais aidėjo J. Leitaitės balsas

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios skliautais aidėjo J. Leitaitės balsas

Solistės Juditos Leitaitės koncertas Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai paremti įvyko sekmadienį, spalio 16 d. Tiesą pasakius, nelabai norėjau į jį eiti, bet džiaugiuosi, kad po mišių likau bažnyčioje ir išklausiau puikaus koncerto. Mecosopranas J. Leitaitė yra tarptautinių konkursų laureatė, viena aktyviausių ir ryškiausių Lietuvos kamerinės muzikos atlikėjų, apdovanota įvairiomis premijomis, išleidusi net 14  kompaktinių diskų. Reikia pasakyti, kad nuostabus dainininkės balsas virpino bažnyčios skliautus. Jos atliktos dainos buvo lengvos, visiems pažįstamos ir buvo be galo malonu jų klausytis.

Pirma daina –  giesmė Marijos garbei, G. Caccini „Ave Maria“, atskleidė solistės balso galingumą ir švelnumą. Po to, kai kartu su vaikų choru, sudarytu iš „Vyturio“ (vad. Darius Polikaitis) ir „Svajonės“ (vad. Alina Šimkuvienė) dainininkų, nuskambėjo pirmoji jungtinė giesmė „Panis Angelicus“, jaučiausi taip, lyg  man dainuotų angelas, o jam pritartų angeliukų choras. Solistė Judita mėgsta dainuoti ir solo, ir pritariant kitiems dainininkams. Atlikta viena mano mėgstamų giesmių „Marijos varpelis”  nenuvylė, dar ir šiandien ausyse skamba ta ypatinga melodija. Labai gražiai derėjo solistės balsas su vaikų choru.  J. Leitaitė pati vedė programą, žaismingai pristatė dainas, kitus programos atlikėjus, prisiminė muzikus ir kompozitorius. Skambėjo ir smuiko bei vargonėlių (pianino) garsai. Smuikavo nepaprastai talentinga Juditos duktė Paulina Daukšytė, akompaniatore buvo jau visų žinoma Lisa Kristina. Paulina atliko kelis solo smuiku numerius, kuriuos išpildė tiksliai ir jausmingai. Buvo miela paklausyti ir jaunosios dainininkės Aidos Skaraitės. Ji atliko Gordano „Caro mio ben“. Toliau sekė dainelė po dainelės – vienos daugiau girdėtos, kitos mažiau. Skambėjo Bražinsko, Raudonikio, Shuberto ir Racevičiaus kūriniai.

Man asmeniškai labiausiai patiko paskutinės trys dainos – turbūt dėl to, kad aš jas moku ir pati esu dainavusi. Prie šių dainų taip pat prisijungė ir smuikas, ir vaikų (angeliukų) choras. Solistė Judita labai gražiai apibūdino šias dainas, o ir visi atlikėjai savo partijas atliko puikiai. Erdvioje bažnyčioje skambėjo Leiburo „Prie pasakų miesto“, Lovland „You Raise Me Up“ (lietuviškai) ir Cohen „Aleliuja” (irgi su lietuviškais žodžiais). Susirinkusieji negailėjo plojimų, tad kai kurias dainas solistei teko pakartoti. Man šiek tiek trūko lietuviškų žodžių vertimo – gal reikėjo juos surašyti programoje. Tai tik tokia būtų vienintelė pastaba.  Vaikų chorui dirigavo vadovai D. Polikaitis ir A. Šimkuvienė. Jaunieji dainininkai juos labai gerai sekė ir visą laiką žiūrėjo į dirigentą. Matėsi glaudus ryšys tarp solistės ir choro –  ji dažnai atsistodavo tarp vaikų ir kartu su jais dainavo.

Po renginio kalbėjusi projekto „Po angelo sparnu“ organizatorė Dainora Baliutavičienė pasidžiaugė gausiu būriu klausytojų ir puikiu koncertu.  „Tai jau penktas „Po angelo sparnu“  renginys. Jų tikslas – edukacinis. Auginamės jaunąją kartą tam, kad pratęstų garbingas muzikines lietuvių tautos tradicijas, kad jaunieji išlavintų muzikinį skonį ir mokėtų atskirti tikrąjį, sielos gelmes atveriantį meną nuo populiaraus ir komercinio. Stengiamės suburti geriausius Lietuvos profesionalus su išeivijoje augančia karta. Mes turime padėti vieni kitiems, mums reikia puoselėti ir išsaugoti tokią gražią bažnyčią, kurios architektūrą ir akustiką gyrė ne vienas pasaulinio lygio muzikantas. Tai viena gražiausių bažnyčių Čikagoje, tad būtų nuostabu, jei ji taptų ir koncertų sale ne tik lietuviams muzikos virtuozams, bet ir besilankantiems svečiams“, – sakė organizatorė.

Džiugu, kad šį kartą atvyko mums padėti garsi solistė J. Leitaitė. Ji jau buvo lankiusis Čikagoje, tačiau pirmą kartą koncertavo šioje nuostabioje bažnyčioje. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai paremti renginio metu surinkta per  4 000 dol. Po koncerto J. Leitaitės gerbėjai galėjo įsigyti jos kompaktinių diskų ir, aišku, gauti autografą. Nuoširdžiausia padėka solistei J. Leitaitei, jos dukrai smuikininkei P. Daukšytei, jaunajai solistei A. Skaraitei, akompaniatorei Lisai Kristinai, „Vyturio“ vadovui D. Polikaičiui, popchoro „Svajonė“ vadovei A. Šimkuvienei ir visiems vaikams, kurie padovanojo tokią puikią dovaną – neužmirštamą koncertą. Didelis ačiū ir D. Baliutavičienei, „Po angelo sparnu“ sumanytojai ir rengėjai, už jos nenuilstamą energiją visa tai įgyvendinant. Lauksiu kito panašaus koncerto.

Rita Rašymienė

 

LSU ir toliau bendradarbiaus su LTOK
Lietuvių kalbos dienos
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 12 Lapkritis 2019