AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Suskambo varpelis šiaurės NJ lietuvių bendruomenės dr. V. Kudirkos mokykloje

Suskambo varpelis šiaurės NJ lietuvių bendruomenės dr. V. Kudirkos mokykloje

Rudenio taku per klonius, per laukus Mokslo ir žinių šventė atkeliavo ir į šiaurės NJ lietuvių bendruomenę. Šventinis rugsėjo varpelis, pranešantis apie naują mokslo metų pradžią, šių metų rugsėjo 10 dieną suskambo lituanistinėje dr. Vinco Kudirkos mokykloje. Jis sukvietė ne tik vaikučius, bet ir jų tėvelius, sukvietė visą bendruomenę, kuri uoliai rūpinasi lietuviško žodžio sklaida bei išsaugojimu plačiojoje Amerikoje, toli nuo gimtųjų namų. Mokykla pasipuošė juoku ir laimingomis visų susirinkusių šypsenomis. Po vasaros visi sugužėję sveikinosi, negailėjo vieni kitiems gražių ir nuoširdžių žodžių.

Rugsėjis žengia naują žingsnį, dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią. Nauji mokslo metai – atsakingų darbų pradžia, reikalaujanti susitelkimo, atsakomybės, todėl mokyklos bendruomenė šventę pradėjo mišiomis Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Mokinių tėvelių sprendimu šiais mokslo metais mokyklos bendruomenė kiekvieną sekmadienį dalyvaus šv. mišiose.

Po šv. mišių visi sugužėjo į mokyklą, kur visa bendruomenė sugiedojo V. Kudirkos sukurtą „Tautišką giesmę“. Mokyklos direktorė Aušra Covalesky sveikino visus sugrįžusius po vasaros ir džiaugėsi, kad mokykla pasipildė naujais mokiniais. Į mokyklos bendruomenę įsiliejo aštuonios naujos šeimos, o mokinių gretas papildė net 12 naujokų. Iš viso šiuo metu mokykloje mokosi 49 mokiniai. Joje dirba septynios mokytojos. Direktorė džiaugėsi, kad šiemet kolektyvą papildė dvi mokytojos iš Lietuvos – Vilniaus Naujininkų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Viktorija Noreikevičiūtė ir Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos istorijos mokytoja Mamerta Ralytė. Mokyklos veikla kasmet plečiasi, šiemet, be pagrindinių mokymo dalykų, mokykloje vyks Lietuvos istorijos, etnokultūros bei tikybos pamokos. Mokiniai turės galimybę rinktis meno, robotikos, šokių būrelius. Planuojama organizuoti įvairias temines pamokas kartu su kitomis JAV ir Lietuvos mokyklomis. Numatoma krepšinio stovykla bei „Proto mūšio“ žaidimai. Direktorė visiems linkėjo gražių, spalvingų, kūrybiškų ir prasmingų šių mokslo metų.

Šventėje dalyvavo ir būrys garbingų svečių: generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius, dr. Rožė Šomkaitė, Šiaurės NJ bendruomenės pirmininkė Laima Liutikienė, bendruomenės iždininkas Rimas Bitėnas, p. Jonas Dunčia.

Mokyklos veiklą remia įvairūs fondai. Džiugu, kad šįmet dr. R. Šomkaitės iniciatyva buvo įkurtas „Raimundo Griaudžio Memorial Fund“ fondas, kuris rems mūsų mokyklos mokytojus.

O šaunieji mūsų mokyklos mokiniai vasarą ne tik ilsėjosi, bet ir paplušėjo. Jie visus nustebino paruošta programa „Zuikis Puikis“, primindami, kad nevalia šokti ir dūkti neparuošus pamokų.

Su džiaugsmu pasitikome Naujus mokslo metus. Linkime vieni kitiems fantazijos, neblėstančio kūrybiškumo ir entuziazmo, naujų atradimų bei įdomių klajonių mokslo ir žinių labirintuose.

 

Viktorija Noreikevičiūtė

 

Laisvo žodžio laisvė
Atominė elektrinė ant Michigano kranto veiks bent ...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 19, Antradienis