AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Susitikimas su  naujuoju Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Čikagoje

Susitikimas su  naujuoju Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Čikagoje

 

Pirmadienį, liepos 17 d., Lietuvių Fondo  valdybos pirmininkas  Marius Kasniūnas susitiko su  naujuoju Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Čikagoje Mantvydu Bekešiumi. M. Kasniūnas pristatė LF struktūrą, darbo prioritetus bei pakvietė generalinį konsulą prisijungti prie LF veiklos. M. Bekešius pažadėjo ir toliau aktyviai bendradarbiauti vykdant bendrus projektus, keistis informacija apie paramos galimybes, prisidedant prie lietuvybės išlaikymo bei puoselėjimo.

Lietuvių Fondas, šiemet minintis 55-ąsias įkūrimo metines,  yra vienas didžiausių lietuvybės projektų rėmėjų. 2016 m. LF skyrė per 790,000 JAV dolerių paramos, iš kurių 217,000 dol. teko studentų stipendijoms. Šiuo metu Fondas skelbia papildomą paraiškų priėmimą 2017 metų projektų paramai gauti. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Parama”). Paraiškos priimamos nuo 2017 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d.

 

LF informacija

Nuotraukoje :

 

Eglės Laužonytės nuotraukoje : LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas (kairėje)  ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius susitikimo metu.  

 

X Pasaulio lietuvių sporto žaidynės (PLSŽ) Kaune
Čikagoje paminėtos Dariaus ir Girėno skrydžio meti...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 22 Lapkritis 2019