AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Susikaupimo ir kūrybos šeštadienis Čikagos lituanistinėje mokykloje

Susikaupimo ir kūrybos šeštadienis Čikagos lituanistinėje mokykloje

  Kiekvienas šeštadienis Čikagos lituanistinėje mokykloje kupinas paslaptingų padavimų, didingų kunigaikščių istorijų, lietuvių kalbos ir geografijos žinių, skambių lietuviškų dainų, linksmų šokių, spalvingų piešinių, įspūdžių ir šypsenų.

 Tačiau šis buvo ypatingas.

 Jau pravėrus mokyklos duris, balti balandžiai ir plevenančios žvakių švieselės kvietė susikaupti ir prisiminti brangius žmones besiilsinčius amžinybėje, kvietė visus uždegti vėlinių žvakelę mokyklos koplytėlėje.

 Mokiniai atsinešė brangių mirusių artimųjų nuotraukėles ir sukalbėjo už juos maldelę. Dešimtos klasės moksleiviai Stefanija Rekašiutė ir Marius Zavistanavičius paskaitė švento Rašto skaitinius padedami seselės Laimutės ir mokytojos Janinos Prialgauskienės. Visi mokiniai nuoširdžiai giedojo mokytojos Dalės Gedvilienės išmokintas giesmeles, skambant švelniai Rasos Stanevičienės smuiko muzikai.

 Po šventų mišių toliau vyko pamokos.  Septintos klasės mokiniai per lietuvių literaturos pamoką nustebino savo išradingumu ir kūrybingumu. Michael Murray, Nedos Bužinskaitė ir Deivido Bilevičiaus sukurtuose padavimuose atgijo Lietuvių tautos istorija, tautosakos personažai, bažnyčių didybė ir Lietuvos gamtos grožis.

  Sėkmės mūsų išradingieji rašytojai!

Čikagos lituanistinės mokyklos lietuvių literatūros mokytoja  Jovita Bičkienė

Michael  Murray  7kl.

                   Padavimas apie Anykščių bažnyčią ir Puntuką

Toli, toli pasklido gandai,

Kad Anykščiuose kyla bažnyčios bokštai,

Kad bažnyčia bus aukščiausia, gražiausia,

Kad Anykščių kraštas bus pamaldžiausias.

 

Išgirdę šią žinią supyko velniai ir

Nutarė bažnyčią akmeniu sudaužyti visai.

Suradę didžiausią akmenį nešė velniai

Bet nepavyko – suskambo bažnyčios varpai.

 

Į Anykščių šilelį nukrito Puntuko akmuo,

Labai stebisi žmonės didumu jo.

O bažnyčia tebestovi kaip kadais

Ir stiebiasi į dangų dviem bokštais dailiais.

Deividas Bilevičius   7kl.

                             Saulė, Mėnulis ir Žemė

Buvo Saulė ir Mėnulis

Jau seniai abu kartu

Ir turėjo jie dukrytę

Žemė buvo ji vardu.

 

Kartą jie taip susipyko

Dėl Žemelės mylimos

Kas ją saugot ir mylėti

Turi vėl be paliovos.

 

Ir į teismą jie nuėjo

Pas Perkūną danguje,

O teisėjas susimąstęs

Mintį suko galvoje.

 

Tu, Mėnuli, šviesi naktį

Ir skaičiuosi žvaidždutes

Užmigdysi savo Žemę                                                                                      Kol užmerksi akutes.

 

O, Saulute, visą dieną

Šildysi ir šviesi jai,

Prižiūrėsi savo dukrą

Taip manau jai bus gerai.

 

Ir nuo šiol abu laimingi

Rūpinos sava Žeme

Vienas dieną, kitas naktį

Džiaugiasi  ir... pabaiga.Neda Bužinskaitė   7kl.

                           Eiliuotas padavimas

Nuo senų senovės Baltijos pakrantės

Gintarais nusėtos, padavimų apipintos.

Niekada aš negalvojau,

Kad reiks kurti padavimą

Gal būt apie žmogų,

O gal apie slieką...

Nutariau aš parašyti

Apie gintaro kelionę.

Jūros gilumoje gyveno sau Jūratė,

Perkūno saugoma gintaro rūmuose.

Pagalvok ir suprasi: gintaro karoliai,

Papuošalai puodeliai,

O kur dar baldai, indai ir rateliai.

Tik Jūratei trūko meilės šilumos

Ir pamačius ji Kąstytį pagalvojo – nepaleis jo niekados.

Sužinojo tai Perkūnas, trenkė iš jėgų,

Subyrėjo Jūratės pilaitė į daugybę gintarų.

Ir nuo tada mes vis matom eidami krantu

Išbarstytus gintarus ir Jūratės meilės ašarų.  

Nuo šiol maisto produktus į namus pristatys ir „Je...
Lietuvių Fondas šventė savo 55-metį
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 balandžio 21, Sekmadienis