Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventė vyks Filadelfijoje

Filadelfija, Pensilvanijos valstija. JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba pasirinko Filadelfiją organizuoti Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventei, vyksiančiai 2020 metais. Kas ketveri metai rengiama šventė yra viena iš ryškiausių unikalaus lietuvybės tautinį paveldą įprasminančių apraiškų. Nuo 1957-ųjų rengiamos šventės suteikė lietuvių kilmės emigrantams galimybę išsaugoti savo tautines ir kultūrines šaknis bei jomis didžiuotis, nors pati Lietuva tuo metu buvo okupuota Sovietų Sąjungos. Tačiau ir Lietuvai atkovojus nepriklausomybę šie išeivijos renginiai išlieka kaip viena iš svarbiausių bei didingiausių lietuviškos kultūros puoselėjimo galimybių.

Tikimasi, kad į Filadelfiją 2020 m. liepos 3-6 dienomis susirinks apie 10,000 šventės dalyvių, žiūrovų ir svečių iš viso pasaulio. Renginio savaitgaliui numatoma nemažai koncertų, meno parodų ir pokylių, išsamesnė informacija apie juos – jau netrukus. Šventės kulminacija – sekmadienio, liepos 5 d. koncertas, kai lietuviškame šokyje į spalvingą ir dinamišką derinį susilies beveik 2,000 šokėjų. 2016 metais Baltimorėje vykusioje šokių šventėje pasirodė daugiau nei 1,800 šokėjų iš 6 pasaulio šalių.

XVI Šokių Šventę organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su Kanados Lietuvių Bendruomene ir Lietuvių Tautinių Šokių Institutu. Lietuvių Tautinių Šokių Institutas paskelbė, jog šios šventės meno vadovu bus Gintaras Grinkevičius, vienas iš Čikagos tautinių šokių ansamblio „Grandis“ vadovų.

Lietuvos Respublikos garbės konsulės Pensilvanijoje Kristos Butvydaitės Bard nuomone,

„Šokių Šventė yra tarptautinio lygio pasirodymas, puikiai atspindintis lietuvių tautinės choreografijos, tautinių kostiumų dizaino ir tekstilės meną. Ši šventė turi ypatingą reikšmę regionui, kuriame ji organizuojama. Pirmieji lietuviai į JAV XIX a. atkeliavo būtent per Pensilvaniją, o Filadelfijoje ir šiandien vis dar tebėra viena iš didžiausių ir veikliausių lietuviškų diasporų, aktyviai stiprinanti kultūrinius, švietimo, ekonominius ir mokslo ryšius su Lietuva. 2013-aisiais Filadelfijoje buvo surengtas didžiausias lietuviškas festivalis nuo 1939 m. vykusios Pasaulio mugės („World‘s Fair“), tuo metu garsiajame Filadelfijos muziejuje vykusioje Meno ir amatų parodoje buvo eksponuojama Amerikoje didžiausia lietuvių menininkų darbų paroda. Mes džiaugiamės galimybe organizuoti Tautinių šokių šventę  tuo pat metu, kai Filadelfijoje vyks garsusis „Welcome America“ festivalis. Ši šalis svetingai mus priėmė, ir mes didžiuojamės būdami jos turtingo kultūrinio kolorito dalimi.“

Pasak Šokių Šventės organizacinio komiteto pirmininkės Laimos Liutikienės,

„Liaudies muzika ir šokis nuo seno buvo labai svarbi lietuviškos kultūros ir tapatybės dalis. Mes dainavimo ir šokio tradicijas perduodame iš kartos į kartą, ir tai mus sujungia į vieną didelę šeimą. 2020-aisiais Filadelfija sukvies tūkstančius šios gražios šeimos narių drauge šokti, kurti neblėstančius prisiminimus ir švęsti lietuvybę.“

Apie JAV Lietuvių Bendruomenę: JAV LB sudaro 52 apylinkės 27 valstijose. Nuo pat įkūrimo 1951 m., bendruomenė siekia išsaugoti lietuvišką kultūrinį paveldą ir tapatybę ateities kartoms, o taip pat skatinti ir stiprinti demokratijos plėtrą Lietuvoje. Daugiau apie mus sužinosite užsukę http://lithuanian-american.org