AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Šiaudadūšiai patriotai

Šiaudadūšiai patriotai

 

Audra priartėjo. Trumpo pareiškimai apie imigraciją klaidina daugelį. Kalbama apie legalumą – nelegalumą. Prezidentas sako, kad nelegalumas be atitinkamų įstatymų negali būti pakeičiamas legalumu. Tokio įstatymo dar nėra. Visiems aišku, kad pasenusius JAV imigracijos įstatymus reikia keisti. Čikagos meras galvoja kitaip, užtardamas nelegalus. Tokiais savo pareiškimais meras pradeda naują rinkimų kampaniją. Nelegalai turi legalių giminių, kurie yra piliečiai ir balsuoja, todėl juos reikia traukti savo pusėn. Konstituciją ir imigracijos įstatymus miesto meras ignoruoja. Imigracijos įstatymai jam tampa bereikšmiai. Žinant Čikagos praeities balsavimų istorijas, galime įtarti, kad Čikagoje prie balsavimų urnų prieina ir nelegalai. Tai Čikagos demokratų partinės mašinos „Trademark“.
Merui paskelbus Chicagos miestą nelegaliųjų sankcijų miestu bei nebendravimo su federaline valdžia dėl nusikaltėlių suėmimo, Teisingumo Departamentas nutraukia miesto policijai paskyrą vertą 3,2 mlj. dolerių. Meras nepasiduoda, užvedė bylą prieš teisingumo departamentą. Nesvarbu, jeigu bylinėjimosi išlaidos viršys minimą sumą. Juk ne jo pinigai. Miesto meras, kaip Don Kichotas, nutarė „eit lig žvaigždės tolimiausios kol plaks neramioji širdis“.
Atsirado (?) advokatūra, kuri miesto vardu kreipsis į Federalinį teismą dėl nutraukiamos paskyros atšaukimo. Advokatūros paslaugų suteikimas miestui nieko nekainuos. Nieko ??? Manau, visiems žinoma, kad dovanų karalius dar nėra gimęs. Norint pasigarsinti bei įtikti miestui, mero rinkiminei kampanijai reikia duoti. Rinkiminis aruodas negali būti tuščias. Vėliau tos išlaidos („aukos“) grįš su keleriopu pelnu. Čia prasideda istorija. Koja jau tarpduryje. Bet, turint norus ir užsispyrimą, prasikasimas iki miesto valdžios, su įsitikinimu ateityje gauti pelningų užsakymų, ne toks jau sudėtingas.

Pažvelkime į „Raudonų šviesų“ kameras. Juk tai viešas žmonių apiplėšimas. Už neteisėtai surinktas baudas, miestas nukentėjusiems, teismų sprendimu, privalo išmokėti apie 38 milijonus dolerių. Pagal šį sprendimą sumokėjusiems baudas bus grąžinta tiktai 50% sumokėtos baudos, ir jie privalės būti patenkinti. Juk advokatai veltui nedirba. Jiems nubyra milijonai. Reiškia, bylinėjamasi nekaltų aukų pinigais. Veltui??? Tai ir vėl miesto „Trademark“, arba tradicija.

Kodėl nenaudojami miesto advokatai? Atsakymas paprastas ir logiškas: Jie rinkimams nieko neduoda. Iš jų nieko neišpeši. Bet jie reikalingi. Kas, jei ne jie, pritars mero užgaidoms?

Dabartiniu metu, miesto taryboje plinta užkrečiamas „šiaudadūšiškas“ patriotizmas. „Patriotai“ tapę bestuburiais šliužais, vienas už kitą bando įtikti nežinodami net kam.

Chicagos miesto taryboje, dviem „patriotam“ užkliuvo „Balbo drive“ gatvės pavadinimas. Šie „patriotai“ užsigeidė panaikinti „Balbo drive“ vardu pavadintą gatvę, dar net neturėdami naujo pavadinimo. Juk 1933 metais su didžiausia pompastika 7-ji gatvė buvo pavadinta tuometinio Italijos oro maršalo Balbo vardu, o Italijos diktatorius, fašistas Mussolini dovanojo vieną Ostijos miesto koloną Chicagos miestui, kuri irgi pavadinta Balbo vardu.
Šalia miesto pompastikos, dar ir Sioux indėnų gentis paskelbė jį (Balbo) „Skrendančių Erelių vadu“ ("Chief Flying Eagle").

Prezidentas Rooseveltas Baltuosiuose Rūmuose priėmęs Balbo vaišino ir apdovanojo jį, nors jis buvo žinomas fašistas. Tuomet fašizmas niekam dar nebuvo užkliuvęs. Nebuvo jis užkliuvęs ir iki šiol, kol atsirado drebančiom kinkom miesto valdyboje „šiaudadūšių“ patriotų.

Šie dar neturėdami pakeitimui naujo vardo blaškosi. Italų-amerikiečių bendruomenė turi pasiūlymų naujam vardui. Manau jog turiu teisę ir aš siūlyti naują vardą. Siūlau gatvę perkrikštyti visiems gerai žinomu vardu: „Capone drive“. Juk Chicagoje jau turime vieno „garbingo“ puertorikiečio teroristo, Oscar Lopez Rivera, vardu pavadintą „garbės“ gatvę. Nepakenks ir buvusio mafijozo vardu pavadinta gatvė. O garbingai, su pompastika, pakabinta ir dabar atšaukta „Donald J Trump Plaza“ lentelė, pakaitalo dar nesusilaukė. Juk Chicagoje dar daug niekšiškų vardų kuriuos būtų galima panaudoti, pav. vardus nuteistųjų buvusių seniūnų (aldermanų). Pritarančiųjų miesto taryboje visuomet atsiras. Tik nesuprantamas reiškinys, kodėl miesto taryba iki šiol snaudžia.

Chicagos „šiaudadūšiai“ patriotai nesupranta, jog naikindami praeitį, istorijos nepakeis. Istoriją iš istorijos ištrinti neįmanoma.

Tikiu, yra daug mačiusių kaip Durnham mieste, VA, Konfederacijos kario paminklas buvo nutrauktas nuo jį laikiusio pjedestalo. Ar tas karys buvo rasistas? Ar jis buvo vergvaldys? Tikriausiai, pašauktas karo tarnybon, jis tiktai vykdė vadų duodamus įsakymus. Kuo jis nusikalto? Blogiausiai, kad atsirado „didvyrių“, kurie nuverstą kario paminklą apspjaudė ir dar keletą kartų įspyrė, kaip toje pasakoje asilas pasigyrė įspyręs liūtui, nutylėdamas, kad liūtas buvo nebegyvas. Tai labai žemos kultūros minios elgesys. Minioje atsispindi jų vadų kultūrinis išprusimas.

Kai, prezidentas apie Charlestone, VA, įvykius pakaltino abidvi puses dėl riaušių sukėlimo, tuojau pasigirdo balsų niekinančių prezidentą. Garsiausiai šaukia juodaodžiai rasistai, kad jie sugretinti su baltaodžiais rasistais. Negalima pateisinti nei vienų nei kitų rasistinius išsišokimus. Didėjant rasistiniams išsišokimams, einama artyn prie rasistinio pilietinio karo.

Žiniasklaida neatstovauja piliečių nuomonei, bet stengiasi juos įtikinti, kad prezidentas blogas. Žiniasklaida net nesistengia ir nesiima priemonių mažinti rasistinę įtampą. Nustojus propaguoti rasinę neapykantą, atsistatytų pagarba vienų kitiems, ir prezidentas taptų gerbiamas. Tuomet prezidento šūkis: „America first“ būtų įgyvendinamas. Sutikti negalima paneigti (kablelį dėkite patys).Field muziejuje apsigyvens dinozauras milžinas
Netrukus pietiniuose rajonuose liks tik dvi „Kmart...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 17, Antradienis