AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Sėkmingai prasidėjo lietuviška radijo valandėlė „Lietuvos aidai“ („Ecos de Lituania“)

Sėkmingai prasidėjo lietuviška radijo valandėlė „Lietuvos aidai“ („Ecos de Lituania“)

Praėjusį penktadienį sėkmingai prasidėjo keturioliktasis „Ecos de Lituania“ („Lietuvos aidai“) sezonas. Radijo valandėlės laikas – nuo 21 iki 22 val. (Argentinos laiku), taip pat laidos galima klausyti internetu www.ecosdelituania.com.ar ir www.fmdifusionberisso.com.ar.

Lietuviška radijo programa „Ecos de Lituania“ gavo nemažai premijų už geriausią šių metų Argentinos radijo programą kitataučių bendruomenių kategorijoje. Taip pat šeštą kartą gavo „Faro de Oro“ („Auksinio švyturio“) premiją. „Ecos de Lituania“ ir toliau skina laurus bei gauna apdovanojimus Argentinoje. „Ecos de Lituania“ yra vienintelė lietuviška radijo programa Pietų Amerikoje.

„Ecos de Lituania“ Buenos Airių provincijos deputatų rūmų 1085 / 07 – 08 dekretu oficialiai pripažinta kaip „svarbios kultūrinės reikšmės“ programa. Džiaugiamės, kad pagrindinės Argentinos provincijos kreipia dėmesį į „Ecos de Lituania“ ir pripažįsta vedėjo, viso kolektyvo darbą bei veiklą. Ši radijo valandėlė bendrauja ir skleidžia žinias apie Lietuvą Argentinoje ir visoje Pietų Amerikoje. Bendruomenės vardu palaikomas ryšys su Argentinos vyriausybės atstovais.

Taip pat La Plata miesto (Buenos Airių provincijos sostinė) Tarybos 59 dekretu  „Ecos de Lituania“ oficialiai pripažinta kaip „svarbios kultūrinės reikšmės“ programa.

La Plata yra Buenos Airių provincijos sostinė. Vienas iš svarbiausių Argentinos miestų (prie Berisso miesto, kur yra lietuvių bendruomenė). Miesto atstovai puikiai bendrauja ir bendradarbiauja su „Ecos de Lituania“. Labai svarbu yra informuoti apie Lietuvą, jos istoriją, tradicijas ir apie tai, kaip dabar šaliai sekasi įstojus į Europos Sąjungą.

Reikia priminti, kad „Ecos de Lituania“ jau buvo įtraukta Berisso miesto mero 424 dekretu ir San Martino miesto mero 495/07 dekretu į municipalinio paveldo sąrašus.

Brazilijos lietuvių bendruomenė programą įvertinto kaip „Visuomenės paveldą“. Taip pat buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės (dabar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas) šią programą apdovanojo specialia nominacija.

Lietuviška radijo programa „Ecos de Lituania“ dalyvauja įvairiuose Argentinos radijo rengiamuose konkursuose, kurie vyksta visoje šalyje. Konkursuose dalyvių programos transliuojamos FM bangomis iš visos Argentinos, „Ecos de Lituania“ atstovauja Argentinos lietuvių bendruomenei „Imigrantų“ kategorijoje.

 

Oak Lawn neseks Cook County pavyzdžiu
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 11 Lapkritis 2019