Rusijos atstovybė – šnipų lizdas

Kad Rusija įžūliai kišasi į kitų valstybių reikalus, nėra paslaptis. Tas jos kišimasis darosi vis įžūlesnis. Per pastaruosius JAV rinkimus tai patvirtino ir jų įsibrovimo technika. Matyt, Rusijos šnipai blogai paruošti ir dirba atgyvenusiomis priemonėmis, todėl būna lengvai susekami. To pasekmė – iškilo diplomatinis karas tarp išeinančio JAV prezidento ir Rusijos prezidento.

JAV prezidentas įsakė išsiųsti iš šalies 35 Rusijos „diplomatinius šnipus“. Jų didžiausias nusikaltimas, įsikišimas į JAV rinkimus niekinant Hillary C., taip leidžiant laimėti Donaldui T.

Sunku pasakyti, ar tas rusų įsikišimas turėjo reikšmės amerikiečiams rinkėjams. Jau seniai buvo žinomi Hillary C. diplomatiniai nusižengimai jai būnant užsienio reikalų sekretore. Turėdama tokį ilgą nuodėmių sąrašą, ji būtų protingiau pasielgusi nekandidatuodama į tokį postą, žinodama, kad visi nešvarumai (su „magaryčiomis“) išplauks į paviršių ir jai iš viso sunku bus pasiteisinti. Bet tas kvailas užsispyrimas bei noras tapti pirmąja moterimi JAV prezidente tapo jos politiniu žlugimu. Šaukštai po pietų.

Negalime tvirtinti, kad amerikiečių žvalgyba nežvejoja Rusijoje. Žvejoja, tik galbūt jie geriau paruošti ir jų technika geresnė. Putinas įniršęs. Šį kartą jis pranešė, kad nekerštaus JAV ištremdamas tokį pat skaičių amerikiečių iš šalies. Gal nenori įžeisti naujai išrinkto prezidento? Gal bijo dar didesnių sankcijų? Visa tai rodo Putino apgaulingą norą gerintis naujai išrinktam JAV prezidentui. Putino užsienio reikalų ministras siūlė keršyti amerikiečiams, bet Putinas, norėdamas pasirodyti geras, atsisakė keršto. Tai labai nevykusiai surežisuota rusiška propaganda.

Dar tebevykstant rinkimų kampanijai, JAV valdžia žinojo apie rusų įsiskverbimą į Demokratų partijos duomenų bazę, tai kodėl tik dabar, po rinkimų, paskelbtas nuosprendis išsiųsti iš šalies rusų šnipus? Ar taip veikdama Obamos administracija stengiasi pakenkti būsimojo prezidento santykiams su Rusija, kaldama tą nesantaikos pleištą vis gilyn? Suprantama, kad rusai gali būti sudrausminti tik griežtais veiksmais, o ne žodžiais. Belieka laukti tik Putino ėjimo. Žinant rusų melagystes, kerštas amerikiečiams bus įvykdytas. Be keršto maskolius negyvens, nes jis nepripažįsta jokių civilizuotų normų, kaltinimų bei pažeminimų ir neturi jokio gėdos jausmo.

 

Kaip bemąstytumėm, Kremlius savo kenkėjiškų veiksmų prieš demokratinį pasaulį niekuomet neatsisakys. Tuomet jis būtų ne maskolius. Šiuo metu maskoliška elgsena dar labiau ryškėja jam esant užspeistam į kampą. Karas, apie kurį Kremliaus maskolius nekalba, vyksta ne tik Sirijoje, bet ir šalies viduje. Šalyje kyla vis daugiau neramumų, lėktuvai krinta dėl paslaptingų, mums taip ir nesužinomų priežasčių. Akis bado Krymo okupacija ir Rytų Ukraina. Žmonės žūsta, o Putinas grasina pasauliui savo surūdijusia branduoline jėga. Kremlius, nors ir vaidindamas, bando įrodyti, kad Rusija yra viena pasaulio galiūnių. Taip, ji kurį laiką tuo statusu didžiavosi. Dabar ji yra prestižą praradusi viena pasaulio atstumtų valstybių.