AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Rinkimai

Rinkimai

Mūsų, Illinois valstijoje, dėl gubernatoriaus kėdės, ietis surėmė du kandidatai milijardieriai. Rinkimams išleidžiami milijonai, o laimėjus rinkimus pasitenkinama tiktai garbe. Sugebėjimai lieka bereikšmiai.

 

Atrodo, jog demokratų partijos mašina nutarė remti turtingą kandidatą, nes jis turėdamas pakankamai pinigų rinkiminei kampanijai vesti nereikalaus iš demokratų papildomų lėšų. Neturtingas kandidatas, nesugebėtų atsilaikyti prieš dabartinį gubernatorių. Šis, demokratų remiamas kandidatas, TV reklamose kalba ne savais žodžiais. Jis yra demokratų partijos iškamša. Jis yra palankus dabartiniai valstijos valdymo sistemai. Demokratai deda didžiausias pastangas išsilaikymui valstijos valdžioje. Prarasti valdžią lengviau nei praradus ją atgauti.

 

Aukščiausias laikas sutrandyti įsisenėjusią demokratų partijos diktatūrą ir valstijai grąžinti demokratinius principus, įskaitant ir Čikagos miestą. Ar galima patikėti, kad Čikagos mieste nėra respublikonų partiją remiančių piliečių? NUTS.

 

Naujasis kandidatas kaltina dabartinį gubernatorių dėl užtrauktų milijardinių palūkanų, nenurodant šaltinio kodėl taip įvyko. Pastarasis ginasi nurodydamas, kad naujasis kandidatas yra priklausomas nuo pilkojo gubernatoriaus. Tiesa lieka tiesa. Turint turtingą gubernatorių, žinosime, kad jis jokių savanaudiškų pasikėsinimų į valstijos iždą nedarys. Nėra progos, kaip praeityje, pardavinėti senatoriaus, tapusio JAV prezidentu, kėdę, kaip kad darė gubernatorius  Blago, vėliau, ne savo noru iškeitęs gubernatūrą į kalėjimą. Kaip visuomet, jeigu atsirado prekė, pirkėjų ilgai laukti nereikėjo. Dėl kėdės prisistatė JAV Kongreso atstovas, garsaus rasizmo rėksnio sūnus, norėdamas tapti JAV Senatoriumi. Nepasisekė. Gerai, kad nepasisekė, nes jis vėliau, už savo ir žmonos finansines machinacijas, privalėjo užleisti kongresmeno vietą kitam, o pats ir jo žmona gavo butus kalėjime. Atsidūrus kalėjime, nutilo visi šauksmai ir apie reikalingą Čikagos miestui trečią oro uostą, kuris, tikriausiai, būtų buvęs įamžintas jo vardu. Nežinome tik kokios sumos pinigų jam „nežinant“ būtų sulindę į jo kišenes. Iš šiukšlyno iškilusi žvaigždė, staigiai sužibėjo ir išnyko. Šiukšlei nelemta žibėti auksu. Šiukšlė šiukšle liks, o auksas net ir tarp šiukšlių žibės.

 

Esamo gubernatoriaus tikslas buvo ir yra sunaikinti esamą demokratų partijos diktatūrą, kurioje neliko demokratijos principų, kartu su pilkuoju gubernatoriumi, kuris, prieš išrenkant respublikonų partijos gubernatorių, faktiškai valdė valstiją. Pilkasis gubernatorius, eilę metų, niekaip nesugebėjo suregzti valstijos biudžetą, kuriam pritartų valstijos Seimas ir gubernatorius. Visą laiką girdėjome tiktai kalbas apie vieną ir kitą, kurie niekaip nesugebėjo kalbėti vienas su kitu. Užtat valstija ir jos žmonės kenčia.

 

Demokratų partija ir jų globojamos unijos (kalbu tiktai apie valdiško sektoriaus unijas) patyrė skaudų smūgį, šalies Aukščiausiam Teismui paskelbus „Right to work“ spendimą. Tai, mūsų valstijos, respublikono gubernatoriaus nuopelnas. Juk iki to sprendimo, unijos sprendė kas gali dirbti valstijos aparate, kas ne. Iš dirbančiųjų, nors ir ne unijos narių, buvo atskaitomas, prieš jų valią, unijoms mokestis. Tie atskaityti pinigai, neatsiklausus, buvo naudojami politiniams tikslams. Unija neturi teisės remti kandidatus su iš šiai unijai nepriklausančiųjų prievarta surinktais pinigais, neatsiklausus jų sutikimo. Aukščiausias Teismas tą praktiką sustabdė.

 

Daug kalbama, kad gubernatorius pasiryžęs sunaikinti unijas. Jo tikslas, pasirūpinti, kad unijos nediktuotų savo sąlygų ir nenupirkinėtų kandidatus dalyvaujančius rinkimuose į valstijos valdymo aparatą. Gubernatorius nesikiša į privačių kompanijų unijas ir jų veiklą.

 

Unijos, sumaniai jomis manipuliuojant, yra galinga jėga. Tą žino jos vadai. Norėdami būti gerais ir įtakingais vadovais, jie, atėjus rinkimų laikui, kandidatus remia pateikdami, unijos vardu, savo reikalavimus. Jeigu kandidatas sutinka (parsiduoda) priimti unijų reikalavimus ir juos remti, tuomet unijos dės pastangas, kad jis taptų išrinktas. Priešingu atveju, unijoms nepaklusniems kandidatams sunkesnės galimybės būti išrinktiems, arba perrinktiems ateinančiam laikotarpiui. Politikieriams vykdant pažadus duotus unijoms, aišku, didėja išlaidos kurios pasireiškia lėšų trūkumu. Dėka įvairių didėjančių unijoms duodamų pažadų kyla mokesčiai. Didėjant lėšų trūkumui, pensijų ir sveikatos fondai senai jau išplėšti. Belieka tiktai skolintis ir dar didinti mokesčius. Pavyzdį rodo Čikaga. Vienintelis įsigelbėjimas – tai tik išlaidų mažinimas.

 

Kai kuriose valstijose darbininkai jau reikalauja iš unijų gražinti neteisėtai išskaitytas sumas, kurios siekia net septyniaženklius skaičius. Yra užvestos ir teismuose bylos. Tokie reiškiniai verti unijų susirūpinimo, nes jų iždai gali akimirksniu ištuštėti. Tai būtų valdiško sektoriaus unijų krachas.

 

Atsirado dar vienas gan keistas kandidatas į mero vietą kuris, bažnyčioje, pasibaigus pamaldoms, išeinantiems dalino pinigus. Jei tai nebalsų pirkimas, kuris draudžiamas, tai kaip tokį veiksmą vadinti? Vyriausia rinkimų komisija pripažino jo veiksmus teisėtais. Atsargiai su nuomone! Šis pinigų dalintojas yra turtingas juodaodis.

 

Yra daugiau įvairių gružliukų ir mekšriukų norinčių užimti gubernatoriaus kėdę, o vėliau gal ir lovą belangėje. Šiandieninėje politinėje situacijoje net neįmanoma tiksliai spėlioti apie būsimą laimėtoją ir jo likimą. Taip pat reikia priminti rinkėjams, kad mūsų valstijoje dažnas gubernatorius patenka už grotų, nes rinkėjai, kaip visuomet, išrenka geriausią iš geriausių. Iki rinkimų beliko du mėnesiai. Dar daug kalbų girdėsime vienų apie kitus. Taip pat bus išpilta daug pamazgų vienų ant kitų. Tikroji tiesa, arba pažadų įgyvendinimas, pasirodys po rinkimų.

 

Politikieriams rūpi tiktai būti išrinktiems. Rinkėjams didesnis rūpestis. Kiekvienas nori išsirinkti geriausią valdžią. Kokį gubernatorių turime dabar – žinome. Kokį galime išsirinkti – nežinome.

 

Truputį kitokios Politikos. Mes, lietuviai, 50 metų pažinę ir savo kailiu patyrę rusų okupaciją, pritarkime Ukrainiečių tautos šauksmui: „Okupantai lauk iš Krymo ir Rytų Ukrainos“. Okupantų kėslai neprivalo būti toleruojami. Rusų pasiteisinimai apie referendumus nepriimtini. Ukraina privalo būti vientisa nepriklausoma valstybė.

 

Griežtėja bausmė į vienkryptį eismą išvažiavusiems...
Metų žmogaus – LR Užsienio reikalų ministerijos Už...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 gegužės 20, Pirmadienis