AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Referendumas

Referendumas

Daug esu rašęs, kad be Konstitucijos pakeitimo, išlaikyti Lietuvos pilietybę neįmanoma. Daug „pamazgų“ buvo išpilta ant manęs. Atlaikiau.

Žinome, kad jeigu bet kokia organizacija numiršta, atgaivinti ją nebeįmanoma. Garsios vedlės suorganizuota grupė už dvigubą pilietybę be referendumo, trumpą laiką garsiai šaukė, kad referendumas nereikalingas. Tam šauksmui pritarė ir teisininkė, buvusi PLB pirmininkė. Žinome tik, kad daug metų LR Seime buvo „dirbama“ apeiti referendumą. Mes net nežinome, ir niekuomet nesužinosime, kokios pinigų sumos tiems bereikalingiems posėdžiams buvo išleistos. Taip pat žinome, jog svetimi pinigai neskalsūs, kaip ateina taip ir išeina, juolab, kad nereikia duoti ataskaitos.

Ta organizacija seniai nutilusi, vedlė nesąmonių pridirbusi, taip pat nutilo. Ta organizacija gerokai pasidarbavo lietuvių vienybės skaldymui. Norėtųsi žinoti, kas tokių nesąmonių užsakovai. Asmenys, galvojantieji kad tik jie yra teisūs ir viską žinantys, yra tautos parazitai. Dabar, kai referendumas dienotvarkėje, manau, laikas atsiprašyti už pasekėjų suvedžiojimą ir, ginklus padėjus, pradėti dirbti bendrą darbą. Manau, pasiūlymas įmanomas išpildyti.

Referendumas vyks. Pasisekimas priklausys tiktai nuo mūsų pačių. Juk trečiabangiai, įsikūrę JAV, gimtinėje paliko tėvus, draugus ir kitokias gimines, o šie turi taip pat giminių ir draugų. Tad pradėkime dirbti, nesustojant, savo agitacinį darbą, kad visi giminės ir draugai žinotų mūsų reikalavimus ir noriai eitų balsuoti. Pasisekimas priklausys nuo mūsų įdėto triūso. Nepraėjus referendumui, galėsime pykti tiktai ant savęs. Laikas bėga per greitai. Nesidairykime vieni į kitus, bet dirbkime bendrai mums naudingą darbą. „Taigi broliai mes lietuviai, atgavę liuosybę, paduokim viens kitam ranką, turėkim vienybę“.

Juk mes lietuviai, nepratę pralaimėti.


Čikagoje piktybiškai pradurinėjamos automobilių pa...
Apie knygą, skirtą lietuviams visame pasaulyje“
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 06 Gruodis 2019