Prezidentas Trump’as

Nors niekinimo atakos prieš prezidentą Trump’ą sumažėjo, bet jos vis dar gyvos tarp fanatikų žurnalistų. Nesuprantu, ar jie rašo niekinančius straipsnius savo noru bei įsitikinimais, ar jiems taip liepiama. Jeigu rašoma pagal užsakymą, tai tokiems žurnalistams ne vieta spaudoje.

Norėdamas apsaugoti JAV nuo nepageidaujamų, terorą garbinančių imigrantų, pasirašęs įsakymą iš tam tikrų arabų kraštų neįsileisti jau JAV konsulatuose legaliai išduotas nuolatinio apsigyvenimo vizas turinčiųjų, prezidentas perlenkė lazdą, kuri smogė jam atgal.

Šeimos, išlaukusios savo eilės dėl imigracijos į JAV, gavusios leidimus dėl žaliosios kortos, sumokėjusios nemažas sumas pinigų, negali vienu prezidento parašu netekti tos išsvajotos svajonės.

Ateityje įsileisti arba suvaržyti arabų kraštų naujus imigrantus ir jų skaičių yra JAV Kongreso pareiga. JAV Kongresas priima ir leidžia įstatymus, kuriuos prezidentas privalo vykdyti. Prezidentas įstatymų neleidžia.

Sveikintinas prezidento užmojis deportuoti nusikaltusius nelegalus. Nors nelegaliai gyventi šioje šalyje jau yra nusikaltimas, šį kartą kalbama apie nelegaliai JAV gyvenančius svetimtaučius, įvykdžiusius kriminalinius nusikaltimus. Nemanau, kad teismai prieštarautų tokiam prezidento elgesiui. Teismai supras, ką reiškia žodis „nelegalas“ ir dar nusikaltėlis.

Daug girdžiu sakant, jog JAV yra imigrantų kraštas. Taip, sutinku, tiktai legalių imigrantų.

Ar yra pasaulyje dar kita tokia valstybė kaip JAV, kuri toleruoja nelegalus? Nemanau.

Čikagoje ir kituose JAV didmiesčiuose vyko demonstracijos „viena diena be imigrantų“. Įdomu, kodėl valdžia nedalyvavo drauge su demonstrantais, uždarydama visus sausumos ir oro uostų perėjimo taškus, grąžindama visus atvykėlius atgal, o kitą dieną vėl juos įsileisdama. Tai būtų buvę nepakeliamos išlaidos keliaujantiems, o gal ir naujiems emigrantams žaliakortininkams. Nemanau, kad demonstrantams tokia valdžios draugystė būtų buvusi priimtina ir demonstracijos nutrauktos. Juk ne nusikaltimas įstatymams, jeigu valdžia eina koja kojon su liaudimi, nors tai ir būtų nelegalai.

Neklysiu sakydamas, jog žinios apie Trump‘o ir Putin‘o draugystę yra demokratų paleista antis. Ne be reikalo sakoma, jog skęstantis ir šiaudo griebiasi. Jeigu ne ši antis, Trump‘as tikriausiai būtų gavęs žymiai daugiau balsų. Nesvarbu, iš kurio taško žiūrėtumėm, piliečiams atsibodo demokratų partijos nesąžiningumas ir apsileidimas smukdant krašto gerovę.

Prezidentas gerai užbraukė tiems, kurie skelbė, jog jis esąs Putin’o draugas. Politikoje su Rusija, kaip prezidento atstovas spaudai pranešė, prezidentas reikalauja, kad Rusija išeitų iš okupuoto Krymo ir baigtų intrigas Rytų Ukrainoje. Priekaištauti negalime.

Trump‘as, padaręs tokį pareiškimą Ukrainos ir Krymo adresu, privertė Kremlių užimti gynybines pozicijas.

Rusija niršta, aiškindama pasauliui išpildžiusi žmonių valią okupuojant Krymą. Mes, lietuviai, tą skelbiamą žmonių valią žinome, kaip įsibrovėlis okupantas 1940 metais elgėsi parklupdydamas lietuvių tautą naganais, kuriais buvo apginkluoti tautos padugnės, aišku, politrukų prižiūrimi.

Putin‘o svajonė draugauti su JAV prezidentu Trump’u nepasiteisino. Susitikime su JAV valstybės sekretoriumi Putin‘o užsienio reikalų ministras Lavrovas savo melagystėmis pasiekė aukščiausią tašką. Jis tiek suįžūlėjo, jog net patvirtino, kad Rusija nesikiša į kitų valstybių reikalus. Nejaugi Lavrovas, pabudęs iš žiemos miego, susipyko su protu? Ar įmanoma būtų ateityje patikėti tuo melagiu, nors jis ir tikrą tiesą kalbėtų? Tokios kalbos aiškiai įrodo Kremliaus padėtį pasaulyje. Ar gali kas rimtai derėtis su Kremliaus teroristais ir melagiais?  

Kremliaus klika niekaip be savo pragaištingų veiksmų nenurimsta. Pradėjo akciją, kad rusų tautybės asmenys Suomijoje, jos pasienyje su Rusija, pirktų žemes ir kitokį nekilnojamąjį turtą, statytų namus, kad ateityje galėtų įsikurti ir apsigyventi rusų piliečiai, net ir kariškiai, ir kelti nesantaiką kaip Kryme ir Rytų Ukrainoje. Suomiai susirūpinę, jie ketina uždrausti pasienyje ir arti  karinių objektų tokią Rusijos tautiečių veiklą.

Turint tokią teroristų gaują Kremliuje, ar bereikia jų ieškoti Viduriniuosiuose Rytuose? Kremliaus teroristų gauja niekuomet negali būti bendrais kovoje su terorizmu.

Atsimenu, dar 1960 kelintais metais, važinėjant į Beverly Shores, Indiana, 12 ir 20 kelio pakraščiuose teko matyti išstatytų plakatų su užrašais: „Get US out of UN“. Dabar po tiek daug metų Trump’as gali būti pirmasis JAV prezidentas, kuris rimtai svarsto klausimą apie JT panaikinimą. JT organizacija iki dabar buvo išlaikoma JAV didžiausiu įnašu, užtat gaudama daugiausia nepalankumų balsuojant toje organizacijoje. Ta organizacija nuo įsikūrimo dienos buvo rusų išnaudojama JAV niekinti.

Norint išlaikyti šią organizaciją, reikia iš Rusijos atimti veto teisę arba ją pašalinti iš organizacijos, kaip ji jau kartą buvo pašalinta už sukėlimą 1939–1940 m. žiemos karo prieš Suomiją.  

 

Norėtųsi ir dabar JAV pakelėse matyti plakatų: „Get US out of UN“.