AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Prano Gudyno 88-ųjų žūties metinių paminėjimas Kaune

Prano Gudyno 88-ųjų žūties metinių paminėjimas Kaune

 

2017 m. gegužės 6 d. Kaune, prie Muzikinio teatro, vyko šaulio, Vyčio kryžiaus kavalieriaus kpt. Prano Gudyno 88-ųjų žūties metinių paminėjimas, kurį organizavo Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba bei LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubas.

 

P. Gudynas gimė 1900 m. sausio 12 d. Mauručių kaime, Veiverių valsčiuje. Prasidėjus I pasauliniam karui, kartu su tėvais buvo evakuotas į Rusijos gilumą. 1918 m., baigęs du Veiverių mokytojų seminarijos (Rusijoje, Soročincuose) kursus, grįžo į Lietuvą. 1918–1920 m. dirbo pradinių klasių mokytoju Trakų apskrityje. Mokytojavo Kudonyse, Kaišiadoryse, Žasliuose (mokyklos vedėjas). Žasliuose priglaudė pamestinuką, suteikdamas jam savo vardą ir pavardę. Vėliau jis tapo žymiu tapytoju, dailėtyrininku.

 

1919 m. P. Gudynas buvo išrinktas į pirmąją Trakų apskrities švietimo ir kultūros komisiją (vėliau perrinktas) ir aktyviai joje dirbo, buvo komisijos sekretoriumi. 1920-ųjų rugsėjo 15 d. įstojo į Lietuvos karo mokyklą, kurią baigė 1921 m. gruodžio 18 d., įgydamas pėstininkų leitenanto laipsnį. Po baigimo buvo paskirtas į 8-ąjį pėstininkų pulką, kur tarnavo iki 1924 m. 1923 m. dalyvavo Klaipėdos sukilime. 1924 m. spalio 14 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu perkeltas tolimesnei tarnybai į Autobatalioną, kur ėjo įvairias pareigas – ginklininko, bataliono komendanto, naujokų komandos viršininko, bataliono adjutanto. Nuo 1924 m. studijavo Lietuvos universiteto Teisių fakultete. 1926 m. sausio 1 d., išformavus Autobatalioną, tolimesnei tarnybai pervestas į kariuomenės teismą.

 

Vėliau perėjo tarnauti į aviaciją. Pradžioje buvo oro žvalgu. 1926–1927 m. mokėsi Aukštuosiuose karininkų kursuose ir baigė Aviacijos skyrių. Nuo 1926 m. iki savo žūties tarnavo 4-ojoje oro eskadrilėje. Nuo 1927 m. pradžios buvo Ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro adjutantu. 1929 m. gegužės 6 d. 20 val. 20 min. žuvo užstodamas kūnu A. Voldemarą per pasikėsinimą prie Valstybinio teatro Kaune. Palaidotas Veiverių kapinėse.

 

P. Gudyno žūties vietą prieš valstybės teatrą tarpukariu žymėjo cementiniai stulpeliai su geležinėmis grandinėmis ir supiltas kapas, tačiau sovietmečiu jis buvo sunaikintas. 2011 m. gegužės 6 d. šioje vietoje jo atminimas įamžintas atminimo lenta.

 

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinio biuro inf.

Lietuvių tautinių šokių ansamblis „Nemunas“ koncer...
Konsulate atidaryta Lietuvos dailininko darbų paro...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gegužės 21, Pirmadienis