AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Praėjus Padėkos dienai

Praėjus Padėkos dienai

Praėjus Padėkos dienai, atsidaręs švenčių laikotarpis, gal suvienys amerikiečius ir visi bendrai pradėsime gerbti naujai išrinktą prezidentą. Laikui slenkant amerikiečiai, kaip ir praeityje, ras bendrą kalbą ir triukšmingos demonstracijos baigsis.

Pralaimėjusioji vis dar šėlsta ir tiki, kad perskaičiavus kai kurių valstijų balsus, elektorių kolegijos balsai gali prezidentės titulą suteikti jai. Neprarasti vilties nedraudžiama. Nors ir prisipažino pralaimėjusi rinkimus, visvien nenurimsta. Matyt bijo, kad naujoji valdžia nepatrauktų ją atsakomybėn už neatodairę praeityje valstybinę veiklą.

Amerikietiška rinkimų sistema buvo sudaryta atsižvelgiant į valstijų norus. Nors sistema pasenusi, gal ir atgyvenusi, bet ji veikia. Žinome, pagal seną pasakymą, jog amerikietiška demokratija nėra pats geriausias valdymosi būdas, bet kol geresnė neišrasta, ji lieka geriausia.

Maskvos Kremlius, tiksliau Putin‘as, norėjo Trump‘o išrinkimu sustiprinti drugystę tarp šių dvejų šalių. Trump‘o išrinkimas pasitvirtino, bet apie draugystę kalbų nėra. Trump‘as, kaip tikras amerikietis, nuvylė Putin‘ą, pareikšdamas, kad jis stengsis pakelti JAV karinį ir ekonominį galingumą, sudarydamas savo kabinetą iš asmenų kurie galvoja su Maskolija kalbėti iš jėgos pozicijos o ne nuolaidžiauti jai. Tad, Putin‘o svajonės netapo realybe. Tai netikėtas, bet priklausantis antausis Putin‘ui.

Putin‘as savo kalboje Kremliuje, per metinį pranešimą, pareiškė „Pasauliui naudinga Rusijos ir JAV draugystė“. Draugystė reikalinga, bet ne Rusijos sąlygomis. Bet kokiose susitarimuose, rusų tikslas yra derybininką apgauti ir tuo didžiuotis. Apgavystė, nesąžiningumas, susitarimų nevykdymas tai rusų Trade Mark. Kremlius užmiršta, jog Rusija dar  ne visas pasaulis. Tikriausiai, pranešimas apie draugystę atsirado sankcijoms veikiant. Visoje jo kalboje šlovinama visagalė Rusija su geriausiomis gyvenimo sąlygomis ir žmogaus teisių gerbimu joje. Aišku, ta propagandos dalis skirta Rusijos piliečiams, nes laisvame pasaulyje tuo melu tikinčių beveik nėra. Ši Putin‘o propaganda nei kiek nesiskiria nuo Stalinizmo laikų. Tai ta pati panelė, tik kita suknelė.

Amerikiečių tarpe radosi nemažas skaičius asmenų, patikėjusių plepalams, jog Trump‘as taps Putin‘o draugu ir „parduos“ Ameriką. Tai tikras skystapročių (meatheads) įsitikinimas. Jeigu Trump‘as kalbėjosi su Putin‘u, dar nereiškia, kad jis lenksis maskolijai. Neužmirškime, jog Trump‘as yra amerikietis ir su Putin‘u elgsis amerikietiškai, gindamas amerikietiškus interesus, turėdamas jėgą kurią jis pajus tiktai po inauguracijos.

Nors rinkimai jau praeityje, bet Chicago‘s didžiojoje spaudoje, nesuprantamai, yra žurnalistų kurie vis dar pažeminančiai atsiliepia apie išrinktąjį prezidentą. Žinome, jog Chicago‘s spaudos atstovai priešrinkiminėje kampanijoje kėlė į aukštumas Hillary C., žemindami Trump‘ą. Laikas prisipažinti klaidas ir visiems burtis už išrinktąjį, paliekant politinius nesutarimus istorijai. Išrinktajam, nežinant koks jis bus, vieninga tautos parama būtina. Tą privalėtų žinoti ir „pasiklydę“ žurnalistai.

Manau, jog daugelis mūsų pastebėjome, paskutiniame Obamos ir Putin‘o susitikime Peru valstybėje, Putin‘o paniekos žvilgsnį JAV prezidentui. Buvo už ką. Reiškia, sankcijos veikia. Putin‘as pasaulinėje arenoje draugų nebeturi. Sirija ne draugas. Ten Putin‘as įklimpo, ir užsinėrė sau kilpą ant sprando. Laikas užverš tą kilpą padarydamas „kapiec“ Putin‘o diktatūrai.

Nors išrinktojo prezidento pasisakymai ir pasikalbėjimas su Taivano prezidente užrūstino Kiniją, jis į tai nekreipia dėmesio. Jis amerikietiškus interesus stato aukščiau už diplomatinius protokolus. Žinome, kad Kinija yra investavusi milžiniškas sumas savos pramonės išvystymui. Kadangi būsimojo prezidento tikslas yra atstatyti Amerikos pramonę, kinai yra labai susirūpinę. Negavus užsakymų iš užsienio, jų pramonė žlugtų, ir susidarytų didžiausia bedarbystė.

Šiuo laiku girdime žmonių nusiskundimus, kad beveik visos prekės parduodamos Amerikoje, yra pagamintos Kinijoje. Tai tikra tiesa.

Turint naujai išrinktą prezidentą girdime nemažai nusiskundimų, arba plepalų, jog nebeturint prekių gamintų Kinijoje, amerikietiška prekė taps brangi ir neįpirktina. Nemanau jog tam būtų pagrindo. Vienaip blogai, kitaip negerai. Praeityje, kol Amerikos rinka nebuvo užversta Kinijos prekėmis, visi pirkome amerikietiškas prekes ir buvome patenkinti. Bet nei vienas nenorime žinoti priežasčių kinietiškų prekių atsiradimui ir jų prekių prekyboje dominavimui. Mano nuomone, tai nevykusi mokesčių sistema.

Žinome, jog žmonės sugeba pergyventi įvairius trūkumus, badą, marą, trėmimus, valdžių primetamą nužmoginimą ir pan., bet sunkiausiai žmonės pergyvena geras dienas. Taškas.

 

 

Lietuvos generalinis konsulatas atstovaus Lichtenš...
La Grange lietuvės atidarė kavinę-barą „Owl & Lark...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Trečiadienis, 13 Lapkritis 2019