AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Posėdžiavo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija

Posėdžiavo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija

2018 m. lapkričio 24–25 d. Hiutenfelde įvyko gimnazijos Kuratorijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo PLB atstovė Kuratorijoje Jūratė Caspersen. Kuratorijos nariai išklausė Kuratorijos valdybos ataskaitą, kurioje buvo pristatyti Kuratorijos valdybos darbo rezultatai bei bendradarbiavimas su Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba. Diskutuota gimnazijos valdymo stiprinimo ir veiklos gerinimo klausimais, aptarti mokyklos bendrabučio reikalai, tėvų komiteto galiojantis rinkimų ir veiklos reglamentas bei tėvų atstovavimo Kuratorijoje galimybės. Kuratorijos nariai apžvelgė ir aptarė gautus laiškus. Susirinkimo metu Kuratorijos nariai susitiko su gimnazijos vyresniųjų klasių vadove dr. Gabriele Hoffmann ir gimnazijos darbo tarybos pirmininku Dimitrios Kostopoulos. Su gimnazijos atstovais pasikeista nuomonėmis dėl gimnazijos veiklos teisinio reglamentavimo, mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos, lietuvių kalbos pamokų ir bendrabučio veiklos.

 

Nuotr. iš kairės: Martynas Lipšys, Mindaugas Jacinevičius, Jūratė Caspersen, Virginja Rinkevičienė, Rasa Weiss (Kuratorijos valdybos pirmininkė),Aidas Palubinskas, Valdas Jelis ir Vidas Vaitiekūnas.

 

Projektas „Lyderių laikas 3“ – užsienio lietuviams
Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019