AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Politinės ir visuomeninės veikėjos A. Nelsienės veikla bei požiūris į Lietuvos ir pasaulio aktualijas

Politinės ir visuomeninės veikėjos A. Nelsienės veikla bei požiūris į Lietuvos ir pasaulio aktualijas

Viena žymiausių Lietuvai ir jos nepriklausomybei nusipelniusi Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) gyvenanti politinė ir visuomenės veikėja Angelė Barkauskaitė-Nelsienė nuo 1990 m. apie pusę metų praleidžia Lietuvoje. Šiais nerimastingais, visą pasaulį jaudinančiais JAV naujojo prezidento rinkimų 2016 metais, A. Nelsienė, būdama Lietuvoje, įdėmiai ją sekė. Iš keliamų į JAV prezidentus kandidatų – Hilary Klinton (Hillary Clinton) ir Donaldo Trampo (Donald Trump) – A. Nelsienė pirmenybę teikė D. Trampui. Jam laimėjus, ji kiek galėdama visiems aiškino JAV esančią padėtį, kodėl žmonės pasirinko D. Trampą.

Vadinamasis elitas ir valdžia pamiršo žmones, smunkančią ekonomiką, bedarbystę ir valstybės skolas, todėl rinkėjai parodė, kad vis dėlto valdžia turi tarnauti žmonėms. Dar prieš aštuonerius metus A. Nelsienė sakė, kad, išrinkus JAV prezidentu Baracką Obamą, šaliai ir kartu pasauliui nebus gerai. Ir iš tikrųjų per tuos aštuonerius metus JAV susilpnėjo ir neteko savo įtakos. Su silpnėjančia JAV atsirado daugiau sumaišties pasaulyje, kartu ir Lietuvoje. B. Obama nevykdė savo įsipareigojimų, nubrėžė geltoną ir raudoną linijas Sirijoje ir kitur, tačiau oponentams tas linijas peržengus, jis nesiėmė jokių veiksmų ir taip priešininkai tiktai plėtėsi į tolimesnes teritorijas.

Augant teroristų siautėjimui, žmonės per kaimynines šalis pradėjo masiškai trauktis į Europą. B. Obama atšaukė Iranui galiojančias sankcijas dėl nevykdomos sutarties negaminti atominių ginklų ir dar sugrąžino milijardus dolerių grynaisiais įšaldytų lėšų. Iranas toliau gamino ginklus, taip pat ir atominius, požeminėse vietose atsisakydami leisti tarptautiniams inspektoriams juos tikrinti. Apie du šimtus JAV generolų ir admirolų, dalyvavusių Artimųjų Rytų konfliktuose, kaip kandidatą į prezidentus pasirinko D. Trampą. Propaganda apie bičiuliavimąsi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu yra per daug kategoriška, neturinti tai įrodančių faktų. Beveik kiekvienos valstybės vadovas kalbasi su kitų valstybių vadovais, neišskiriant ir Rusijos.

A. Nelsienė pataria prisiminti JAV buvusį labai gerbiamą ir mylimą prezidentą Ronaldą Reiganą, kuris įvardijamas kaip vienas iš komunistinės Sovietų Sąjungos griovėjų. Jis ne kartą buvo susitikęs su Sovietų Sąjungos prezidentu Michailu Gorbačiovu derėtis dėl politinių klausimų ir tų susitikimų metu net reikalavo išlaisvinti iš sovietinių gulagų politinius kalinius. JAV prezidentui R. Reiganui nepasiekus Reikjavike (Islandija) realaus pasaulio taikai reikalingo susitarimo, jis nutraukė derybas ir grįžo į JAV be pasirašytos sutarties. Tai buvo stiprus ir principingas jo žingsnis, nesiekiantis vien tik asmeniško populiarumo, bet, prezidento manymu,  laikantis teisėtos pozicijos.

Visiems žinant D. Trampo aistrą laimėti sandorius, reikia tikėtis, kad jis, kaip ir prezidentas R. Reiganas, neišduos JAV ir demokratinio pasaulio principų ir nesileis lengvai nugalimas. Paklausta dėl D. Trampo pasisakymo NATO klausimu ir su tuo susijusiu Baltijos valstybių saugumu, A. Nelsienė pasakė, kad tai tik mažas bakstelėjimas į nugarą, kad visos šalys turi laikytis duotų įsipareigojimų.

2004 m. kovo 29 d. Lietuva, stodama į NATO, įsipareigojo skirti 2 nuošimčius bendro vidaus produkto lėšų krašto apsaugai. A. Nelsienė įdėjo daug pastangų, kad Lietuva patektų į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją, tad į Baltuosius rūmus Vašingtone ji buvo pakviesta JAV prezidento Džordžo Bušo jaunesniojo dalyvauti Lietuvos priėmimo į NATO ceremonijoje. Už pagalbą Lietuvai stojant į NATO ir Europos Sąjungą Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo A. Nelsienę NATO žvaigžde – medaliu. Tuo metu A. Nelsienė buvo BAFL (Baltic American Freedom League) – Amerikos baltų laisvės lygos organizacijos viena iš vadovų – direktorė, todėl Latvijos prezidentė Vaira Vike-Freiberga visiems šios organizacijos direktoriams suteikė aukščiausią Latvijos laisvės medalį už pagalbą stojant į NATO.

A. Nelsienė tikisi, kad D. Trampas surinks labai gerą komandą gabių ir politikoje sumanių žmonių, kurie atkurs JAV karinį pajėgumą ir ekonominį stabilumą, socialinę gerovę, žmonių tikėjimą valdžia ir taip vėl atgaus sąjungininkų pasitikėjimą bei priešininkų pagarbą.  Dėl to vėl stiprės Europa, o kartu su ja ir visas pasaulis. JAV rinkėjai turi didelę įtaką savo valdžios atstovams ir, jau turėdami praeities patirtį, lietuviai kartu su latviais bei estais, esant pavojui jų gimtinėms, pajėgtų įteigti Kongresą, prezidentą D. Trampą, jo administraciją bei amerikietišką visuomenę  laikytis JAV įsipareigojimo ginti Baltijos valstybes, kaip to reikalauja JAV pasirašytos NATO sutarties 5-asis straipsnis.

A. Nelsienė apgailestauja, kad Lietuva ir užsienio lietuviai neparodė pakankamai pastangų susitikti su kandidatu į JAV prezidentus ir jau išrinktu būsimu prezidentu D. Trampu. Vykstant JAV rinkimų kampanijai, A. Nelsienė jau buvo susisiekusi su D. Trampo rinkimų kampanijos vadovais ir tarėsi apie galimą susitikimą, tačiau jau anksčiau suplanuota kelionė į Lietuvą jai tai iniciatyvai sutrukdė. Angelė ir Romas Nelsai palaikė ryšį su JAV prezidento rinkimų kampanija ir po D. Trampo išrinkimo prezidentu tuoj pat gavo iš jo gražią padėką už svarią finansinę bei moralinę paramą.

A. Nelsienė žada ir toliau tęsti pokalbį su JAV prezidento D. Trampo komanda ir jiems priminti, kad savo paramą jie siejo su Baltijos valstybių saugumu ir JAV tolesne parama jų laisvės bei demokratijos kelyje. BAFL organizacija ir toliau deramai reaguos į įvairius pokyčius JAV politikoje Baltijos valstybių atžvilgiu ir saugumu, neleis, kad Baltijos valstybėms būtų nutraukta parama ir įsipareigojimai. Reikia manyti, kad to sieks JAV ir pasaulio lietuvių bendruomenės.  

2016 m. balandžio 2 d. JAV Latvių bendruomenės centre Los Andžele įvyko BAFL organizacijos 34-asis metinis Laisvės žymenų (Freedom award) vakaras-banketas. Svečius pasveikino BAFL prezidentas Valdis Pavlovskis. Latvijos prezidento patarėjas, buvęs Didžiosios Britanijos kariuomenės brigados generolas Janis Kazocinis pasakė įdomią ir įžvalgią kalbą apie šių dienų Baltijos valstybių padėtį ir iššūkius, susijusius su Rusijos prezidento V. Putino neprognozuojamais veiksmais JAV ir Vakarų valstybių, Europos Sąjungos, NATO bei JAV prezidento B. Obamos neryžtingumu priešintis Rusijos agresijai.

Pirmą kartą per 34 metus aukščiausi BAFL organizacijos apdovanojimai „Freedom award“ (Laisvės žymuo) buvo paskirti trims ilgamečiams savo tėvynių laisvei ir demokratijai pasiaukojusiems asmenims: estui Arne Kalmui, latviui Janiui Kukainiui ir lietuvei A. Barkauskaitei-Nelsienei. Prieš įteikdamas Laisvės žymenį A. Nelsienei, prezidentas V. Pavlovskis perskaitė Lietuvos Respublikos (LR) užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sveikinimą ir padėkos laišką, kurį perdavė LR generalinis konsulas Los Andžele (JAV) Darius Gaidys. Padėkos rašte A. Nelsienei, kaip ilgametei Amerikos baltų laisvės lygos prezidentei ir dabartinei prezidento pavaduotojai, išreikšta nuoširdi padėka dėl ilgamečio pasiaukojimo Baltijos šalių nepriklausomybės ir saugumo užtikrinimo Amerikos politikų akiratyje.

Priimdama šį garbingą apdovanojimą, kuris praeityje buvo skiriamas aukštiems pasaulio ir JAV valdžios atstovams bei už savo tėvynės laisvę kovojusiems ir žuvusiems asmenims, A. Nelsienė padėkojo BAFL direktoriams, LR užsienio reikalų ministrui L. Linkevičiui, o vyrui Romui už kantrybę ir visą jos veiklos finansavimą, savo dukroms – Audrai Narbutienei-Chadwick, Renatai Paulienei ir Ingai Rugienienei, jų vyrams ir dešimčiai anūkų – už jų meilę Lietuvai. Padėkojo  baltiškajai bendruomenei, kuri prašoma ir raginama prisidėjo prie jos projektų įgyvendinimo. Svarbiausias iš jų – JAV Atstovų rūmuose A. Nelsienės įsteigtas „Baltic Caucus“. Tai grupė JAV kongresmenų, kurie seka bei remia Baltijos valstybių saugumą ir nepriklausomybę, ekonominį ir demokratinį vystymąsi, priima iš Baltijos valstybių atvykstančius prezidentus, diplomatus bei vyriausybių atstovus. Ji surado lietuvių kilmės kongresmeną Džoną Šimkų (John Shimkus), prikalbino jį nuo respublikonų partijos tapti šio sambūrio „Baltic Caucus“ pirmininku, o nuo demokratų partijos pirmininku pakvietė kroatų kilmės kongresmeną Denį Kučiničių (Dennis Kucinich). Neišrinkus pastarojo į Kongresą, BAFL organizacijos direktoriai į jo vietą pakvietė lietuvių kilmės žydą Adamą Šifą (Adam Schiff), kurio prosenelis kilęs iš Ukmergės.

Gyvenant Lietuvoje, ryšys su BAFL organizacija palaikomas elektroniniu būdu. Šiuo metu  BAFL organizacija Vašingtone aktyviai darbuojasi dėl Baltijos valstybių saugumo. BAFL pastangomis rūpinamasi, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje būtų dislokuotas ne tik vienas batalionas, bet ir visa divizija, ypač Baltijos jūros ir virš Baltijos šalių esančios erdvės apsauga. Taip pat ieškoma daugiau kongresmenų, kurie taptų „Baltic Caucus“ nariais, kad netikėtai grėsmei iškilus Baltijos šalims nebūtų pasikliauta vien JAV prezidentu ir jo administracija, bet būtų palaikymas ir Kongrese. A. Nelsienė pastebi, kad lietuviai, ypač dabartiniai emigrantai, nelabai suinteresuoti kreiptis į kongresmenus, o visiems reikėtų daugiau politinio aktyvumo.

Lietuvoje A. Nelsienė su vyru Romu sekmadieniais lankosi Šv. Ignoto bažnyčioje, kur, pasibaigus šv. Mišioms, parapijos salėje bendrauja su policijos kapelionu kunigu Algirdu Toliatu, jaunimu ir šeimomis su vaikučiais. Kunigas A. Toliatas savo parapijiečių labai mylimas ir visada įdėmiai klausomasi jo pamokslų. Draugų skatinamas kunigas išleido populiarių savo pamokslų knygą „Žmogaus ir Dievo metai“. Knygos sutiktuvės vyko parapijos salėje ir sulaukė didelio susidomėjimo bei pasisekimo.

Kiekvienais metais vykstantis Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos, lietuvių bendruomenių kraštų ir Jaunimo sąjungos pirmininkų suvažiavimas 2016 m. liepos 15–16 d. surengtas Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Jame buvo aptarti nuveikti darbai ir nubrėžtos 2016–2018 m. veiklos gairės. Suvažiavimo metu A. Nelsienei už ilgametę ir prasmingą bendruomeninę veiklą puoselėjant lietuvybę, neįkainojamą indėlį išlaikant stiprią PLB bei nuolatines pastangas ir pasiaukojimą telkiant lietuvius bendram tikslui PLB pirmininkė Dalia Henkė įteikė padėkos raštą. Liepos 17 d. suvažiavimo dalyviai dalyvavo šv. Mišiose Taujėnų Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčioje, po jų vyko į Užugiryje esantį prezidento Antano Smetonos dvarą paminėti Pasaulio lietuvių vienybės dienos. Čia buvo atidengtas ir pašventintas Kolumbijos lietuvių bendruomenės pirmininko Alekso Kulviečio padirbtas stogastulpis, įprasminantis išeivijos lietuvių solidarumą su Tėvyne ir tauta.  

Paminint 1940 m. liepos 23 d. Vašingtone (JAV) priimtą deklaraciją, kuri pasmerkė ir negaliojančiu įvardijo Baltijos šalių okupacijos faktą, Vilniuje 1996 m. įkurtoje Vašingtono aikštėje, esančioje netoli Baltojo tilto, 2016 m. liepos 22 d. buvo surengta laisvės šventė. Joje dalyvavo gausi JAV Kongreso delegacija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras L. Linkevičius, LR Seimo nariai, ambasadoriai ir konsulai. A. Nelsienė bendravo su JAV kongresmenais, Lietuvos diplomatais ir jie buvo maloniai nustebę sutikę JAV lietuvę, kuri aktyviai darbuojasi JAV Kongrese ir rūpinasi Lietuvos bei lietuvių gerove.

Kiekvienais metais A. Nelsienė apsilanko Sūduvoje, savo tėvų krašte. Šiemet savo pusseserės sūnaus – Šakių ligoninės vadovo ir vyriausiojo gydytojo Algirdo Klimaičio pakviesta ji dalyvavo Šakių miesto šventėje, susitiko su Ukrainoje žuvusių nepriklausomybės gynėjų vaikais – 30-ia našlaičių, kuriems buvo sudarytos sąlygos metus gyventi Lietuvoje ir mokytis lietuvių kalbos. Los Andžele A. Nelsienė į vykusią BAFL organizacijos šventę pakvietė čia gyvenančių ukrainiečių bendruomenės atstovus. Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje buvo pakviesta dalyvauti Ukrainos nepriklausomybės 25-mečio minėjime Vilniaus rotušėje, kur kalbėjosi su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje, kitų kraštų diplomatais, Lietuvos kultūrininkais, politologais, Lietuvos kariuomenės vadu generolu ltn. Jonu Vytautu Žuku. Vėliau dalyvavo Ukrainos rėmėjų Lietuvoje surengtoje kultūros ir meno šventėje, į kurią iš Ukrainos Chersono srities atvyko 25 žmonių delegacija. A. Nelsienė taip pat buvo pakviesta dalyvauti Armėnijos nepriklausomybės šventės koncerte, susitiko su Armėnijos ambasadoriumi Lietuvoje ir jo žmona bei ambasadoriaus patarėjais.

Jau keletą metų A. Nelsienė brandina projektą po Vilniuje 2018 m. vyksiančios pasaulio lietuvių dainų šventės organizuoti pasaulio ir Lietuvos jaunimo susitikimo bei susipažinimo vakarą. Vasaros metu jai teko kalbėtis su Kauno Marijos radijo talkininkėmis – jaunosiomis ateitininkėmis, kurios entuziastingai pritarė tokiam projektui. Juk jaunimas tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje turi bendrų tikslų bei pomėgių, kuriais galėtų tokiame susipažinimo renginyje pasidalyti. Pagaliau tokiuose susitikimuose gal susikurtų ir lietuviškų šeimų. Jos pačios dukros savo būsimus lietuvius vyrus sutiko JAV organizuotose tautinių šokių šventėse. A. Nelsienė džiaugiasi, kad Lietuvoje yra gražaus jaunimo, kuriam rūpi dvasinio gyvenimo ir patriotizmo propagavimas, nors dažnai žiniasklaida apie juos nutyli.

Paklausta apie dabartinę po LR Seimo rinkimų padėtį, A. Nelsienė pastebi tam tikrą stumdymąsi tarp partijų, nes kiekviena nori užsitikrinti sau kuo įtakingesnę vietą. Iš tikrųjų ji norėtų matyti didesnį partijų susikoncentravimą į lietuvių tautos nukraujavimą – emigraciją. Didesnį dėmesį skirti skaidresnei teisėsaugai. Kalbantis su Lietuvos žmonėmis, jie skundžiasi vyraujančiu neteisingumu, kas verčia žmones emigruoti.

A. Nelsienės nuomone, dvigubos pilietybės suteikimas nesugrąžins lietuvių iš emigracijos, tik naujų darbo vietų sukūrimas, mokesčių mažinimas ir didesni atlyginimai stabdys išvykstančiųjų skaičių. Pašnekovė pasigenda Darbo kodekso įteisinimo, nes to reikia dėl investicijų. Kol nesumažintas korupcijos lygis, nesutvarkyta teisinė sistema, vargu ar galima tikėtis investicijų atėjimo. Turime daug išsimokslinusio ir labai kvalifikuoto jaunimo įvairiose srityse, tačiau baigę mokslus jie bėga į užsienį, kad realizuotų save ir už tai gautų gerą atlyginimą. Todėl turėtų būti ugdomas didesnis patriotizmas ir pilietiškumas savo šaliai, kad baigusieji aukštuosius mokslus bent keletą metų padirbėtų Lietuvoje. Turėtų būti apskaičiuota, kiek ir kokių specialybių studentų reikia Lietuvai, reikia steigti daugiau amatų mokyklų, kad atsirastų darbininkų, kurių nereikėtų atsivežti iš užsienio.

Paskutinis, gal netgi svarbiausias dalykas, kurį įvardija A. Nelsienė, yra vis dar klestintis alkoholizmas ir narkomanija. Pasaulio ir JAV lietuvių bendruomenėse šia tema tiek kalbėta, kad galima būtų prirašyti didžiulę knygą. Jokie draudimai nieko nepadės, jei nebus imtasi radikalių priemonių, pradedant auklėjamąja veikla nuo pradžios mokyklos. Plintanti narkomanija taip pat reikalauja daugiau šviečiamojo darbo ir dvasingumo ugdymo tarp jaunimo. Niekaip nesuprantama, kodėl valstybė  negali susitvarkyti su romų taboru, kuriame parduodami narkotikai, žudantys Lietuvos žmones, ypač jaunimą. Juk tai nėra didžiulis pasaulinis miestas, niekaip nepasiekiamas ir neprivažiuojamas. Tik išsprendę daugelį čia minėtų problemų, galėsime žengti nors kelis žingsnius į priekį ir pasiekti laimėjimų.

Nors išvardyta daug negerovių, tačiau A. Nelsienė pastebi Lietuvoje ir daug pažangos, naujovių, išradimų mokslo bei technologijų srityse. Ji su vyru Romu džiaugiasi Lietuva, čia praleisdami beveik pusę metų. Jiems nėra geresnio bei gražesnio krašto pasaulyje ir, jeigu ne dukros ir 10 anūkų, gyvenančių JAV, ši pora nuolat gyventų Lietuvoje. A. ir R. Nelsai įsteigė Lietuvoje 5 firmas, investuodami didžiules lėšas, ir sukūrė nemažai darbo vietų. Jiems meilė Lietuvai ir jos gerovė – vienas didžiausių rūpesčių, todėl norėtų, kad daugiau užsienio lietuvių kurtų čia savo verslus.    

Lidija VELIČKAITĖ

Laimingų Naujųjų Metų!
Kūčios Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Trečiadienis, 13 Lapkritis 2019