AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Politikai

Politikai

ATNAUJINTA. Ieškoti sąžiningumo tarp garsiai šaukiančių politikų, tas pat kaip ieškoti adatos šieno kupetoje. Garsus Puerto Rico (PR) kilmės Čikagos atstovas JAV Kongrese lieja krokodilo ašaras skelbdamas, kad saloje žmonės mirė, miršta ir mirs. Priekaištauti negalime, nes tokia yra nepakeičiama gamtos raida. Bet, jeigu jis kalba apie uraganų siaubingą šėlsmą saloje, jo šauksmus negalime priimti už gryną pinigą. Jis užmiršo, kad uraganai pridarė taip pat daug žalos Floridai, Texas valstijai, o gaisrai Californijoje nušlavė visą Santa Rosa miestą. Federalinės valdžios pagalba reikalinga visur visiems nukentėjusiems. Jis galvoja jog federalinės valdžios pinigų maišas yra neišsemiamas ir iš jo semti reikia tiktai vien dėl PR.

 

Jo pagrindinis tikslas įrodyti koks jis didvyris kovoje su respublikonu Prezidentu. Jam svarbūs ateinančiuose rinkimuose ispanakalbių JAV piliečių balsai.

Šis Čikagos atstovas JAV Kongrese žino kaip lėtai federalinė valdžia veikia, nes jis pats yra jos dalyvis.

 

Šių dienų politikų kalbos nuo darbų skiriasi kaip diena ir naktis. Kalbose girdime tiktai kitų nusižengimus nepastebint savų, nešvarių darbų, kurių apsčiai.

Kito Čikagos rėksnio žvaigždė, jeigu neužgesusi, tai bent gerai prigesusi. Jo veikimo būdas irgi nepagirtinas. Grasinant boikotu ir šantažu, jam pasisekė vieną sūnų įkišti į alaus gamyklos valdžią. Kitas sūnus be tėvo pagalbos niekuomet nebūtų tapęs JAV kongresmenu. Būdamas kongresmenu, pasižymėjo ypatinga veikla, kuri jį pražudė. Blogai, kai pinigai turi limpamą galią lipti prie „švarių“ pirštų. Būdamas kongresmenu užsimanė tapti US Senatoriumi norėdamas nusipirkti buvusio senatoriaus, tapusio US prezidentu, kėdę. Dėl tos kėdės, nesutarus kainos, nukentėjo gubernatorius Blago, kuris vėliau teistas ir nusiųstas į belangę 14 metų laikotarpiui. Neišliko teisėsaugos apeitas ir šis kongresmenas.

Žinome, kad pinigai sukimšti į „pančiaką“ gero neduoda. Pinigai privalo dirbti. Tą žinojo ir mūsiškis kongresmenas. Pasipelnymo šaltiniu jis pasirinko Peotone, trečiojo Čikagai oro uosto statybą, kurio niekas nenorėjo, nes jis buvo ir yra nereikalingas. Bet kongresmenas žino geriau. Nors laikinai būtų buvę sukurta daug darbo vietų, be abejo, savos rasės žmonėms ir darbų vykdytojams, kurie norėdami gauti pelningus kainų išpūstus darbus, būtų negailėję tepimui pinigų. Ar būtų galėjęs kongresmenas atsispirti pagundai ir laikyti rankas kišenėse, kad lipnūs pinigai nepriliptų prie jo „švarių“ pirštų?

Deja, neliko to kongresmeno, nereikalingas tapo ir Peotone trečiasis oro uostas. Tai gobšumas, kuris niekuomet nemiega ir neatostogauja, ir kuris niekuomet nepasotinamas. Vargas tiems kurie tam gobšumui pasiduoda. Pasekmės būna labai liūdnos. Taip atsitiko ir su mūsų kongresmenu, kuris turėjo progos paragauti valdiškos kalėjimo duonos. Taip pat į belangę tapo įkišta ir jo žmona. Dabar vyksta aršiausios skyrybos iš kurių pelnosi tiktai advokatai. Tėvams tikra negarbė.

Žmonės, iš nieko pakilę į aukštumas, pradėdami gyventi gerai, deda įvairias pastangas, kad jiems gyventi būtų blogiau. Keista? Tokia yra tikrovė.

Čikagos princas, miesto meras supyko, kai Prezidentas nediplomatiškai (kitaip jis nesugeba) pasisakė apie Čikagos miestą ir jį patį, kad jis nemoka šeimininkauti. Kai miesto gyventojai apie tai kalba, meras negirdi, nors tų balsų yra milijonai.

Prezidentas visiškai teisėtai pasakė, jog meras su kriminaliniais nusikaltėliais nesusitvarko. Didinant policijos pajėgas, taip pat neatsiliekant daugėja ir kriminalinių nusikaltimų skaičius. Nors Čikagos policija yra aprūpinta įvairiais papildomais šaltais ginklais, kaip Taser‘iais ir foto aparatais ant policininkų krūtinių, kurie tą svorį vos bepavelka, jie kriminalinius nusikaltėlius nesutramdo, o atvirkščiai, kriminaliniai nusikaltimai didėja. Miesto valdžia daug žada bet nusikaltėliai į tai tik nusispjauna. Ginklų srautas į miesto kriminalinių nusikaltėlių rankas nemažėja. Sugauti nusikaltėliai į teismus atvedami per vienas duris, per kitas išeina laisvi. Teismų sistema verktinai prašosi pertvarkymo. Dar vieną deimančiuką paskelbė „Orkin“ , žiurkes naikinančioji kompanija, kad Čikagos miestas užima JAV pirmą vietą žiurkių skaičiumi. Keisti dalykai dedasi Čikagoje. Policininkų daugėja, taip pat didėja ir kriminaliniai nusikaltimai. Žmonės iš Čikagos bėga. Mažėjant gyventojų skaičiui, jų vietas papildo žiurkės. Galbūt yra sumažėjęs kojotų skaičius, kurie naikindavo žiurkes. Kalbu ne apie laukinius kojotus, bet gerai civilizuotus, kurie retkarčiais kartu su žmonėmis apsilankydavo restoranuose, nieko neplėšdami, tiktai laukdami aptarnavimo. Bet tie negailestingi žmonės juos išveždavo į laukus ir paleisdavo. Kojotas juk ne žmogus. Jam sunku būnant civilizuotam, vėl tapti laukiniu. Žmonės, save vadindami civilizuotais, gyvendami mieste, savo rajonus paverčia džiunglėmis patys tapdami laukiniais, nors dar ne žmogėdromis.

 

Minios reikalauja naujų ginklų kontrolės įstatymų. Ar jie reikalingi? Tų įstatymų turime net perdaug. Kaip sakoma, lopas ant lopo ir lope skylė. Skylė, kuria kriminaliniai nusikaltėliai naudojasi. Juk jie nepripažįsta jokių įstatymų. Jie turi savus džiunglių įstatymus – naikinimus vieni kitų. Taikingiems piliečiams, turintiems ginklus, pakanka vieno ginklų kontroliuojamo įstatymo. Nors paruošimas naujų įstatymų reikalauja daug laiko sugaišimo, bet, miestas minios norą girdi ir vykdo. Tik kažkodėl miestas negirdi žmonių nepasitenkinimą augančiais, kaip ant mielių, mokesčiais.

 

Nuosmukis žurnalistikoje. Žiūrint TV laidas tenka stebėti kaip TV komentatoriai tampa inkvizitoriais. Jų klausimai politikams tampa tardymais. Jie mala ir mala siekdami savo tikslo – pasmerkti tardomąjį. Tuomet tie inkvizitoriai didžiuojasi tokiais suktais neužsitarnautais pasiekimais. Tai, jų supratimu, didvyriškumas.

Juk žurnalistai, perduodant žinias privalo būti nešališki. Šiais laikais daug žiniasklaidos nusistatę prieš prezidentą Trump. Kaip pastebime, Prezidentas į juos nekreipia dėmesio.

Šunys loja, o karavanas eina tolyn.

 

Vėliausiomis iš Lietuvos žiniomis tenka nusivilti. LRKT pakartotinai nusprendė, kad dviguba pilietybė galima tiktai pakeitus Konstitucijos 12 straipsnį. Referendumas neišvengiamas.

 

Čiurlionio galerija kviečia į parodą-popietę ,,Gut...
Čikagos bankomatuose vogti klientų duomenys
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 13, Ketvirtadienis