AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

PLB XVI Seimas išrinko PLB pirmininkę ir naują PLB valdybą 2018-2021 metų kadencijai. Pristatome PLB valdybą:

PLB XVI Seimas išrinko PLB pirmininkę ir naują PLB valdybą 2018-2021 metų kadencijai. Pristatome PLB valdybą:

Dalia Henke (Vokietija) PLB pirmininkė

Gimusi ir užaugusi Klaipėdoje, Dalia čia baigė vidurinę mokyklą, o Hamburgo-Elmshorn „Nordakademie“ įgijo verslo vadybos Magistro laipsnį ir turėjo galimybę išbandyti savo jėgas Lietuvos ekonominės plėtros agentūroje Hamburgo skyriuje. D. Henke jau 24 metus intensyviai dalyvauja bendruomenės veikloje – aktyviai įsitraukusi į Hamburgo ir visos Vokietijos lietuvių veiklą, vadovavo PLJS, o 2018 m. liepos mėnesį buvo antrą kartą perrinkta PLB pirmininke.

„Jau daugiau nei 20 metų aktyviai dalyvaudama tiek kraštų, tiek ir PLJS bei PLB veiklose, matau milžiniškais tempais augančią išeivijos brandą ir pilietiškumą. Tiek XVI PLB Seimas, tiek ir kraštų bendruomenės, skiria ypatingą dėmesį sutelkčiai Lietuvos ir lietuvybės labui. Ir tai ne vien žodžiai. Vykdomos konkrečios veiklos bei iniciatyvos siekiant didesnio svorio Lietuvai visame pasaulyje. Mūsų diasporos tampa tikra Lietuvos jėga pasaulyje ir tai tik kelio pradžia. Drąsiai teigiu, kad Lietuva gali didžiuotis ne tik viena seniausių kalbų pasaulyje, šlovinga istorija, bet ir ypač patriotiška Lietuvos diaspora pasaulyje. Prezidentas Valdas Adamkus XVI PLB Seime pabrėžė, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė sėkmingai telkia tautą kaip ankščiau taip ir dabar. Mums tai kelrodiški žodžiai. Tvirtai laikysimės šio pamatinio mūsų veiklos principo ir toliau kryptingai veiksime Lietuvos ir lietuvybės labui bei vienysime tautiečius visame pasaulyje.“

Alvija Černiauskaitė (JK) PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė

Gimusi Alytuje, Alvija čia baigė vidurinę mokyklą, o vėliau Vilniaus universitete įgijo taikomosios fizikos ir edukologijos bakalauro laipsnį. Londono South Bank University magistrė. Vadovavimo ir lyderystės kvalifikacija (Institute of Leadership and Management, UK). Alvija taip pat yra JKLB tarybos pirmininkė, Alytaus miesto ambasadorė Jungtinėje Karalystėje bei Londono lituanistinio darželio-mokyklos „Obelėlė“ vadovė.

„Mes visi esame LIETUVOS vaikai. Ir poetine to žodžio prasme ir tiesiogine. Mūsų bendruomenėse yra tūkstančiai mamų ir tėčių, kurie kitų kultūrų apsuptyje su begaliniu užsidegimu rūpinasi lietuvybės puoselėjimu. Atsidavę mokytojai ir tėvai šimtuose lituanistinių mokyklų visame pasaulyje moko vaikus lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų. Tam, kad jie vieną dieną sugrįžtų į pažadėtąją žemę, Lietuvą, tikrais jos patriotais, išdidžiais Lietuvos Piliečiais. Kuomet tai daroma neatlygintinai, savo laiko ir neretai karjeros sąskaita, reikia turėti galingą motyvacijos užtaisą. Mes jį turime. Nes mes visi vienos Mamos vaikai.“

 

Rimvydas Baltaduonis (JAV) PLB Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas

Gimęs ir užaugęs Utenoje, Rimvydas čia baigė vidurinę ir muzikos mokyklą. Vėliau Vilniaus universitete studijavo ekonomikos mokslus ir, įgijęs Bakalauro laipsnį, išvyko tęsti studijų į JAV, Konektikuto universitetą. Šiuo metu – Getisburgo koledže (JAV) dėsto eksperimentinę bei energetikos ekonomiką. Rimvydas dirbo JAV LB Vašingtono apylinkės vicepirmininko pareigose, yra vienas iš Vašingtono lietuvių profesionalų klubo įkūrėjų ir nuo 2016 m. yra Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas.

„Dėl savo profesinės ir visuomeninės veiklos ypatumų aš nuolatos kelyje tarp Vašingtono, Vilniaus ir Honkongo. Kasdien asmeniškai matau, kiek daug neįtikėtinai svarbių Lietuvai verslo kontaktų ir ryšių užmezgama visame pasaulyje. Tai yra fantastiškas potencialas, atveriantis ištisą galimybių pasaulį Lietuvai. Turiu omenyje ne tik tiesiogines investicijas, turizmo srautus, bet ir gerųjų patirčių, specialistų bei technologijų pritraukimą. Kitaip tariant siekiame, kad Lietuvą pasiektų kuo daugiau pridėtinių verčių iš viso pasaulio. Mes, PLB tam turime specialų terminą – naudonomika, tai reiškia, kad siekiame maksimalios naudos Lietuvos ekonomikos augimui. Drąsiai teigiu, kad daugiau naudonomikos Lietuvai iš viso pasaulio ir toliau išliks varomuoju PLB ekonomikos komisijos veiklos principu.“

 

 

Sporto entuziastai kviečiami dalyvauti Ambasadoria...
PLB  valdybos narių vizitas Lietuvoje
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 22 Liepa 2019