AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

PLB valdybos nario prelato Edmundo J. Putrimo šv. Velykų sveikinimas

PLB valdybos nario prelato Edmundo J. Putrimo šv. Velykų sveikinimas

 

„Priimk šį kryžiaus ženklą ant savo kaktos, kad nuo šiol pats Kristus šiuo savo pergalės ženklu tave sustiprintų. Mokykis jį pažinti ir sekti.“ (Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos, Vilnius, 2016, psl. 37)

Sveikinu jus, brangūs lietuviai visame pasaulyje, šiais Krikšto šventimo žodžiais, kurie Velykų Naktį skamba daugelyje krikščionių bendrijų. Linkiu visiems atnaujinti gyvą ir džiaugsmingą tikėjimą savo kasdienybėje! Kristaus artimo pažinimo ir sekimo mūsų tautoje semkimės iš gyvenimo Garbingojo Kankinio Teofiliaus Matulionio, kurio metus kviečia drauge švęsti Lietuvos Vyskupai. Linksmų Šventų Velykų!

Prel. Edmundas J. Putrimas

 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Be...
Į Orland Parką atkeliauja nauja picerija
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 19, Antradienis