AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

PLB valdybos nariai lankėsi Lietuvoje

PLB valdybos nariai lankėsi Lietuvoje

Balandžio mėn. PLB valdyba surengė keletą posėdžių konferenciniu būdu, taip pat posėdžiavo PLB atstovybėje Vilniuje. Posėdžiuose buvo aptariama PLB XVI Seimo programa, organizaciniai klausimai, kalbėta apie PLB organizuojamą renginį „Šimtas Lietuvos veidų – Sujunkime Lietuvą“, kuris vyks liepos 1 dieną.    

 

Balandžio  24 ir 25 dienomis Vilniuje posėdžiavo PLB valdyba ir LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos nariai, atstovaujantys PLB (nuotraukoje).

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Lietuvoje V...
Čikagiškiams – „CityKey“ tapatybės kortelė
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 17, Antradienis