AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Pirmoji mokslo metų diena Čikagos lituanistinėje mokykloje

Pirmoji mokslo metų diena Čikagos lituanistinėje mokykloje

Saulutė, lyg žinodama, šildė žemę savo spindulėliais, kai į Čikagos lituanistinę mokyklą (ČLM) rinkosi mokiniai, nešini didžiulėmis gėlių puokštėmis. Mokyklos kieme jau puikavosi ČLM laivas – žinių laivas. Mokinukai skubėjo į klases susipažinti su savo mokytojais, o tada visi drauge ėjo į Jaunimo centro koplyčią, kur jau laukė kunigas Gediminas Keršys. Jis, kaip visad, su meile ir išmanumu, įdomiai pasakė ir mažam,ir dideliam suprantamą pamokslą: „Gyvenimo prasmė tai tvirtas pamatas. Tvirta pradžia – darbų sėkmė.“

 

„Kai draikosi voratinkliai, kai žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai pietuosna išsineša vasaros svajas, ne vieno mūsų paširdžius nusmelkia nerimas, sumišęs su džiaugsmu. Rugsėjis... Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje – rugsėjis. Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis – rugsėjis. O jūs išleidžiate, palydite arba patys išeinate... į Mokyklą.

 

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai, šiandien jūs atveriate dar vieną mokyklinio gyvenimo knygos puslapį. Ir kol kas jis tuščias... Reikės daug stengtis, mokytis, ieškoti ir atrasti, kad jį užpildytumėte. Todėl žinokite, kad visas kliūtis galima nugalėti, tereikia neišsigąsti, nenuleisti rankų, daug dirbti ir nepamiršti... šypsotis!

 

Linkiu, kad pakili nuotaika, aplankiusi visus pirmąją mokslo metų dieną, ilgai neišblėstų, o jums, vaikai, į mokslo ir pažinimo pasaulį linkiu eiti gerumo taku. Tad dirbkime, mokykimės ir nebijokime svajoti“, – tokiais žodžiais mokyklos direktorė Vida Rupšienė pradėjo pirmąją mokslų dieną Čikagos lituanistinėje mokykloje.

 

Džiugu, kad mokykla šiemet turi visas klases – nuo „kiškių“ iki dešimtos, turi ir pačius mažiausius – iki trejų metukų. Bandome suburti „Tėvų ir vaikų klubą“, turime ir lietuvių kalbos norinčių išmokti suaugusiųjų klasę, po pamokų rengsime mokinukų pamokų ruošimo užsiėmimus.

 

Mokykla išlaikė tą patį mokinių skaičių kaip pernai, vadinasi, mes einame teisinga linkme, ir tai Jūsų, mieli mokinukai, tėveliai, pagalbininkai ir rėmėjai, dėka. Ar girdėjote apie kelionę mokykliniu autobusu į mokyklą, o  ČLM mokiniams skirtą mecenatų, aukotojų ir rėmėjų pagalba surinktą stipendiją? Tiek daug naujų dalykų.

 

Šiemet prie mokyklos administracinės komandos prisijungė mokytoja Vilma Poliuvienė. Sveikiname naująją Čikagos lituanistinės mokyklos pavaduotoją Vilmą Poliuvienę, ji daugel metų dirbo pradinės mokyklos 2 klasės mokytoja.

 

O mokykla į naujuosius mokslo metus plauks dideliu ir spalvingu ČLM šeimos laivu, kuris buvo pilnas šūkių, devizų ir linkėjimų. Mokyklos renginių koordinatorė ir švenčių rengėja Sandra Krumhorn-Stašaitis savo nuotaiką ir energiją perteikė mokinukams ir jų tėvams, kas leido pajusti laivo plaukimą į naujus ČLM mokslo  metus.

 

Mokiniai nuo mažiausio iki vyriausio skandavo klasės šūkius, kuriais vadovausis visus mokslo metus. O šūkių būta visokių – ir linksmų, ir gudrių, ir net pamokančių: „Būk laimingas, būk kitoks – paskaityk lietuviškai ką nors“, „Draugausime, mokysimės, išdykausime linksmai“, „100 kartų labiau stengsimės mylėti Lietuvą“, „Pažink save ir savo tautą“. Po šūkių žodį tarė mokyklos svečiai.

 

Mokyklą aplankė Lietuvos respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Tai buvo pirmasis konsulo ir jo žmonos vizitas ČLM. Pastebėjome, kad konsulas tikrai pasijautė esantis Lietuvos dalelėje, pajuto tikrąsias širdies gaidas, kurios skambėjo iš Lietuvą mylinčių širdžių. Po konsulo vizito jo paskyroje feisbuke atsirado tokie žodžiai: „Šį rytą susidraugavome su Deividu ir Joriu, ir visais Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniais. Smagu, kad jų daug, kad tėveliai ryžtasi paaukoti kiekvieną šeštadienį dėl to, kad jų vaikai mylėtų savo Tėvynę ir tradicijas, bet svarbiausia – šie vaikai mokykloje kalba tik gimtąja kalba, o dešimtokų darbus tikrinantys mokytojai Lietuvoje negali patikėti, kad taip gerai rašo vaikai, gimę ir augę Čikagoje.“

 

Mus pasveikino buvusios ČLM direktorės Jūratė Dovilienė ir Laima Apanavičienė, Jaunimo centro valdybos pirmininkė Neringa Aleksonis, Rimas Rekašius – ČLM tėvų komiteto pirmininkas, Viktoras Kelmelis – JAV lietuvių bendruomenės Vidurio vakarų Braighton Park apylinkės pirmininkas. V. Kelmelis paskatino ir toliau taip šauniai semtis žinių lituanistinėje mokykloje, jis pademonstravo puikią lietuvišką kalbą ir patikino mokinius, kad nepaprastai malonu kalbėti savo gimtąja kalba.

 

Buvęs ČLM tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašymas palinkėjo gerų metų bei sėkmės ir įteikė nuostabią dovaną mokyklai – karpinių meistrės Odetos Bražėnienės karpinį „ČLM“. Mokykla taria ačiū visai Rašymų šeimynai už nuostabią dovaną.

 

L. Apanavičienė pristatė mokyklos pasididžiavimą – naujai išleistą vadovėlį „Aš – antrokas“. Mokykla dėkoja autorei Elenai Marcelionienei ir projekto vadovei L. Apanavičienei, dailininkams Martai Žuravskajai ir Mindaugui Braslauskui, redaktorei Daivai Litvinskaitei, maketuotojai Skaistei Bosas ir ČLM bei Maironio lituanistinės mokyklos mokytojoms, padėjusioms paruošti šį vadovėlį. Nuoširdžiai dėkojame vadovėlio rėmėjams, parėmusiems šios mokymo priemonės leidimą: LR švietimo ir mokslo ministerijai, LF, Kazickų šeimos fondui, Martynui Stašaičiui ir įmonei „Devbridge Group“.

 

Smagus  pranešimas ir kvietimas nuskambėjo iš skautų vadovės Lilijos Gelažis. „Norėtumėme pakviesti visas Čikagos lituanistinės mokyklos šeimas prisijungti prie mūsų skautiškos veiklos.  Lietuviškoji skautija 2018-aisiais švęs šimtmečio jubiliejų – mūsų tikslas smagiai sutikti šimtmetį ir tiesti stiprų, smagų skautišką kelią kitam šimtmečiui“, – sakė ji. Skautų sueigos vyksta Čikagos lituanistinėje mokykloje šeštadieniais po pamokų. Kviečiame.

 

Mokykla didžiuojasi ir džiaugiasi, kad joje dar  liko dirbti tautinių šokių mokytoja, kuri 25 metus moko vaikus šokio gudrybių. Ji, kaip žinome, už ilgametį darbą lituanistinėje mokykloje, už didžiulį indėlį auklėjant jaunąją kartą išeivijoje lietuviška dvasia ir už švietėjišką veiklą yra gavusi  2016 m. JAV LB Švietimo tarybos Švietėjo premiją. Šios premijos mecenatas – Lietuvių fondas.

 

O pagrindinis mokyklos ir mokytojų džiaugsmas yra mokyklos būsimi abiturientai – dešimtokai ir mūsų mažieji pirmokėliai. 10-osios klasės mokiniai pasveikino mokyklą, mokytojus ir tėvelius, o mažiesiems – pirmokams įteikė Lietuvos Respublikos pirmoko pasus. Mažųjų akys švytėjo – juk jie vieninteliai tokie išskirtiniai buvo šioje šventėje.

 

Tokia graži ir linksma, paliesta saulės spindesio buvo pirmoji mokslo metų diena Čikagos lituanistinėje mokykloje. Be galo esame dėkingi visiems, kurie ją lanko, kurie dirba, kurie ją remia.

 

ČLM  direktorė Vida Rupšienė

 

Spalį „ComEd“ klientams grąžins maždaug po 14 dol.
Atsinaujins Naperville traukinių stotis
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 19, Antradienis