AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Pilietybė (3)

Pilietybė (3)

LRKT aiškiai pasakė, kad norint išlaikyti Lietuvos pilietybę priėmus kitos šalies pilietybę, reikalingas Konstitucijos pakeitimas – referendumo būdu. Anuometiniai PLB valdytojai, įstatymus bei Konstituciją žinodami geriau nei tam skirtas KT, su tokiu sprendimu nesutiko. Metai bėgo. PLB valdovams nepasisekė įrodyti KT neteisingumą. LRKT net antrą kartą pakartojo pirmąjį sprendimą.

 

Dabartinė PLB pirmininkė, p. Dalia Henke, deda pastangas prisitaikant prie KT sprendimo, bandant sušvelninti sąlygas referendumo pravedimui. Manau, kad ji atsieks geresnių rezultatų nei jos pirmtakės. Pirmosioms priminsiu, nors ir būnant amerikiečiais, Lietuvai diktuoti negalima. Kritikuojant KT teisėjus nieko nepasieksime, nes ne mes juos skiriame. Patinka ar ne, bet ne KT pareiga vykdyti išeivijos norus. KT yra Konstitucijos sargas.

 

Š. m. Lapkričio 3 d. Karbauskis prakalbo apie referendumo rengimą dėl dvigubos pilietybės. Kalbama, kad būtų patogu rengti referendumą kartu su prezidentiniais rinkimais 2019 metais.

 

Prakalbus apie referendumą 2019 metais, dar net nežinome ar jis vyks. Norint pakeisti referendumo reikalavimus, tikriausiai, vėl bus sudarytos komisijos kurios nieko gero nenuveiks. Juk žymiam skaičiui balsuotojų išvykus į užsienius, referendume reikalaujamas balsuotojų skaičius neatitinka tikrovei, nes yra pasikeitęs. Kas sutikrins dabartinį balsuotojų skaičių Lietuvoje? Ar yra laiko? Klausimas, ar Seimas norės keisti dabartinius referendumo nuostatus. Juk tai ne stojimas į Europos Sąjungą arba NATO, kai nuostatai buvo kaitaliojami pagal pageidavimą. Mes net nežinome kiek laiko bus likę nuo referendumo paskelbimo iki balsavimo.

 

Pradėti veikti jau reikia dabar.

 

Iškyla dar vienas neaiškumas. Ar išeivija turi teisę balsuoti referendume sprendžiant savo pačių likimą? Juk teisėjas su atsakovu nesėda kartu ir nesitaria dėl sprendimo. Šis neaiškumas tai tik mano asmeniška nuomonė.

 

Ką daro dėl referendumo pasisekimo JAV bendruomenė? Niekur dar neteko skaityti ar girdėti apie raginimus skleisti referendumo tikslus tarp savųjų, draugų bei pažįstamų Lietuvoje. Čia jau susiduriame su keblumais.

 

Yra tautiečių, kurie dar sako: „Mes nenorime, kad Lietuva žinotų jog mes neišsiregistravę gyvename JAV.“ Tokie, arba panašūs pasisakymai turi savo svorį. Ar tokiais pasisakymais norima ką nors nuslėpti nuo Lietuvos valdžios? Ar tai legalu?

 

Kita grupė tautiečių sako: „Aš jau turiu dvigubą pilietybę, todėl ji man neberūpi“. Tai tiesiog šėtoniškas – išdavikiškas elgesys. Kodėl užmirštama, kad tik vienybėje yra stiprybė?   

 

Dar viena, gal paskutinė versija, dėl kurios patiems mažiausiai reikėtų dirbti, tai susirinkus dainuoti: „... O mes čia sustoję stebuklų tik laukiam ...“. Belaukdami stebuklų, pražiūrėsime akis.

 

Referendumo sąlygas, kokios jos bebūtų, mes privalome nugalėti. Atminkime, Seimas prakaito nelies dėl jo pasisekimo. Prakaitą privalome lieti mes. Net ir tie kurie atsisako balsuoti privalo prisidėti su agitavimu, tiek išeivijoje, tiek ir Lietuvoje. O JAV bendruomenė, jau dabar, be jokios pertraukos, privalo raginti visus išeivius, laikui atėjus, registruotis, kad galėtų dalyvauti balsavime.

 

Balsavimai, norint pritraukti didesnį balsuotojų skaičių, privalėtų būti leistini naudojant internetines paslaugas. Žinome, kad lietuviai JAV yra plačiai išsisklaidę, todėl kiekvienam pasiekti balsavimo būstinę gali būti net neįmanoma. Ar LR Seimas turės išminties patenkinti šį reikalavimą?

 

Lietuviai nebūtų lietuviais, kad žinodami įstatymą, vėl nebandytų jį apeiti. Kiek žinome, du kartus bandyta apeiti įstatymą dėl dvigubos pilietybės. Du kart LRKT pasakė, kad norint suteikti dvigubą pilietybę lietuviams, reikalingas Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimas. Nejaugi mes iškelsime rankas ir pasiduosime? No way! Juk mes lietuviai!

 

Ar gali PLB, daug metų kovojusi už dvigubos pilietybės išlaikymą įstatyminiu būdu, imtis reikalingų priemonių referendumo pravedimui? Žinome, kad senų papročių sunku atsisakyti. Būtų gerai, kad PLB pradėtų plačiai gerbti lietuvius laukiančiuosius ir norinčiuosius išlaikyti tą dvigubą pilietybę ir dėti visas pastangas referendumo pasisekimui. Nebeliko tų ateities dešimtmečių išeivijos mulkinimui. Kas nudirbta pilietybės išlaikymui iki dabar, darbai verti tiktai katino ašarų. Nesuprasti Konstitucijos 12 straipsnį, kuris parašytas aiškia lietuvių kalba, tiesiog nedovanotina. Gėda tiek daug metų tautiečius vedžioti už nosies.

 

Pasisekimas gali įvykti tik tuomet, jeigu tautiečių interesus Bendruomenė statys į aukščiausią savo užduočių vietą. Ar Bendruomenė pajėgi atlikti šį sunkų uždavinį? Artima ateitis turėtų duoti atsakymą.

 

Bendruomenės veiksniams daug lengviau suorganizuoti ir pravesti šokių arba dainų šventę, už kurias sulaukiama daug pagyrų ir plojimų, nei sunkiai dirbti dėl referendumo pasisekimo už kurį niekas nepadėkos ir nepaplos. Derybose dėl tos dvigubos pilietybės prabėgo dešimtmečiai, o pažangos jokios. Gal šį kartą mumyse pasirodys sugebėjimo talentas.

 

Norėtųsi, kad JAV Bendruomenės veiksniai be pertraukos aiškintų referendumo tikslą, ragintų ir agituotų išeivijos tarpe ir tikrintų kaip tas darbas pasisekimui atliekamas. Tikslo atsiekimui reikia pasikinkyti ne tik visą prieinamą spaudą ir internetą, bet ir savo širdis, jeigu jų dar turime. Juk mes lietuviai!

 

Tikiu, jog laikinai, esant Švenčių laikotarpiui, užmiršime bet kokius įsipareigojimus. Dabar toks metų laikas „shop ‘till you drop“. Švenčių laikas ateina ir praeina, lieka prisiminimai ir Naujų Metų įsipareigojimai, kurie netrukus iš atminties išnyksta. Pasistenkime, nors šio dar nepaskelbto, bet tikriausiai būsimo referendumo užduotis jau dabar įgyvendinti.

 

Tad, visiems gerbiamiems skaitytojams linkiu linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

 

Kartu uždainuokime, kaip kadaise Vanagaitis dainavo: „... Taigi broliai mes lietuviai atgavę liuosybę, paduokim viens kitam ranką, turėkim vienybę“.

 

Hmmm, pagalvokime. Ar įmanoma? Taip, įmanoma. Juk mes lietuviai.

Aštuoni Čikagos restoranai – tarp 100 geriausių ša...
Apiplėštas PNC banko skyrius Naperville
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 13, Ketvirtadienis