AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Pilietybė (2)

Pilietybė (2)

Kas bus tautiečiai, kas bus? Įgavo oželis aštrius ragelius, oi kas bus? Kas bus?

Pirmą kartą LRKT paskelbus, kad norint įtvirtinti dvigubą pilietybę, būtina referendumo būdu pakeisti LR Konstitucijos 12 straipsnį. Tuomet buvau to sprendimo šalininkas. Daug teko nugirsti nemalonių replikų mano adresu, vis tiek likau su nuomone, kad be referendumo nieko nepasieksime.

Bet, skaitydamas įvairius pranešimus ir net Seimo linkimą, kad įmanoma sutvarkyti dvigubos pilietybės reikalą įstatyminiu būdu, laikui bėgant pakeičiau savo nuomonę.

Prisipažįstu, kad klydau, nesilaikęs savo pirmos nuomonės.

KT neleidžia įstatymus. Jis nekeičia Konstitucijos straipsnius. Jis yra Konstitucijos sargas ir aiškina Konstituciją. Jeigu gerbiame LR Konstituciją, tai privalome gerbti ir KT išaiškintus sprendimus. LRKT nedaro sprendimus atsižvelgiant į piliečių nuomones, nes tų nuomonių yra perdaug.

Tad kokią nuomonę privalome susidaryti apie LRKT? Daugelis galvoja ir sako, kad KT užaugo per ilgi ragai. Nejaugi? Kas bus dabar? Juk dar ne pasaulio pabaiga. Ką privalome daryti?

Iki šiol už mus dirbo PLB atstovai Vilniuje kartu su LR Seimo komitetu, dėl lietuviams dvigubos  pilietybės statuso. Mes visi laukėme mums palankių žinių, kurių, deja, nesulaukėme. Kaltiname LRKT.

Aišku, KT sprendimas mus netenkina, nors išsisukimo, apeinant referendumą, norint išlaikyti LR pilietybę priėmus kitos šalies pilietybę, nėra. Ar gali lietuvis, žinodamas įstatymą, nebandyti jį apeiti? Tuomet jis būtų nebe lietuvis. Balsuokime!

Šauksmai, kad referendumas neturės pasisekimo, dalinai atitinka tiesai. Reikalaujamas balsuotojų nuošimtis šiandieną nebeatitinka tikrovei, nes daug tautiečių yra emigravę, apie kuriuos valstybė neturi jokių duomenų. Tas, dabar reikalaujamas balsuotojų nuošimtis, privalo būti pakeistas įstatyminiu būdu, kaip jau ne kartą buvo pasielgta.

Jeigu valdžia gali keisti referendumo sąlygas savo užmačių pravedimo naudai, tai taip pat privalo keisti tas sąlygas ir tautiečių naudai, referendumui dėl dvigubos pilietybės. Svarbiausias klausimas yra, ar valdžia ir Seimas to nori. Ar valdžia ir Seimas, nori turėti perdaug lietuvių, kurie pabuvoję užsieniuose, paragavę ne lietuviškos demokratijos, savo ateities balsais gali tapti jiems pavojingais?

Viščiukai skaičiuojami rudenį. Tas skaičiavimas priklausys nuo mūsų pačių. Tad pradėkime.

Pasitikėti, kad valdžia ir Seimas agituotų balsuotojus už referendumo pasisekimą, negalime. Jie, pravedę referendumo įstatymą, tikriausiai nusiplaus rankas ir nieko nebeveiks. Juk referendumo pasisekimas jiems naudos neduos.

Lietuvius balsuotojus gyvenčiaus Lietuvoje reikia apšviesti aiškinant referendumo ir dvigubos pilietybės tikslus. Tą darbą privalome atlikti tiktai mes. Juk retas kuris išeivis neturi Lietuvoje likusių gyvenančių giminių bei draugų. Jie privalo būti mūsų viltis, pasitikėjimas ir stiprybė. Neužmirškime, jog  vykdant agitacinį darbą be dovanėlių neapsieisime. Šykštumas gali mūsų tikslus sugriauti, o dosnumas juos patenkinti. Tad veikime apskaičiuotai. Manau, jog tautoje dar tebėra įsitikinimas, jeigu amerikonas tai ir turtingas.

Mūsų pareiga įtikinti Lietuvoje likusius gimines bei draugus, kad atėjus lemiamai balsavimo valandai, jie būtinai dalyvautų ir balsuotų už referendumo pasisekimą. Juos reikia įtikinti, kad kiekvienas teigiamas balsas suteikia vilties sėkmei.

Mums patiems taip pat reikia aktyviai dalyvauti tuose rinkimuose. Nedalyvaujant, bet pasisakant, kad apsieis ir be mano balso, yra smerktina išdavystė.

Pareiga sunki. Ant popieriaus, atrodo, jog parašei ir turi ramybę. Paskelbtas spaudoje straipsnis susilaukia daug skaitytojų bei tarpusavio komentarų. Būtų pageidaujama, kad gerbiamų skaitytojų nuomonės būtų paskelbtos spaudoje komentarų forma, nes čia ne mano ir ne tavo reikalas, bet bendrai, mūsų visų reikalas.

Sakoma, jog prašyti aukų yra sunkiau negu duoti. Tai ir aš šiuo straipsniu neprašau nieko duoti, tiktai raginu jau dabar pradėti dirbti.

Kviečiu į darbą ir tuos kurie patenkinti turėdami dvigubas pilietybes. Padėkime ir kitiems.

Atlikime savo pareigas, kad ateinančios kartos apie mus kalbėtų su pagarba.

 

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Spo...
Northwestern Medicine atidaro krūties vėžio klinik...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 13, Ketvirtadienis