AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Pilietybė

Maždaug 10 metų praleista ginčams dėl tos „nelemtos“ Lietuvos pilietybės išlaikymo „trečiabangiams“ emigrantams. Po tiek daug metų derybų tarp savųjų, nesusikalbant ta pačia kalba, galime drąsiai tvirtinti, kad derybos vietoje nestovi. Seimas sugebėjo žengti žingsnį, didelį žingsnį atgal, pasiūlydamas emigrantams Lietuvio pasą, kartu įkuriant naują Lietuvio paso instituciją. Manau, kad nenusižengsiu sakydamas, jog įdarbinimo toje institucijoje laukia daug siūlytojų giminaičių ir tokių, nusipelnusių asmenų, kaip buvusi Seimo narė Greta K. (už ... ???).

Seimas pasiūlė Lietuvio pasą, kuris maždaug atitinka JAV žalią kortą. Skirtumas yra. Amerikiečiai žalią kortą duoda naujiem svetimšaliam legaliem imigrantam, kuriems iki JAV pilietybės priėmimo veikia vienintelis draudimas nesuteikiantis teisės balsuoti ir būti renkamam. Lietuvoje siūlomas Lietuvio pasas būtų duodamas savo šalies emigravusiems piliečiams, priėmusiems kitos draugiškos šalies pilietybę, paverčiant juos antraeiliais piliečiais. Šio paso savininkams būtų atimta teisė būti renkamiem ir teisė balsuoti. Reiškia, antros rūšies piliečio įteisinimas. Tai tikras idiotiškas bankrotas. Nebūnant idiotais, tokių nesąmonių sugalvoti neįmanoma.

Teisėtai pasakė vienas Lietuvos jaunuolis: „Mes tikri debilai, kad tokius debilus išrinkome į Seimą“.

Tie debilai sėdi Lietuvos Seime ir sprendžia Lietuvos piliečių reikalus įsijungę  atbulinę pavarą, galvodami jog važiuoja pirmyn.

PLB derybininkai tikrai yra dideli tolerantai derybose su bukagalviais seimūnais, jeigu tokiais juos galime vadinti.

Siūlyčiau, visiems Seimo blaivininkams prieš darant išeivijai svarbius sprendimus paimti ‚gramelį‘ ir užsigerti geru Švyturio alumi. Tuomet atsidarys akys ir protelis atsigaus.

Baigsiu Čikagos lituanistinės ir Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokytojo Aleksandro J. Vilko straipsnio, išspausdinto Amerikos Lietuvyje, žodžiais: „IR UŽ KĄ, LAISVA LIETUVA, TU MUS, EMIGRANTUS, TAIP BAUDI?“.

 

Wellfleet Drive-In kino teatras
Glen Ellyn kviečia moteris į joms skirtą savaitgal...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 17, Antradienis