Peticija LT

Džiugu buvo Facebook‘e rasti peticiją dėl dvigubos pilietybės, kur per referendumą būtų įteisintas dvigubos pilietybės teisinis statusas.  Peticiją siunčia p. Ingrida Vai, jos autorius yra p. Alfredas Lankauskas. Iki šiol aš vis galvojau, kad tiktai aš vienintelis (išeivijoje) buvau referendumo pravedimo ir pasisekimo šaukliu. Ne vieną straipsnį ta tema esu rašęs. Malonu pastebėti, kad tų šauklių šaukiančių ir norinčių, skaičius didėja, kad Lietuvos piliečiai nuo pat gimimo turintys Lietuvos pilietybę, ją niekuomet neprarastų priėmus kitos šalies pilietybę.

 

Užduotis sunki, aiškinant referendumo tikslus ir jo reikšmę visiems Lietuvos tautiečiams.

 

Kadangi aš pats rašau apie referendumo agitaciją, tai šiai peticijai nepritarti negaliu. Yra ir pasirašiusiųjų sąrašas. Aš tame sąraše užimu eilės numerį 1868.

Norėtųsi, kad šis sąrašas ilgėtų ir, kad tie pasirašiusieji taptų garsiais šaukliais be kurių referendumas neturės pasisekimo.

 

Nuo šauklių pareigos neatleidžiami net tie kurie jau dabar turi dvigubas pilietybes.

 

Laiko liko nedaug. Seimas dar net nepaskyrė referendumo datos. Paskyrus datą, kaip ir visuomet bus daromos komisijos referendumo tekstui suredaguoti. Jau, laiko liko dar mažiau.

 

Kviečiu kuo daugiau pasirašyti po peticija ir tapti tais garbės vertais šaukliais. Juk mes Lietuviai.