AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Pavasarį vyks 55-asis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas

2018 m. balandžio 28 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre (14911 127 St., Lemont, IL 60439) vyks 55-asis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks rinkimai į LF tarybą ir į Kontrolės komitetą. Trejų metų kadencijai renkami 5 (penki) LF tarybos nariai, vienerių metų laikotarpiui –  3 (trys) Kontrolės komiteto nariai.

Kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės komitetą galite siūlyti iki š. m. vasario 15 d. Daugiau informacijos – www.lietuviufondas.org

Skelbiamas konkursas ,,Lietuva manoj širdy“
O'Hare - labiausiai patobulėjęs oro uostas Š. Amer...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019