AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Patys muša, patys ir šaukia

Patys muša, patys ir šaukia

Prezidentas Trump visur savo kalbose pabrėžia, kad mažėtų valdžios biurokratų kišimasis į savivaldybių reikalus. Savo kalbomis jis duoda suprasti, kad valdžia yra ne žmonių valdymui, o valstybės.

Reikia pripažinti, kad savivaldybių teisės yra Amerikos stiprybės pagrindas. Taip pat jis pasakė, kad infrastruktūrų statybai būtų naudojama „Made in USA“ produkcija. Tai rimtas iššūkis „Made in China“ ir pan. gamybai.

Nuo Trump‘o išrinkimo prezidentu iki šiol šališkai nusiteikusi JAV spauda ieško, kad galėtų kuo daugiau jį šmeižti, ne svarbu už ką. Didelė dalis spaudos atstovų mato ką nori matyti bei girdėti ką nori girdėti. Labai pastebimas kai kurių spaudos atstovų įžūlumas užduodant klausimus. Prezidentas irgi ne pėsčias, sugeba greitai bei gerai atsakyti ir nutildyti įžūliuosius.

Rusų įsikišimas į JAV rinkimus perdaug išpūstas burbulas kuriam laikas sprogti. Rimčiau pagalvojus, ar tą visą burbulą nepučia patys demokratai, padedami šališkos spaudos atstovų, ne tik pakišdami bet ir organizuodami nepasitenkinimų akcijas prieš teisėtai išrinktą JAV prezidentą Trump‘ą, tuo nukreipdami dėmesį nuo nelabai švarios Hillary R.C. Šie faktai pradeda pasitvirtinti. Šis, dėl demokratams pralaimėtos prezidentūros, karas tarp abejų partijų krypsta demokratų nenaudai.

Taigi, spaudos atstovai patys muša, patys ir šaukia.

Neseniai vykęs 20-tuko susitikimas Hamburge, Vokietijoje, pasižymėjo neramumų demonstracijomis, bet tai nesutrukdė Trump‘o ir Putin‘o 76 minučių pokalbiui. Po šio pokalbio Putin‘as ir jo klapčiukas Lavrovas lyg musę kandę nutilo. Juk po praeityje vykusių panašių susitikimų rusai mėgdavo girtis jog pokalbis buvo naudingas (suprask jog jie apgavo partnerį. Apgavystė rusų pasididžiavimas.) Tikriausiai, Trump‘as šį kartą jiems ką nors nepatenkinamo pasakė, nes Kremliaus teroro mafija tyli.

Putinas ne Stalinas. Anais laikais, Stalinas tyčiodamasis iš savo buvusių karo draugų amerikiečių ir anglų didžiavosi, kad turint jėgą, protas nereikalingas. Putinas ne Stalinas, neturėdamas nei jėgų nei proto išsigando sankcijų. Paskelbus Rusijai sankcijas, Putinas atsakė tuo pačiu uždrausdamas vakarietiškų maisto produktų importą. Bet jo sankcijos prieš vakarų sankcijas teigiamų rezultatų nedavė, todėl dabar pravirko. Dabar dar sumanė apriboti JAV diplomatinių atstovybių laisves. Ne be reikalo sakoma, kad skęstantysis ir už šiaudo griebiasi.

Po ilgo tylėjimo, Kremliaus vargonai vėl paleido visas dūdas reiškiančias nepasitenkinimą amerikiečių sankcijomis ir jų pratęsimą. Putinas užmiršo, kad JAV įstatymus leidžia piliečių rinkti Kongreso atstovai išreikšdami piliečių nuomones. Rusijoje tą darbą atlieka diktatorius Putinas. Jam piliečių nuomonės neprivalomos.

Putinas, nuvykęs į Suomiją ieškodamas užtarimų, verkšlendamas jaučiasi viso pasaulio atstumtas. Amerikos Rusijai taikomas sankcijas jis pavadino chamiškumu, užmiršdamas savo sankcijas vakarietiškiem produktam bei chamiškus - teroristinius veiksmus Kryme, rytų Ukrainoje ir Sirijoje. Niekuomet negalima ignoruoti lazdos abu galus. Čia Putinas paslydo ir susitrenkė. Putinas suprato, jog Rusija jau nebe viena iš galingųjų pasaulio valstybių. Jo sukurta valstybių sąjunga braška. Svyruojantysis Baltarusijos „Batka“ (Lukašenka) blaškosi glebėsčiodamasis tai su Putinu, tai su Ukrainos Porošenka. Rusija baiminasi, kad šios šalys gali tapti NATO narėmis. Rusams nusibodo pasakos, kad Amerika nori juos užkariauti. Rusai keliauja po pasaulį ir mato kapitalistinių kraštų gyvenimo lygį ir kultūrą kurios jie neturi ir dar ilgai neturės. Jie pastebi, kad Rusija Amerikai nereikalinga. Tai tik Putino pučiamas muilo burbulas. Rusų, Rusijoje keliamos nepasitenkinimo demonstracijos turi rimtą pagrindą. Kremliaus teroristų mafijai artėja galas.

Neaišku, kodėl dėl JAV sankcijų Rusijai, Europos Sąjungai dreba kinkos. Nejaugi jie per mažai patyrė Rusijos „dosnumo“. Vakarų Europa privalėtų rimtai atsižvelgti į rytų europiečių pergyventus nužmoginimus po rusiškuoju okupacinio kareivio padu. Vakarų europiečiai jau užmiršo rusų kariuomenės siautėjimą Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje. Rusai iki šiol išliko nepasikeitę, ištikimi savo bekultūrinėm tradicijom. Taip pat vakariečiai užmiršo ir amerikiečių pokarines suteiktas atsistatymo paslaugas.

Blogai kai protas velkasi iš paskos.

Pradėjęs plėstis diplomatinių atstovybių karas, naudos Rusijai tikrai nesuteiks. Neatrodo, jog JAV su dabartiniu prezidentu nusilenktų Rusijai. Putinui vėl žingsnis atgal. Putinas privalo suprasti, kad Amerika pasaulyje bus pirmoje vietoje, o ne Rusija. Putinas nuvedė Rusiją į antraeilės valstybės statusą. Atminkime turkų numuštą Rusijos karo lėktuvą. Rusams nesiimant jokių keršto priemonių (tiesiog netikėtina), Putinas parodė savo silpnybę. Tą Rusijos silpnumo statusą patvirtino ir Rumunija neleisdama per jos oro erdvę skristi Rusijos vicepremjerui Rogozinui, vykusiam į Padniestrę. Kaip šuo, pabrukęs uodegą, Rogozinas grįžo namo.

Taip dabar pagerbiama maskolija.

Pagalvokime, ar gali Rusija su savo sunykusia ekonomija gąsdinti Ameriką? Net ir su savo surūdijusiais, senais, nuo SSSR laikų užsilikusiais branduoliniais ginklais, Rusija negali prilygti Amerikai.

Prezidento Trump‘o niekinimas ir šmeižimas JAV, yra pasitarnavimas Putinui. Atminkime, jog ne kartą yra įrodyta, kad reikalui esant amerikiečiai stoja už savo prezidentą. Geriausiai tą apibūdino japonų admirolas Yamamoto, kuris užpuolęs Havajus pasakė: „Pažadinome miegantį milžiną“. Manau, tie Yamamoto žodžiai Putinui gerai žinomi. Juos negalima ignoruoti.

Putinas pats muša, pats ir šaukia, užtat visuose frontuose pralaimi.Priimamos paraiškos  Lietuvių Fondo stipendijoms g...
Morton kolegija kviečia naujus studentus susipažin...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 17 Rugsėjis 2019