Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga Kaune

Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga siunčiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės sveikinimą, o mes su JAV Lietuvių Bendruomenės vadovu Arvydu Urbonavičiumi ir keletu kitų bendraminčių dar kartą susitikome su “didžiuoju” Arvydu dėl “šimtmečio” projekto Kaune - šiuo metu statomų Krepšinio namų. Amerikos lietuviai pirmieji užsisakė šių metų rugpjūčio mėnesį pradėsimas registruoti vardines plyteles, už kurias auka keliaus būsimai europinio garso Lietuvos sporto šakos Nr. 1 šventovei.