AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Pasaulio lietuviai išrinko naują Valdybą ir Pirmininką

Pasaulio lietuviai išrinko naują Valdybą ir Pirmininką

Šiandien XVI Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seimas antrai kadencijai pirmininke išrinko Dalią Henke. Naujoje Valdyboje iš viso dirbs pasaulio lietuvių atstovai iš trijų kontinentų.

 

“Pasaulio lietuvių Seime aiškiai skambėjo dvi mūsų tolesnės veiklos kryptys – puoselėti ir palaikyti lietuvybę ir duoti grąžą savo Tėvynei – Lietuvai. Siekiant šių tikslų neabejotinai vienas svarbiausių darbų yra sudaryti galimybę lietuviams visame pasaulyje išsaugoti pilietybę”, - sako išrinktoji PLB pirmininkė.

 

Valdyboje taip pat dirbs Vaidas Matulaitis (PLB viešieji ryšiai – gyvena Estijoje), Rolandas Žalnierius (visuomeninių ir specialių projektų reikalai – gyvena Latvijoje), Eglė Garrick (finansų ir lėšų telkimo sritis – gyvena Australijoje), Alvija Černiauskaitė (švietimo sritis – gyvena Jungtinėje Karalystėje), Jūratė Caspersen (kultūros sritis – gyvena Šveicarijoje), Sigita Šimkuvienė-Rosen (PLB plėtros ir tvarumo sritis – gyvena JAV), Rimvydas Baltaduonis (ekonominio bendradarbiavimo sritis – gyvena JAV), Laurynas R. Misevičius (sporto reikalai – naujai PLB atstovaujama sritis, gyvena JAV), Edmundas Putrimas (sielovados ir Pietų Amerikos reikalai – gyvena Kanadoje), Vladas Oleinikovas (PLJS valdybos pirmininkas – gyvena Jungtinėje Karalystėje)) ir Vida Bandis (PLB atstovė Lietuvoje).

Vilniuje Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose liepos 8-11 dienomis posėdžiavo lietuviai iš 33 pasaulio šalių. Jie diskutavo ir sprendė aktualius PLB organizacinius ir raidos klausimus, ypatingas dėmesys buvo skiriamas didesnei sąveikai su Lietuva.

Šįmet sukanka lygiai 60 metų, kai pirmą kartą 1958 m. Niujorke susirinko Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas. Ta proga pasaulio lietuvius pasveikino iškilmingame posėdyje dalyvavęs Prezidentas Valdas Adamkus.

 

Pasaulio lietuvių renginiai prasidėjo liepos 1 dieną renginiu Vilniaus Rotušės aikštėje “100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą”, kurio globėja tapo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, o ambasadoriumi – Andrius Mamontovas. Šiame renginyje prisistatė 35 lietuvių bendruomenės. Liepos 1-11 dienomis Vilniaus Rotušėje buvo surengta unikali pasaulio lietuvių menininkų paroda. Pasaulio lietuviai taip pat aktyviai dalyvavo Dainų Šventėje.   

Ar tikrai Amerika tokia „niekšinga“?
Užgeso Detroit šviesuolio žemaičio liepsnelė
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 vasario 16, Šeštadienis